Поточний номер

№ 2(49) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-12

Статті

Переглянути всі випуски
Журнал “Інформація і право” зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20117-9917ПР від 05.07.13 р.). Співзасновниками журналу є: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Галузі наук (пропонується): юридичні науки, соціальні комунікації, технічні науки. Наказом МОН України від 11.07.2016 р. № 820 журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук. “Інформація і право” – спеціалізований науковий фаховий журнал за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук з проблем права та інформаційного законодавства, правової інформатики, інформаційних технологій, інформатизації, інформаційної і національної безпеки та інформаційних ресурсів в інших галузях права в умовах становлення інформаційного суспільства. Зміст матеріалів статей має описувати та пояснювати наукове вирішення визначених автором завдань згідно з такими основними напрямами досліджень, як: інформаційне право; правова інформатика, інформаційна і національна безпека.