Редакційний штат

Наукова рада журналу

Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України – голова наукової ради.

Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор – зас. голови наукової ради.

Дубровіна Любов Андріївна, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України – зас. голови наукової ради.

Копан Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор.

Куйбіда Василь Степанович, доктор наук з державного управління, професор.

Марущак Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор.

Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Оніщенко Олексій Семенович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Покутний Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, с.н.с.

Скулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор.

Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних наук, професор.

Тихий Володимир Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України.

Редакційна колегія

Буханевич Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України – голова редакційної колегії.

Брижко Валерій Михайлович, доктор філософії з юридичних наук, с.н.с. – зас. голови редакційної колегії.

Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор – зас. голови редакційної колегії.

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, с.н.с.

Беднарук Вальдемар, доктор габілітований (Люблінський католицький університет, Польща).

Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор.

Вронська Тамара Василівна, доктор історичних наук, с.н.с.

Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор.

Доронін Іван Михайлович, доктор юридичних наук, доцент.

Золотар Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, с.н.с.

Корж Ігор Федорович, доктор юридичних наук, с.н.с.

Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор.

Настюк Василь Якович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Ткачук Тарас Юрійович, доктор юридичних наук, доцент.

Чистоклетов Леонтій Григорович, доктор юридичних наук, професор.

Шевчук Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, доцент.

Шеффлер Томаш, доктор філософії з юридичних наук (Вроцлавський університет, Польща).