Редакційний штат

Голова наукової ради

 1. Володимир Григорович Пилипчук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна

Заступник голови наукової ради

 1. Валерій Михайлович Бебик, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна
 2. Любов Андріївна Дубровіна, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

Наукова рада журналу

 1. Василь Степанович Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України, президент Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління, Україна
 2. Василь Тимофійович Нор, Doctor of Juridical Science, Professor, Аcademician NАLS of Ukraine, Україна
 3. Олексій Семенович Оніщенко, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії наук України, радник Президії НАН України, Україна
 4. Олександр Віталійович Петришин, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії правових наук України, президент НАПрН України, Україна
 5. Сергій Іванович Покутний, доктор фізико-математичних наук, професор, Україна
 6. Наталія Андріївна Савінова, доктор юридичних наук, с.н.с., декан факультету морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія», Україна
 7. Євген Деонізійович Скулиш, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керівник науково-дослідного центру правового забезпечення інформаційної і національної безпеки Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 8. Петро Михайлович Таланчук, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна
 9. Володимир Павлович Тихий, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, радник президії НАПрН України, Україна
 10. Володимир Миколайович Фурашев, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с., керівник Навчально-наукового центру інформаційного права і правових питань інформаційних технологій Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 11. Юрій Сергійович Шемшученко, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Україна

Головний редактор

 1. Олександр Дмитрович Довгань, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна

Заступник головного редактора

 1. Валерій Михайлович Брижко, доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с., головний науковий співробітник наукового сектора прав і безпеки людини в інформаційній сфері Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна

Редакційна колегія

 1. Томаш Шеффлер, доктор, науковий та дидактичний працівник кафедри політичних та правових доктрин факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету, Польща
 2. Вальдемар Беднарук, доктор габілітований, професор кафедри історії, політики та права Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, Польща
 3. Ірина Василівна Арістова, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету, Україна
 4. Олександр Андрійович Баранов, доктор юридичних наук, с.н.с., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач наукового відділу правового забезпечення у сфері інформаційних технологій Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 5. Костянтин Іванович Бєляков, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 6. Олександр Петрович Дзьобань, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна
 7. Іван Михайлович Доронін, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії права національної безпеки та військового права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 8. Ольга Олексіївна Золотар, доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукового сектору прав і безпеки людини в інформаційній сфері Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 9. Олексій Володимирович Копан, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії Національної академії внутрішніх справ, Україна
 10. Ігор Федорович Корж, доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукової лабораторії проблем інформатизації та розвитку систем правової інформації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
 11. Дмитро Володимирович Ланде, доктор технічних наук, професор, керівник наукового центру проблем інформатизації законодавчого процесу та управління Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Україна
 12. Анатолій Іванович Марущак, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України Національної академії Служби безпеки України, Україна
 13. Василь Якович Настюк, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Я. Мудрого, Україна
 14. Тарас Юрійович Ткачук, доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України, Україна