Інформація для авторів

Зміст матеріалів статей має описувати та пояснювати наукове вирішення визначених автором завдань згідно з такими основними напрямами досліджень, як: інформаційне право; правова інформатика, інформаційна і національна безпека. Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”. Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті НДІІП НАПрН України. Підготовлена стаття надається в НДІІП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : 234-94-56, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу. Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України. Р/р UA288201720313201002201011870 в Державній казначейській службі України, МФО: 820172, ЄДРПОУ: 25959933 (з приміткою – за науковий журнал). Адреса редакції: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110-В. Копію квитанції прохання направити на е-адресу: bvm777@ukr.net До уваги! Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Статті видаються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у статтях і повідомленнях до журналу, а також за додержання авторських прав відповідно до законодавства. · Редакційна колегія залишає за собою право на: – відхилення матеріалів статей, які не відповідають тематиці журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених вимог до оформлення статей та Відгуків; – внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу.