Відновлення військових судів як складова державного управління системою судової влади України

Автор(и)

  • А.М. ПІПКО аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0009-0005-4547-0852

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306293

Ключові слова:

військові суди, військовослужбовець, правосуддя, військове управління, військова юстиція, судова реформа, судова влада

Анотація

У статті висвітлено питання відновлення військових судів як складової державного управління системою судової влади України. Досліджено питання діяльності військових судів на території України до їх ліквідації, вивчено праці науковців і законодавчі ініціативи щодо відновлення військових судів. З’ясовано, що ліквідація військових судів мала негативні наслідки, її можна було уникнути, здійснивши їх реформування відповідно до існуючих потреб. Встановлено, що поточне здійснення правосуддя у сфері військових правопорушень судами без відповідної спеціалізації є малоефективним, з’ясовано причини такого стану. Обґрунтовано нагальну потребу відновлення військових судів в Україні і шляхи такого відновлення. За наслідком аналізу існуючих законодавчих ініціатив встановлено їх прогресивність, проте одночасно вказано на потребу прийняття значної кількості законодавчих актів та виділення належного фінансування для відновлення військових судів. Доведено потребу відновлення військових судів за “змішаним” типом, практичну неможливість відновлення раніше існуючого класичного типу військових судів. Констатовано, що державне управління системою судової влади України, зокрема, в частині відновлення військових судів є недостатньо ефективним, тому запропоновано шляхи його покращення з врахуванням реалій сьогодення і досвіду інших держав.

Посилання

Заросило B., Подоляка А. Окремі питання проблем розвитку військової юстиції в Україні. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Юридичні науки. 2023. Вип. № 2 (65). С. 63-67.

Костюк І. Створення військових судів у контексті посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. URL: https://justtalk.com.ua/post/stvorennya-vijskovih-su div-u-konteksti-posilennya-kriminalnoi-vidpovidalnosti-vijskovosluzhbovtsiv-zakon--2839-ix (дата звернення: 21.03.2024).

Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів: Указ Президента України від 14.09.10 р. № 900/2010. (Чинний). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900/20 10#Text

Відродження військових судів в Україні – потреба часу, обумовлена війною, чи крок до минулого. URL: http://surl.li/ryifd (дата звернення: 21.03.2024).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18-22. Ст. 147. (Із змінами).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.16 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. (Із змінами).

Фідря Ю.О. Військові суди в Україні: очікування та реалії. Areanauki. 2023. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22809 (дата звернення: 21.03.2024).

Чи вдасться Україні розбудувати повноцінну систему військової юстиції? Юридична Газета on-line. 2024. URL: https://yur-gazeta.com/interview/chi-vdastsya-ukrayini-rozbuduvati-pov nocinnu-sistemu-viyskovoyi-yusticiyi.html (дата звернення: 26.03.2024).

Бобров Ю. Актуальність створення військових судів в Україні: огляд результатів дослідження. Публічне право. 2019. № 3 (35). С. 99-105.

Про судоустрій і статус суддів: проект закону України про внесення змін щодо відновлення в системі загальної юрисдикції військових судів від 30.01.15 р. № 1896. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH1GO00A (дата звернення: 21.03.2024).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо утворення військових судів та окремих організаційних питань): проект закону України від 06.04.15 р. № 2557. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH1Z100A?an=160 (дата звернення: 21.03.2024).

Про судоустрій і статус суддів: проект Закону України про внесення змін щодо утворення військових судів від 01.06.18 р. № 8392-1. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ JH6H41AA (дата звернення: 21.03.2024).

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці: Закон України від 13.12.22 р. № 2839-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2022. (Чинний).

Про організаційно-правові основи побудови та функціонування Військової юстиції України: проект закону України від 06.02.24 р. № 10042. Відомості Верховної Ради України. 2024.

Боброва Ю.Ю., Бобров Ю.О. Військові суди як виклик сьогодення в умовах збройної агресії рф проти України: історична ретроспектива та ґенеза розвитку. URL: http://www. baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/322/8761/18362-1?inline=1 (дата звернення: 21.03.2024).

Бобров Ю. Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та перспективи його впровадження в Україні. Публічне право. 2017. № 2 (30). С. 154-160. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.publichne-pravo.com.ua/files/30/ 20.pdf (дата звернення: 22.03.2024).

Оверчук В.С. Військові суди − необхідна складова військової юстиції в Україні. Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. 2015. № 1(11). С. 1-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті