Організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю в Україні: проблеми законодавчого врегулювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306196

Ключові слова:

організована злочинність, кримінальна відповідальність, боротьба з організованою злочинністю, злочинна організація, організована злочинна група, злочинна спільнота

Анотація

У статті представлено результати аналізу стану законодавства України у сфері боротьби з організованою злочинністю. За результатами проведеного дослідження, в черговий раз, констатовано, що в Україні відсутній системний підхід до ведення боротьби з організованою злочинністю (неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів у відповідній сфері, застаріле та розбалансоване нормативно-правове забезпечення з питань боротьби з організованою злочинністю, недосконалість процедури моніторингу криміногенної ситуації, відсутність консолідованої об’єктивної методології оцінки загроз організованої злочинності, використання застарілих форм і методів боротьби, не використання в повній мірі потенціалу Міжвідомчого науково-дослідного центру боротьби з організованою злочинністю), що призводить до загострення проблем, пов’язаних з організованою злочинністю, та низького рівня ефективності боротьби з нею, що зумовлює необхідність розгляду питання створення спеціальних органів для боротьби з організованою злочинністю. Черговий раз звернута увага на необхідність поділення боротьби з організованою злочинністю на стратегічний та тактичний рівень. Констатовано, що залишаються не вирішеними концептуальні проблеми пов’язані із недосконалими положеннями Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, які не надають ефективного інструментарію правозастосовним органам здійснювати боротьбу з організованою злочинністю.

Біографія автора

О.В. ШАМАРА, радник директора ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Посилання

Шамара Олександр, Комашко Володимир. Система органів боротьби з організованою злочинністю України: проблеми та можливі шляхи вирішення (System of bodies combating organized crime of Ukraine: problems and possible solutions). Право і суспільство, 2023. Вип. № 3. С. 71-82.

Шамара Олександр, Комашко Володимир. Реформування системи органів боротьби з організованою злочинністю: проблеми законодавчого врегулювання, через призму Євроатлантичної інтеграції України: матеріали науково-практичного семінару Протидія організованій злочинності: проблеми теорії та практики, м. Дніпро, 3 груд. 2021 р. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 45-54.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція Генеральної Асамблеї від 15.11.00 р. № 55/25. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.20 р. № 1126-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.93 р. № 3341-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text (дата звернення: 27.01.2024).

Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки: Указ Президента від 11.05.23 р. № 273/2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента від 26.02.07 р. № 144/2007. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/144/2007#Text (дата звернення: 29.01.2024).

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.22 р. № 850-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/ 2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 19.01.2024).

Стратегія забезпечення державної безпеки: Указ Президента України від 16.02.22 р. № 56/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0088525-21#Text (дата звернення: 18.01.2024).

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р. № 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text (дата звернення: 21.01.2024).

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.14 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 25.01.2024).

Про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України”: проект закону України від 26.10.20 р. № 3196-д. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4441 (дата звернення: 28.05.2023).

Концепція реформування кримінальної юстиції України: Указ Президента України від 08.04.08 р. № 311/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008?find=1&text=%D1% 81%D0%BB %D1%83%D0%B6%D0%B1#w1_18 (дата звернення: 26.01.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 27.01.2024).

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 26.01.2024).

Про внесення змін до Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”: проект закону України № 7043 від 14.02.22 р. URL: https://itd.rada. gov.ua/billInfo/Bills/Card/38967 (дата звернення: 25.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті