Правові проблеми використання технологій штучного інтелекту у контексті забезпечення національної безпеки України

Автор(и)

  • С.Г. ГОРДІЄНКО професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-0392-2601
  • І.М. ДОРОНІН завідувач наукової лабораторії права національної та міжнародної безпеки ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5991-6713

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306155

Ключові слова:

правове регулювання, штучний інтелект, емерджентні технології, національна безпека, право національної безпеки, стратегічне планування

Анотація

Стаття присвячена проблемі правового регулювання у сфері використання технологій штучного інтелекту. Досліджено основні думки щодо суті штучного інтелекту та впливу технології на соціум. Визначено, що правове регулювання зазнає викликів та потребує змін. Зазначене характерно не тільки для конкретної технології штучного інтелекту але і для усіх емерджентних технологій. Цей вплив є непередбаченим, тому регламентація здійснюється у ситуації невизначеності. З урахуванням суті технології констатована певна термінологічна умовність терміну “інтелект”. З огляду на соціальний вплив технологій визначено основні думки у напряму пошуку проблем для правової регламентації. Проаналізовано вплив технологій на характер викликів та загроз у сфері національної безпеки. Досліджено документи стратегічного планування у сфері національної безпеки та впровадження штучного інтелекту. На підставі аналізу констатовано важливий хоча і перспективний вплив на стан загроз. Враховано, що використання технологій штучного інтелекту може значно змінювати характер основних загроз у сфері національної безпеки. Саме інтереси забезпечення національної безпеки мають насамперед враховуватись при правовій регламентації застосування технологій штучного інтелекту в суспільному житті. Запропоновано враховувати наявні та потенційні загрози від використання штучного інтелекту при подальшому стратегічному плануванні у сфері забезпечення національної безпеки України.

Біографії авторів

С.Г. ГОРДІЄНКО, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

доктор юридичних наук, доцент

І.М. ДОРОНІН, завідувач наукової лабораторії права національної та міжнародної безпеки ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Брижко В.М., Фурашев В.М. Конвергенція новітніх технологій: стан і перспективи змін у інформаційних відносинах. Інформація і право. № 1(20)/2017. С. 51-67.

Rotolo Daniele. What Is Emerging Technology? / Daniele Rotolo, Diana Hicks, Ben R. Martin – Working Paper of Science Policy Research Unit. University of Sussex. February 2015. 46 p.

Доронін І.М. Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави. Інформація і право. № 4(23)/2017. С. 41-48.

Collin’s English Dictionary. Online Version. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictio nary/english/intelligence

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія / А.І.Шевченко та ін. ; за заг. ред. А.І. Шевченка. Київ: Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України, 2023. 305 с.

Когут Ю.І. Штучний інтелект і безпека: практ. посіб. ; за ред. док-ра тех. наук, проф. А.С. Довгополого. Київ: СІДКОН; В Д Дакор, 2024. 294 с.

White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust. Feb., 2020. COM (2020) 65 final. URL: https://commission.europa.eu/document/download/d2ec4039-c5be-423a-81ef-b9e44e79825b_en?filename=commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

Summary of the NATO Artificial Intelligence Strategy. October, 2021. URL: https://www. nato. int/cps/en/natohq/official_texts_187617.htm

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). Official Journal of the European Union. 2017. 252 C. 242-257. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX: 52017IP0051&from=IT#:~:text=C%20252%2F241-,Thursday%2016%20February%202017,conflict% 20with%20the%20First%20Law

2019 OSCE Annual Police Experts Meeting Artificial Intelligence and Law Enforcement: An Ally or an Adversary? 23-24.09.2019, Vienna. Concept Paper. URL: https://www.osce.org/files/ f/documents/a/4/429596.pdf

Баранов О.А. Визначення терміну “штучний інтелект”. Інформація і право. № 1(44)/2023. С. 32-49.

Кронівець Т.М., Тимошенко Є.А. Правові та ціннісні особливості феномену штучного інтелекту як елементу правової дійсності. Науковий вісник Херсонського державного університету, серія “Юридичні науки”. 2022. № 2. С. 21-23.

Костенко О.В. Аналіз національних стратегій розвитку штучного інтелекту. Інформація і право. № 2(41)/2022. С. 58-69.

Ланде Д.В., Фурашев В.М. Парламентський контроль із застосуванням генеративного штучного інтелекту: монографія. Київ: ТОВ “Інжиніринг”, 2023. 202 с.

Вітлінський В.В. Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень. Нейро‐нечіткі технології моделювання в економіці. 2012. № 1. С. 97-118.

Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність штучного інтелекту. Інформація і право. № 2(21)/2017. С. 124-132.

Карчевський М.В. Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. Вип. 2. С. 99-108.

Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом. Інформація і право. № 4(27)/2018. С. 46-70.

Кривицький О.В. Штучний інтелект як інструмент правової реформи: потенціал, тенденції та перспективи. Науковий вісник НАВС. 2021. № 2. С. 90-101.

Бусол О.Ю. Потенційна небезпека штучного інтелекту. Інформація і право. № 2(14)/ 2015. С. 121-128.

Скіцько О., Складаний П., Ширшов Р., Гуменюк М., Ворохоб М. Загрози та ризики використання штучного інтелекту. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2023. № 2. URL: https:// csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/520/408

Mouton C., Lucas C., Guest E. The Operational Risks of AI in Large-Scale Biological Attacks. Research Report. Santa-Monica, RAND Corporation, 2024. 24 p. URL: https://www. rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2900/RRA2977-2/RAND_RRA2977-2.pdf

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.20 р. № 1556-р (зі змінами, внесеними Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.21 № 1787-р.).

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті