Правове забезпечення функціонування єдиної Державної електронної геоінформаційної системи користування надрами

Автор(и)

  • Р. КІРІН

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306152

Ключові слова:

правове забезпечення, державний реєстр, користування надрами, геологічна інформація, геоінформаційна система, геопросторові данні

Анотація

В статті розглядаються особливості правового забезпечення функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами.

Біографія автора

Р. КІРІН

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Про введення в дію Кодексу України про надра: Постанова Верховної Ради України від 27.07.94 р. № 133/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/94-%D0%B2%D1%80 #Text (дата звернення: 22.04.2024).

Кодекс України про надра: Закон України від 27.07.94 р. № 132/94-ВР. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2023 – 2025 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.23 р. № 1049-р. Офіційний вісник України. 2023. № 105. Ст. 6279.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами: Закон України від 01.12.22 р. № 2805-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 2. Ст. 85.

Про затвердження Порядку ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.23 р. № 511. Офіційний вісник України. 2023. № 53. Ст. 2971.

Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, І.В. Віршило, В.К. Демидов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 510 с.

Босак П.В., Попович В.В. Еко-геоінформаційна технологія захисту довкілля від підтериконових вод Нововолинського гірничопромислового району. Екологічні науки. 2020. № 4(31). С. 95-102. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.4-31.14.

Світличний О.О., П’яткова А.В., Муркалов О.Б. Геоінформаційні технології в географії: освіта, наука та практична діяльність. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27. Вип. 2(41). С. 67-82. DOI: https://doi.org/10.18524/2303–9914.2022.2(41).268701.

Макарчук В.В. Повноваження правоохоронних органів при реалізації політики щодо забезпечення інформаційної безпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 324-326. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/71.

Кірін Р.С. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки міста. Економіка та право. 2020, № 3. С. 52-65. DOI: https://doi.org/ 10.15407/econlaw.2020.03.052.

Про затвердження Плану діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік: наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.12.20 р. № 366. URL: https://ips.liga zakon.net/document/view/FN065451?an=1&ed=2021_12_28 (дата звернення: 22.04.2024)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки”: Указ Президента України від 02.12.19 р. № 874/2019. Офіційний вісник України. 2019. № 96. Ст. 3164.

Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік: Постанова Верховної Ради України від 02.02.21 р. № 1165-IX. Голос України. № 32. – (19.02.2021).

Анатолій Вдовиченко, В’ячеслав Шестопалов, Сергій Стовба, Ірина Соколова. Кодекс, що загрожує національній безпеці. (02.12.2021). URL: https://zn.ua/ukr/economic-securi ty/projekt-kodeksu-pro-nadra-jakoho-krashche-ne-bulo-b.html (дата звернення: 22.04.2024).

Реформа надрокористування: Рада ухвалила “малий Кодекс про надра” (08.12.2022). URL: https://biz.ligazakon.net/news/215913_reforma-nadrokoristuvannya-rada-ukhvalila-maliy-kodeks -pro-nadra (дата звернення: 22.04.2024).

Про публічні електронні реєстри: Закон України від 18.11.21 р. № 1907-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про функціонування Реєстру публічних електронних реєстрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.0923 р. № 969. Офіційний вісник України. 2023. № 87. Ст. 5037.

Деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.22 р. № 1500. Офіційний вісник України. 2023. № 15. Ст. 936.

Деякі питання створення та функціонування державних електронних платформ для ведення публічних електронних реєстрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.23 р. № 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Деякі питання комплексної передачі електронних копій документів, окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.24 р. № 423 (станом на 19.04.24 р. чинності не набрала). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2024-%D0%BF #Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.15 р. № 1174. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1174-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024)

Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13.04.20 р. № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 05.07.94 р. № 80/94-ВР (в редакції Закону України від 31.05.2005 р. № 2594-IV). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.23 р. № 659. Офіційний вісник України. 2023. № 65. Т. Ст. 3703.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру нафтових та газових свердловин: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.23 р. № 750. Офіційний вісник України. 2023. № 72. Ст. 4127.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру артезіанських свердловин: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.23 р. № 706. Офіційний вісник України. 2023. № 68. Ст. 3928.

Кірін Р., Євстігнєєв А., Bипpицький А. (2022). Сучасна система законодавства з регулювання дозвільних відносин у сфері користування надрами: стан та проблеми. Law. State. Technology. 2022. № 2. С. 8-19. DOI: https://doi.org/10.32782/LST/2022-2-2.

Про Державний фонд родовищ корисних копалин України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.93 р. № 150. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-93-%D0% BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.95 р. № 75. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/75-95-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.94 р. № 865 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.00 р. № 1512). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/865-94-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.13 р. № 483. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2013-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.96 р. № 413. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-96-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.21 р. № 1065. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-2021-%D0%BF# n13 (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Положення про електронний кабінет надрокористувача: наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.03.23 р. № 177. Офіційний вісник України. 2023. № 47. Ст. 2602.

Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.16 р. № 97. Офіційний вісник України. 2016. № 47. Ст. 1715.

Про затвердження форм спеціального дозволу на користування надрами, граничних економічно обґрунтованих строків виконання робіт на ділянці надр (з урахуванням геологічних особливостей), основних видів робіт та форм заяв у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.23 р. № 353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Питання розпорядження геологічною інформацією: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.18 р. № 939. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/939-2018-%D0%BF#n51 (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Положення про каталог відомостей про геологічну інформацію: наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 04.09.20 р. № 119. Офіційний вісник України. 2020. № 89. Ст. 2899.

Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.00 р. № 1689. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1689-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.13 р. № 263. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-13#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.20 р. № 993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.23 р. № 132. Офіційний вісник України. 2023. № 23. Ст. 1296.

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища: наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.22 р. № 454. Офіційний вісник України. 2023. № 19. Ст. 1112.

Про затвердження переліку підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.23 р. № 533. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/533-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.21 р. № 532. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/532-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті