Відкриті дані та пояснювальний штучний інтелект: правові перспективи

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК , завідувач наукової лабораторії правового з абезпечення цифрової трансформації, Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7281-6568

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306147

Ключові слова:

відкриті дані, пояснювальний штучний інтелект, баланс прав, публічна інформація, прийняття рішень, набори даних, захист даних, правові режими даних, звільнення даних, Цілі Сталого Розвитку

Анотація

У статті комплексно проаналізовано правові проблеми відкритих даних. Досліджено поняття “генеровані громадянами дані” та визначено їх роль, місце та значення для правового регулювання у системі відкритих даних, описано ознаки відокремленості цієї категорії даних від схожих за принципом формування даних “громадської науки” та даних “громадської участі”. Осмислено процес формування наборів навчальних даних для розвитку технологій штучного інтелекту з використанням відкритих даних. Досліджено поняття та особливості “пояснювального штучного інтелекту”. Встановлено, що при розробці “алгоритмів надання пояснень” мають враховуватись людські процеси мислення та когнітивні упередження особи, яка формує, сприймає та оцінює рішення пояснювального штучного інтелекту. Досліджено питання використання відкритих даних у інших сферах, зокрема для аналізу показників Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Виявлено, що частина даних необхідних для порівняння індикаторів ЦСР, публікуються одними і тими ж Розпорядниками на різних платформах. Це призводить до дублювання частини даних, необхідності їх перетворення або компіляції для опублікування на Порталі відкритих даних та Відкритій платформі ЦСР в Україні.

Біографія автора

М.В. ДУБНЯК, , завідувач наукової лабораторії правового з абезпечення цифрової трансформації, Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Баранов, О.А. (2018). Iнтернет речей: теоретико-методологiчнi основи правового регулювання: монографiя. Харків: Право, 2018. Т. 1: Сфери застосування, ризики і бар’єри, проблеми правового регулювання. 2-ге вид. 342 с.

Баранов О.А. (2022). Трансформація: соціальна & цифрова & правова: монографія у 3-х т. Т. 1. Порятунок цивілізації: економіка результату. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 272 с.

Lilkendey J. (2023). Conserve the open media ecosystem! Legal and ethical considerations when using online repositories for AI training in ecological research. Doi: 10.1111/ele.14311.

G. Alam, I. McChesney, P. Nicholl, J. Rafferty (2023). Improving Prospective Healthcare Outcomes by Leveraging Open Data and Explainable AI, 3rd International Conference on Computing and Information Technology (ICCIT), Tabuk, Saudi Arabia, 2023. Pp. 486-492. DOI: 10.1109/ICCIT 58132.2023.10273878.

Карпенко О., Карпенко Ю., Герман Д. (2023). Штучний інтелект як інструмент зниження корупційних ризиків у сфері публічних закупівель. Public administration aspects.

Publications Office of the European Union, Corcho, O., Jiménez Blanco, J., Morote, C. et al., (2022) Data.europa.eu and citizen-generated data – Opportunities and challenges associated to the inclusion of citizen-generated data in data.europa.eu. Publications Office of the European Union. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2830/137589

Meijer A., Potjer S. (2018). Citizen-generated open data: an explorative analysis of 25 cases. Government Information Quarterly, Vol. 35, № 4, Elsevier. Рp. 613-621. URL: https://doi.org/10.1016 /j.giq.2018.10.004

Suman A. B., Schade S. Abe, Y. (2020). Exploring legitimization strategies for contested uses of citizen-generated data for policy. Journal of Human Rights and the Environment. Vol. 11, № 3, Edward Elgar Publishing. Pp. 74-102. URL: https://www.elgaronline.com/view/journals/jhre/11-3/jh re.2020.03.04.xml

Ponti M., Craglia M. (2020). Citizen-generated data for public policy, Joint Research Centre. URL: https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/citizensdata/document/citizen-generated-data-public-policy

Про доступ до публічної інформації (2011): Закон України № 2939-VI, в ред. 08.10.23 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (2015): постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.15 р. № 835. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text

Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних (2016): Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.16 р. № 867. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/867-2016-%D0%BF#Text

Пояснювальна записка до проєкту Стратегії державної політики у сфері відкритих даних (2021). URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files

План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних (2018): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.18 р. № 900-р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/900-2018-%D1%80#Text

Зелена книга “Політика відкритих даних” (2020). Електронне видання: під. ред Дорогань О., Лавриненко І, Кобець Р. Київ. 78 с.

Дубняк М.В. (2023) Економіка даних: правовий та етичний аспект. Інформація і право. № 3(46)/2023. С. 64-74. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287.

Sieber R., Johnson P. (2015). Civic open data at a crossroads: dominant models and current challenges. Government Information Quarterly, Vol. 32, № 3, Elsevier. Pp. 308-315. URL: https://doi. org/10.1016/j.giq.2015.05.003

Publications Office of the European Union, Corcho, Ó., Jiménez, J., Simperl, E., (2023) Data.europa.eu and Citizen-generated Data – Identification of other types of citizen-generated data, Publications Office of the European Union. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2830/95762

Kullenberg C. Kasperowski D. (2016) What is citizen science? – a scientometric meta-analysis. PLoS ONE, Vol. 11, № 1, PLOS, San Francisco, California, United States. URL: https://doi. org/ 10.1371/journal.pone.0147152

Zoe Health Study. URL: https://zoe.com/learn/category/covid

Мінцифри презентувало візію розвитку відкритих даних в Україні (2024). – (Урядовий портал від 08.03.24 р.). URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-prezentuvala-viziiu-rozvytku-vidkrytykh-danykh-v-ukraini

Defense Advanced Research Projects Agency. Explainable Artificial Intelligence (XAI). URL: https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence

Byrne, R.M. (2023). Good Explanations in Explainable Artificial Intelligence (XAI): Evidence from Human Explanatory Reasoning. International Joint Conference on Artificial Intelligence. Р. 6536-6544.

J. Keller, L. Chauvet, J.Fawcett O. Thereaux and oth. (2018) The role of data in AI business models. Open Data Institute Report, 32 p.

Корж І.Ф. (2019). Право на відкриті дані – як право приватного характеру. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 19-28.

Питання збору даних для моніторингу реалізації Цілей Сталого Розвитку (2019): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.19 р. № 686-р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті