Сучасне правове становище пристроїв з технологією розпізнавання обличчя в українському законодавстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306142

Ключові слова:

приватність, захист персональних даних, GDPR,, біометричні персональні дані, FRT, FRS, розпізнавання обличчя, ISO, кібербезпека

Анотація

У статті досліджується правове становище пристроїв розпізнавання обличчя в сучасному українському законодавстві. Дане питання є комплексним, тому що дані пристрої використовують біометричні персональні дані особи. Беручи до уваги, що біометричні персональні дані мають певні властивості, а саме – відсутність можливості їхньої зміни на сучасному технологічному рівні розвитку людства, існує необхідність захищати зібрані дані більш ретельно, ніж інші персональні дані. Бізнес розуміє переваги такого роду ідентифікації та верифікації особи, тому розвиток систем розпізнавання обличчя розвивається у всьому світі, але для його регуляції необхідна спеціалізована законодавча база.

Посилання

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. – Cтаття 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/conv#n11 (дата звернення: 20.02.2024).

Брижко В.М., Пилипчук В.Г. Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 33-46; Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник ; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.; Пилипчук В.Г., Брижко В.М. та ін. Захист прав, приватності та безпеки людини в інформаційну епоху: монографія ; за заг. ред. акад. НАПрН України В.Г. Пилипчука. Київ-Одеса: Фенікс, 2020. 260 с.

Костенко О.В., Маньгора В.В. Напрями розвитку правового регулювання управління ідентифікаційними даними. Інформація і право. № 3(42)/2022. С. 65-79. URL: https://ippi.org.ua/ kostenko-ov-mangora-vv-napryami-rozvitku-pravovogo-regulyuvannya-upravlinnya-identifikatsiinimi-dani (дата звернення: 20.02.2024).

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.12 р. № 5492-VI. – Стаття 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/conv#n51 (дата звернення: 20.02.2024).

Про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.17 р. № 1073-2017-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2017-%D0%BF#Text (дата звернення 20.02.2024).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-ІІІ. – Стаття 182. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1190 (дата звернення: 20.02.2024).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.84 р. № 8073-Х. – Cтаття 188-39. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2619 (дата звернення: 20.02.2024).

Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі: НД ТЗІ 3.7-003-05. URL: https://tzi.com.ua/down loads/ 3.7-003-2005.pdf (дата звернення: 20.02.2024).

General Data Protection Regulator (GDPR) від 25 травня 2016 року. – Art 4. URL: https://gdpr -text.com/uk/read/article-4 (дата звернення: 20.02.2024).

General Data Protection Regulator (GDPR) від 25 травня 2016 року. – Art 9. URL: https://gdpr -text.com/uk/read/article-9 (дата звернення: 20.02.2024).

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: наказ Міністерства Юстиції України від 12.04.12 р. № 578/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12#Text (дата звернення: 20.02.2024).

EDPB Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj; https://edpb.europa.eu/sys tem/files/2023-05/edpb_guidelines_202304_frtlawenforcement_v2_en.pdf (дата звернення: 20.02.2024).

Contribution of the EDPB to the European Commission’s evaluation of the Data Protection Law Enforcement Directive (LED) under. Article 62. EDPB. URL: https://edpb_contribution_led_rev iew_en.pdf (europa.eu) (дата звернення 20.02.2024).

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA EUROLex. URL: Directive 2016/680-EN-Law Enforce ment Directive; LED-EUR-Lex (europa.eu) (дата звернення: 20.02.2024).

Regulation of the european parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts 2021/0106(COD). URL: EUR-Lex-52021PC0206-EN-EUR-Lex (europa.eu) (дата звернення: 20.02.2024).

Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки: проект закону України від 20.02.24 р. № 11031. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43733

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті