Нові горизонти права: від електронної юрисдикції до модельного кримінального кодексу Метавсесвіту

Автор(и)

  • О.В. КОСТЕНКО завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2131-0281
  • Д.В. ЖУРАВЛЬОВ Офіс Президента України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2205-6828
  • О.С. ДНІПРОВ проректор з науково-педагогічної роботи і стратегічного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-7157-9748
  • О.В. КОРОТЮК Державний університет податкової служби, Україна https://orcid.org/0000-0003-0081-3901

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306108

Ключові слова:

Метавсесвіт, Metaverse, електронна юрисдикція Метавсесвіту, Модельний кримінальний кодекс Метавсесвіту, аватар, , електронна особистість, електронний гуманоїд, віртуальні об’єкти, кіберзлочинність, віртуальні злочини

Анотація

Науково-технічна революція 5.0 та технології Web 3.0 створюють умови реновації різних форм суспільних відносин із застосуванням технологій віртуальної та доповненої реальності Метавсесвіту (Metaverse). Згідно з запропонованою теорією правове регулювання суспільних відносин в Metaverse потребує розробки комплексної електронної юрисдикції на основі новітнього базового законодавства. Формування правового регулювання Metaverse − неодмінна умова необхідності створення електронної юрисдикції Metaverse, яка включатиме галузеві Кодекси Metaverse. Metaverse, як електронне суспільство майбутнього, ще не має чітких юридичних меж, і завдання науковців полягає у тому, щоб прогнозувати та окреслювати з достатньою впевненістю майбутні контури юридичних повноважень для віртуальних середовищ. Сьогодні дискусії в науковій спільноті щодо доцільності та необхідності правового регулювання Metaverse активно ведуться навколо кількох ключових питань. По-перше, виникає питання про те, яку правову базу слід застосовувати в Metaverse та як вирішити конфлікти між різними правовими системами. По-друге, тривають дискусії щодо того, чи мають теперішні регуляторні органи у фізичному світі здатність ефективно регулювати Metaverse за допомогою чинних законів і правил. По-третє, постає питання про те, як розглядати правопорушення, що відбуваються у віртуальному середовищі, та чи повинні вони регулюватися чинним деліктним, чи кримінальним законодавством, або ж необхідно створити окрему транскордонну електронну юрисдикцію для Metaverse. Регулювання соціальних відносин у межах Metaverse має зосереджуватися на одній центральній меті: чіткому визначенні статусу електронних сутностей, суб’єктів та об’єктів, встановленні їхніх прав, обов’язків та відповідальності, а також визначенні різних типів відносин між віртуальними сутностями, суб’єктами та об’єктами в межах конкретного Metaverse, а також між різними Metaverse в межах електронної юрисдикції та в транскордонному контексті. Одним з базових компонентів електронної юрисдикції Metaverse є Модельний Кримінальний кодекс Metaverse, який окреслить норми та правопорушення, застосовні до аналогових, змішаних та електронних юрисдикцій.  Цей кодекс  визначатиме види суспільно шкідливих дій чи злочинів, а також відповідні кримінальні покарання, які застосовуватимуться в межах Metaverse. Формування електронної юрисдикції Metaverse та розробка Модельного Кримінального кодексу Metaverse є актуальним науково-юридичним питанням.

Біографії авторів

О.В. КОСТЕНКО, завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософії з юридичних наук, старший дослідник

Д.В. ЖУРАВЛЬОВ, Офіс Президента України

доктор юридичних наук, професор

О.С. ДНІПРОВ, проректор з науково-педагогічної роботи і стратегічного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор юридичних наук, старший дослідник

О.В. КОРОТЮК, Державний університет податкової служби

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Synodinou, TE., Jougleux, P., Markou, C., Prastitou, T. (eds) (2020). EU Internet Law in the Digital Era. Regulation and Enforcement. Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25579-4?page=2

Aynur Aydın (2023). Three-dimensional law metaverse law. Available at: https://www. researchgate.net/publication/368469297_THREE-DIMENSIONAL_LAW_METAVERSE_LAW

Beliakov, K.I. (2016). The Conceptual and Methodological Bases of Regulation the New Types of Information Relations: “Virtual Legal Relationships”. Lex Portus. Vol. 2. Рp. 47-63. Available at: http://hdl.handle.net/11300/6745

Jinhee Kim, Arnaldo R. Ramos, Michael Kramer, Ray Gigliotti (2021). Let’s create Metaverse Law Theories. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36101.42720/1.

Junhyoung Lee, Heungki Min (2022). Review of legal protection measures against security threats related to Metaverse. DOI: https://doi.org/10.21181/KJPC.2022.31.3.321.

Rosenberg, L.B. (2022). Regulating the Metaverse, a Blueprint for the Future. Extended Reality: First International Conference, XR Salento 2022. Рp. 263-272. DOI: https://doi.org/10.1007/ 978-3-031-15546-8_23.

Guido Noto La Diega (2021). Internet of Things and the Law Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies. Р. 390. ISBN 978-042-946-837-7.

Donets, A.G. (2022). Doctrinal view on the issues of legal regulation of virtual worlds, “metaverse” private law doctrine: traditions and modernity. Proceedings of the XX Scientific and Practical Conference dedicated to the 100th anniversary of Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the Ukrainian SSR Academy of Sciences, Rector of Kharkiv Law Institute (1962-1987 рр.). Р. 3-7.

Li Yingchun. Legal thinking of the metaverse. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/ p/436836675

Lessig, L. (1999). Code and other laws of cyberspace. New York: Basic Books.

Kostenko, O., Furashev, V., Zhuravlov, D., & Dniprov, O. (2022). Genesis of Legal Regulation Web and the Model of the Electronic Jurisdiction of the Metaverse. Bratislava Law Review. Vol. 6(2). Рp. 21-36. DOI: https://doi.org/10.46282/blr.2022.6.2.316.

Kostenko, O.V. (2022). Electronic jurisdiction, metaverse, artificial intelligence, digital personality, digital avatar, neural networks: theory, practice, perspective. World Science. Vol. 1 (73). Рp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30012022/7751.

Barlow, J.P. (1996). Declaration of the Independence of Cyberspace. Available at: https://www.eff.org/cyberspace-independence

Lessig, L. (1998). The Laws of Cyberspace. Taiwan Net ’98 Conference. Available at: https://cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf

Zlatin, V. (2023). Metaverse: problems of legal regulation of processes. Available at: https://juscutum.com/it-i-media-pravo/ua/tpost/x4xvbhgjn1-metavsesvt-problemi-pravovogo-regu lyuvan

The Metaverse Standards Forum Where Leading Standards Organizations and Companies Cooperate to Foster Interoperability Standards for an Open Metaverse (2023). Available at: https://metaverse-standards.org

Zhao Jingwu (2022). The Way of Legal Regulation of Security Risks of the «Metaverse»: from Hypothetical Regulation to Prevention of Process Risks. Journal of Shanghai University, vol. 5. Available at: https://www.163.com/dy/article/HL0DIH9P0514AGAB.html

Chongqing (2022). Analysis of legal challenges and solutions that may be caused by the “Metaverse”. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/p/454673440

Ding Xiaodong. From Arpanet to Blockchain: Legal Regulation of Network Centralization and Decentralization. Available at: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-05-09/doc-imytcshy162 478 4.shtml

Tapscott, A., Tapscott, D. (2017). How Blockchain is changing finance. Harvard Business Review, March 1st. Available at: https://hbr.org/2017/03/how-Blockchain-is-changing-finance

Rosenberg, L., Willcox, G., Palosuo, M., Mani, G. (2021). Forecasting of Volatile Assets using Artificial Swarm Intelligence. 2021 4th International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I). Рp. 30-33. DOI: https://doi.org/10.1109/AI4I51902.2021.00015.

Kostenko, O.V., Radutnyi, O.E. (2022). Blockchain and the Metaverse: Legal Aspects. Juridical scientific and electronic journal, vol. 9. Рp. 499-506. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/123.

Primavera De Filippi, Morshed Mannan, Wessel Reijers (2023). The alegality of blockchain technology − Oxford Academic. DOI: https://doi.org/10.1093/polsoc/puac006.

Shaping Europe’s digital future (2021). Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/ policies/regulatory-framework-blockchain

Blockchain Strategy (2021). Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ blockchain-strategy

Blockchain in China (2022). Available at: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D 1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0 %B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5

China will soon begin regulating blockchain companies (2019). Available at: https://crypt onews.net/ru/news/legal/79002

Opinions of the Supreme People’s Court on Strengthening the Judicial Application of Blockchain (2022). Available at: https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-360271.html

Blockchain standards. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockch ain-standards

Chang, V., Baudier, P., Zhang, H., Xu, Q., Zhang, J., Arami, M. (2020). How Blockchain can impact financial services – The overview, challenges and recommendations from expert interviewees. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306205

Zhao Lei, Shi Jia (2020). Legal regulation of chain: technical application and legal supervision of blockchain. Available at: http://iolaw.cssn.cn/zxzp/202003/t20200303_5095971.shtml

Zhihu (2021). Building legal norms and systems for blockchain technology. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/p/409245042

Tang Jing (2019). Sina Finance Comprehensive. Legal regulation and blockchain challenges. Available at: https://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2019-01-07/doc-ihqhqcis3747186.shtml

Kara A. Kuchar, Steven T. Cummings (2022). States Will Continue to Lead in Regulating Digital Assets. Available at: https://www.coindesk.com/layer2/2022/06/08/as-federal-agencies-organ ize- us-states-continue-to-lead-in-regulating-digital-assets

Joseph A. Castelluccio, Matthew Bisanz, Andrew Olmem (2023). Wyoming Adopts Stable Token Legislation and Lays the Foundation for a Government-Issued Stablecoin. Available at: https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2023/05/wyoming-adopts-stable-token -legislation-and-lays-the-foundation-for-a-government-issued-stablecoin

Special Purpose Depository Institutions Act (2021). Available at: https://wyomingbanking division.wyo.gov/banks-and-trust-companies/special-purpose-depository-institutions

Derrick, G., J. Scott Searl, Holm, B. (2022). Counselor’s Corner: What Does the Nebraska Financial Innovation Act Mean for Banks. Available at: https://nebraska-banker.thenewslinkgroup. org/counselors-corner-what-does-the-nebraska-financial-innovation-act-mean-for-banks

Troutman pepper (2022). New Virginia Law Permits Banks to Provide Virtual Currency Custody Services. Available at: https://www.troutman.com/insights/new-virginia-law-permits-banks-to -provide-virtual-currency-custody-services.html

Casey W. Kidwell (2022). Becoming a Leader in Cryptocurrency Banking: Nebraska Adopts Financial Innovation Act. Available at: https://www.huschblackwell.com/newsandinsights/ becoming-a-leader-in-cryptocurrency-banking-nebraska-adopts-financial-innovation-act

Isichei, A. (2021). Nebraska Signs a new Law to Create Crypto Bank Charter. Available at: https://crypto.news/nebraska-new-law-crypto-bank-charter

Ramos, J. (2023). Arizona Senator Introduces a Bill to Make Bitcoin Legal Tender in the State. Available at: https://watcher.guru/news/arizona-senator-introduces-a-bill-to-make-bitcoin-legal-tender-in-the-state

Key, A. (2023). Right-Wing Arizona Senator Pushes to Recognize Bitcoin as Legal Tender – Decrypt. Available at: https://decrypt.co/120045/right-wing-arizona-senator-pushes-recognize-bitcoin-legal-tender

Robert Kelner, Brian D. Smith, Alex Langton. DOJ Releases New FARA Advisory Opinions Affecting Digital Media Platforms. Available at: https://www.globalpolicywatch.com

EUR-Lex. Proposal for a regulation of the European parliament and of the council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. Available at: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593

Omri Y. Marian (2015). A Conceptual Framework for the Regulation of Cryptocurrencies. Available at: https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1703&context=facultypub

Hadar Y. Jabotinsky (2020). The Regulation of Cryptocurrencies: Between a Currency and a Financial Product. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1766&context=iplj

Announcement by seven departments, including the People's Bank of China, to prevent tokenization and financing risks (2017). Available at: https://www.gov.cn/xinwen/2017-09/04/cont ent_5222657.htm

Notice of Correction of Virtual Currency Mining Activities (2021). Available at: https://www. gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/25/content_5639225.htm

Notice on Further Prevention and Combating the Risks of Rush in Virtual Currency Transactions (2021). Available at: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/08/content_56414 04.htm

Xiao Naying, Feith, Yu Leimin, Wang Yufeng (2023). Cryptocurrencies recognized as “property” by the courts of Hong Kong SAR and the judicial position of mainland China on this issue. Available at: https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/hk-gatecoin-case-and-shanghai-bitcoin-cryptocurrency-recognized-as-property.html

Tarakçioğlu, Z.E. (2021). Kripto Varlıklar ve Ceza Hukuku Sorumluluğu. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI (II), 295-352. DOI: https://doi.org/10.54704/akdhfd.1024708.

Grau, D. (2023). Investigating 5 Kinds of Crypto Crimes and How to Investigate Them. Available at: https://www.cognyte.com/blog/cryptocurrency-crime

U.S. Attorney’s Office. Ross Ulbricht, the Creator and Owner of the Silk Road Website, Found Guilty in Manhattan Federal Court on All Counts – FBI (2015). Available at: https://www. fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/news/press-releases/ross-ulbricht-the-creator-and-owner-of-the- silk-road-website-found-guilty-in-manhattan-federal-court-on-all-counts

David Z. Morris (2023). The DAO Hack: How a $60M Ethereum Attack Shaped Crypto History. Available at: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/05/09/coindesk-turns-10-how-the-dao-hack-changed-ethereum-and-crypto

Trozze, A., Kamps, J., Eray Arda Akartuna, Florian J. Hetzel, Kleinberg, B., Davies, T., Shane D. Johnson (2022). Cryptocurrencies and Future Financial Crime. Crime Science. Рp. 2-35. DOI: https://doi.org/10.1186/s40163-021-00163-8.

Rhodes, D. (2018). Crypto Crimes: ICO Scams, Robbery, and Money Laundering – Coin Central. Available at: https://coincentral.com/crypto-crimes-ico-scams-robbery-and-money-laund ering

Wang, S., Ouyang, L., Yuan, Y., Ni, X., Han, X., & Wang, F. (2019). Blockchain-Enabled Smart Contracts: Architecture, Applications, and Future Trends. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 49, 2266-2277. DOI: https://doi.org/10.1109/TSMC.2019.2895123.

Smart contracts: peculiarities of legal support. Hillmont Partners (2021). Available at: https://hillmont.com/ua/publ/stat/smartkontrakty-osoblyvosti-yurydychnogo-suprovodu

SEC Emergency Action Halts ICO Scam. Litigation Release № 24079 / March 23, 2018. Securities and Exchange Commission v. PlexCorps, et al., Civil Action № 17-cv-07007 (2017). Available at: https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2018/lr24079.htm

Sharma, R. (2023). Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works. Available at: https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211

Michael D. Murray (2022). NFT Ownership and Copyrights 14, 15-16. Available at: https://ssrn.com/abstract=4152468

Michael D. Trademarks (2022). NFTs, and the Law of the Metaverse. Available at: https://www. researchgate.net/publication/361938859_Trademarks_NFTs_and_the_Law_of_the_Metaverse

Kostenko, O.V. Analysis of national strategies for the development of artificial intelligence. Інформація і право. №. 2(41)/2022/ C. 58-69. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41). 270365.

Clark, J. (2023). AI Caucus presentation. Available at: https://docs.google.com/presentation/ d/1hU9637hH8zWgrBLwhu4AyqM6ic53pDfR-bU7rey8G0w/mobilepresent?fbclid=IwAR0ybonZ3yJ rqP3318jZNeOkUh8ydufd5JfKQSXMWHSVHgMDboNm5cvfuyg#slide=id.p

Kostenko, O.V. (2022). The probability of military aggression of autonomous AI: assumptions or imminent reality (analyzing the facts of russian war against Ukraine). Analytical and Comparative Jurisprudence. Vol. 1. Рp. 179-183. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.33.

Kostenko, O.V. (2022). Artificial Intelligence (AI) and the Metaverse: Legal Aspects. Juridical scientific and electronic journal, vol. 8. Рp. 301-308. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-03 74/2022-8/66.

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance). Available at: https://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

Proposal for a Directive of the European parliament and of the council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive). Available at: https://commission.europa.eu/system/files/2022-09/1_1_197605_prop_dir_ai_en.pdf

Green, B.Р. (2018). Ethical Reflections on Artificial Intelligence. Scientia et Fides, vol. 6(2). Рp. 9-31. DOI: https://doi.org/10.12775/SETF.2018.015.

Document 32022D2481. Decision (EU) 2022/2481 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 establishing the Digital Decade Policy Programme 2030 (Text with EEA relevance). Available at: https://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj

Liao, R. How China is building a parallel generative AI universe. Available at: https://tech crunch.com/2022/12/31/how-china-is-building-a-parallel-generative-ai-universe/?fbclid=IwAR0YN1 Qpsd9SLqPEhAjhCUDcgs44BVk59S_HBDJn4VpsW4sBrav6Hblym4k

Kostenko, O., Jaynes, T., Zhuravlov, D., Dniprov, O., Usenko, Y. (2022). Problems of using autonomous military ai against the background of Russia’s military aggression against Ukraine. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, vol. 4. Рp. 131-145. DOI: https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-4-16.

TechUkraine. Convolutional neural networks (CNN): An introduction (2022). Available at: https://techukraine.net/%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1% 96-%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d1% 80%d0%b5%d0%b6%d1%96-cnn-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf

Belsky, O.S. (2020). Recurrent neural networks as a method of predicting physical processes. Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39911

Deep belief network (2023). Available at: https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/deep-belief-network

Safari Kasiyanto, Mustafa R. Kilinc (2022). The Legal Conundrums of the Metaverse. Journal of Central Banking Law and Institutions, 1(2). DOI: https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.25.

Buletsa, S.B. (2022). Virtual property in the metaverse as an object of civil rights. Scientific Uzhhorod National University Herald. Series: Law, 1(72), 126-133. DOI: https://doi.org/10.24144/ 2307-3322.2022.72.21.

Maidanik, R.A. (2019). Modernization of real law: basic principle and directions. Real law: priorities and prospects: materials of theses of the Kyiv legal readings. Рp. 11-19.

Nekit, K. G. (2019). Virtual property: concept and essence. Law and Society, no. 2. Рp. 37-42.

Raczynski, J. (2021). The Metaverse is coming: Is the legal market prepared? Thomson Reuters. Available at: https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/legal-metaverse

Amy Frearson. Digital twins offer “a very powerful way of developing our cities” say experts. Available at: https://www.dezeen.com/2021/07/09/digital-twins-develop-cities-digital-design-architecture

Jacob W. S. Schneider. The Metaverse: Patent Infringement in Virtual Worlds. Available at: https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2022/08/metaverse-patent-infringement-in-virtual-wo rlds

Kostenko, O.V., Golovko, O.M. (2023). Electronic Jurisdiction of the Metaverse: Challenges and Risks of Legal Regulation of Virtual Reality. Information and law, vol. 1(44). Рp. 105-115. Available at: http://ippi.org.ua/kostenko-ov-golovko-om-elektronna-yurisdiktsiya-metaverse-vik liki-ta-riziki-pravovogo-regulyuvannya

Kostenko, O.V., Mangora, V.V. (2022). Metaverse: Legal Prospects for Regulating the Use of Avatars and Artificial Intelligence. Legal Scientific Electronic Journal, vol. 2. Рp. 102-105. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-2/23.

Lucchetti, S. Why Artificial Intelligence Will Need a Legal Personality. Available at: https://lawcrossborder.com/2017/05/22/why-robots-need-a-legal-personality

Nasrallah, A., Sulpice, E., Kobaisi, F., Gidrol, X., Rachidi, W. CRISPR-Cas9 Technology for the Creation of Biological Avatars Capable of Modeling and Treating Pathologies: From Discovery to the Latest Improvements. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36429042

Tencent unveiled a platform for creating digital people (2023). Available at: https://bit expert.io/news/tencent-predstavila-platformu-dlya-sozdaniya-tsifrovyh-lyudej

Tania Su Li Cheng (2006). A Brave New World for Intellectual Property Rights. 17 Journal of Law, Information and Science 10. Available at: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlLawInfo Sci/2006/2.html

Ben Chester Cheong (2022). Avatars in the metaverse: potential legal issues and remedies. Available at: https://link.springer.com/article/10.1365/s43439-022-00056-9

Bettina Chin (2007). Regulating Your Second Life: Defamation in Virtual Worlds. Brooklyn Law Review, vol. 72, no. 4. Рp. 1303-1349.

Joanna Bryson, Mihailis E. Diamantis, Thomas D. Grant (2017). Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons. Artificial Intelligence and Law. Vol. 25. Рp. 273-291.

Yogesh K. Dwivedi, Nir Kshetri, Laurie Hughes (2023). Exploring the Darkverse: A Multi-Perspective Analysis of the Negative Societal Impacts of the Metaverse. Available at: https://pub med.ncbi.nlm.nih.gov/37361890

Kostenko, O. V. (2020). Іdentification data management: legal regulation and classification. PNAP. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Vol. 43(6). Рp. 198-203. DOI: https://doi.org/10.23856/4325.

Kostenko, O. (2021). Identification data management (identification): problems of the conceptual and categorical apparatus. Available at: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/cata log/view/102/2590/5544-1

EU-2016. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX%3A32016R0679

Kostenko, O.V. (2021). Paradigms of management of identification data in the light of development of IoT devices and artificial intelligence. Devices and Artificial Intelligence. Vol. 3. Рp. 42-47. DOI: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2021-3-06.

Zhihu (2021). Legal thinking of the meta-evangelical world. Legal Practice and Theory. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/p/436836675

Bacaksiz, P. Metaverse ve sanal gerçeklik ortamlari karşisinda ceza hukukucriminal law against metaverse and virtual reality environments. DOI: https://doi.org/10.21492/inuhfd.1187521.

Won Sang Lee (2022). The Role of Criminal Law in the Metaverse. Legal Journal, 42(3). Р. 177-202. DOI: https://doi.org/10.38133/cnulawreview.2022.42.3.177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті