Саморегулювання у сфері медіа: правові аспекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.2(49).306105

Ключові слова:

медіа, регулювання, спільне регулювання, саморегулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання правових аспектів саморегулювання у сфері медіа в Україні та його взаємозв'язку з правовими аспектами регулювання та спільного регулювання. Зосереджено увагу на ролі саморегулювання у забезпеченні діяльності суб’єктів у сфері медіа, проілюстровано різницю між поняттями саморегулюванням у сфері медіа та саморегулюванням у сфері журналістики. Розглядаються різні аспекти саморегулювання у сфері медіа в Україні, включаючи внутрішні механізми контролю, роль суб’єктів у сфері медіа та взаємодію з органами державної влади. Зокрема, вплив національного законодавства на формування та розвиток саморегулювання в сфері медіа в Україні. Висвітлюються практичні виклики та можливі шляхи вдосконалення механізмів саморегулювання у медійному середовищі.

Біографія автора

Г.М. КРАСНОСТУП

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Про медіа: Закон України від 13.12.22 р. № 2849-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2849-20#Text

Енциклопедія соціології. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3417

Борисов А.Б. Великий економічний словник: москва: Книжковий мир, 2003. 895 с. URL: https://tochka.com/info/glossary

Довідник про свободу масової інформації в Інтернеті; під ред. Кристиана Меллера та Арно Амуру. Вена: Office of the Representative on Freedom of the Media. 2004. 282 с. URL: http://www.osce.org/ru/fom/13837?download=true

Шеремета Я. Скопіювати системи саморегулювання медіа із Швеції та Данії неможливо, треба їх адаптувати. – (Експерти). URL: https://detector.media/community/article/1767 72/2020-04-29-skopiyuvaty-systemy-samor6gulyuvannya-media-zi-shvetsii-ta-danii-nemozhlyvo-treba-ikh-adaptuvaty-eksperty

Економічний словник. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19550

Розкладай І. Очевидне чи неочевидне: чому Закон “Про медіа” не регулює саморегуляцію. – (03.01.2024). URL: https://cedem.org.ua/analytics/zakon-pro-media-samoregulyatsia

Красноступ Ганна. Правове регулювання та саморегулювання у сфері телебачення і радіомовлення. Legea si Viata. 2015. № 10/2. С. 36-40. URL: http://legeasiviata.in.ua/archive/2015/ 10-2/10.pdf

Регламент Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.04.23 р. № 339. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0339295-23#n6

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про аудіовізуальні медіапослуги: Директива Європейського Парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_022-10#Text

Рекомендація CM/Rec (2022)12 Комітету Міністрів державам-членам щодо передвиборчої комунікації та висвітлення в медіа виборчих кампаній, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 06.04.22 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU22028?an=154

Toby Mendel. Access to the Airwaves. Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation. URL: https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

Рекомендація CM/Rec (2022)4 Комітету Міністрів державам-членам щодо просування сприятливого середовища для якісної журналістики у цифрову еру, ухвалена Комітетом Міністрів від 17.03.22 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU22027?_ga=2.40931553. 275769729.1710662634-783830600.1708567267#_gl=1*9ej276*_gcl_au*MtgwNzgxNzcyOC4xNzA4N TY3MjY3

План заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.23 р. № 272-р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/272-2023-%D1%80#n14

Мальцева Є.В. Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія “Юридичні науки”. Т. 25 (64). 2012. № 2. С. 80-87.

Рожило М.А. Теребус О.Л. Проблема саморегуляції українських медіа. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: “Філологія. Журналістика”. 2021. № 3/41. С. 239-244. URL: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/part_3/41.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-12

Номер

Розділ

Статті