Особливості еволюції військової юстиції у країнах-членах НАТО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300831

Ключові слова:

військова юстиція, військове право, військова юрисдикція

Анотація

У статті висвітлюються особливості еволюції військової юстиції країн-членів НАТО для можливого врахування досвіду цих країн в ході відновлення системи військової юстиції в Україні, з урахуванням її прагнень до повноцінного членства у Північноатлантичному альянсі.

Біографія автора

М.В. БЕЛАНЮК, учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник

Посилання

Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору: Рішення РНБО від 04 червня 2021 р., введеного в дію Указом Президента України від 23.07.21 р. № 307/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n00475 25-21#Text

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Вдовитченко В. Система військової юстиції як частина військової організації України. Вестник Национальной академии прокуратуры Украины, 2(60)’2019. 16-27. URL: https://doi.org/ 10.34285/visnyknapu2019.02.016; Баганець О. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / передм. М.А. Погорецький. Київ: Алерта, 2019. 258 с.; Беланюк М.В. Трансформація органів військової прокуратури в Україні: історико-правовий аналіз. Інформація і право. № 1(40)/2022. С. 144-156; Лощихін О., Шевченко А. Роль військових судів в реформуванні судової системи сучасної України. Право.ua. 2015. № 3. С. 5-11; Богуцький П.П. Воєнна політика і система військової юстиції: синергія воєнної безпеки. Наука і оборона. 2022. № 1. С. 10-15. URL: http://nio.nuou.org.ua/article/view/263342; Pylypchuk, Volodymyr; Bogutsky, Pavlo; Doronin, Ivan. Theoretical bases of national security law. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. URL: https://www.blogger.com/blog/page/edit/657873907442499433/6844403378 170020504 (accessed 29 June 2022).

Бельгія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8 C%D0% B3%D1%96%D1%8F

Jacques Maes, “La Justice Militaire et l’opinion publique belges”, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre, XIX-3-4, Brussels 1980, p. 394.

Francisco Jiménez y Jiménez, Introducción al derecho penal militar, Ed. Civitas, Madrid, 1987, p.119.

Elens, J.F., “L’évolution actuelle de la justice militaire en Belgique”, in L’évolution actuelle de la justice militaire - Huitième Congrès international, Ankara 1979, Recueils de la Société Internationale de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, Tom. VIII, Vol. II, p. 617.

Military Jurisdiction And National Law. URL: https://www.corteidh.or.cr /tablas/24358.pdf

Francisco Fernández Segado “La justicia militar en el derecho comparado”, in Consejo General del Poder Judicial, Poder Judicial, 2a. época, N° 23, Madrid, September 1991, 394.

Міністерство юстиції Італії. URL: http://www.giustizia.it/guidagiustizia/spagnolo.htm

Brigadier-general Jerry S.T. Pitzul and commander John C. Maguire I. The development of Canada’s military justice system 1950. URL: https://www.afjag.af.mil/Portals/77/documents/AFD-08 1204-027.pdf

Military jurisdiction and international law Military courts and gross human rights violations [vol.1] Part II. Section II. Military Jurisdiction and Domestic Legislation 396 с. URL: https://www. icj.org/wp-content/uploads/2004/01/Military-jurisdiction-publication-2004.pdf

Спеціальна консультативна група з військової юстиції та розслідувальних служб військової поліції: звіт Спеціальної консультативної групи з військової юстиції та розслідувальних служб військової поліції, Оттава, 25 березня 1997 р. URL: http://www.dnd.ca/ eng/min/reports/Dickson

Поправки до Закону про національну оборону, листопад 1997 р. – (Канада, Департамент національної оборони). URL: http://www.dnd.ca/eng/archive/1997/dec97/ammend_b _ehtm

Кодекс службової дисципліни: посібник із системи військового правосуддя для військовослужбовців канадських збройних сил. – (Офіс генерального судді). URL: http://www. dnd.ca/jag/training/publications/CSD_ME_e.pdf

Норвегія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0 %B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D 0% BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97

Ivor Follestad. Aperçus sur le droit pénal, la procédure criminelle et le droit disciplinaire militaires en Norvège” in Recueils de la Société Internationale de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, Premier Congrès International - Action pénale et action disciplinaire, Bruxelles, 14 - 16 mai 1959, Strasbourg, 1960, p. 169.

Francisco Jiménez y Jiménez, Introducción al derecho penal militar, Ed. Civitas, Madrid, 1987, p. 130.

Arnold J. Toynbee, La Europa de Hitler, Ediciones Sarpe, Madrid, 1985, p. 109. [Spanish original, free translation].

Benito E Trillo Figueroa. “Competencia, organización y atribuciones de los tribunales militares españoles - estudio histórico”, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre, XIX-3-4, Brussels 1980, p. 390. [Spanish original, free translation].

Європейський суд з прав людини. Рішення від 25 лютого 1997 р. Справа Фіндлі проти Сполученого Королівства. Звіти про рішення та рішення 1997-I, параграф 36. URL: http://hudoc. echr.coe.int/hudoc

Організація правоохоронної діяльності у сфері оборони: досвід Республіки Польща для України. URL: https://armyinform.com.ua/2021/04/27/organizacziya-pravoohoronnoyi-diyalnosti-u-sf eri-oborony-dosvid-respubliky-polshha-dlya-ukrayiny

Військова юстиція Румунії: аргументи для України. URL: https://vpzhr.gp.gov.ua/ua/gui dance_vpzhr.html?_m=publications&_t=rec&id=300805

Армійська дисциплінарна процедура. – (Міністерство оборони Великобританії). URL: http://www.army.mod.uk/militarylaw

Lauren K. Hemperley y Kirk L. Davies “El sistema de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas Estadounidenses: una introducción”, March 2001. URL: http://www.derechomilitar.info/art idoc/jusmilusa.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті