Обробка інформації про пасажирів як ефективний інструмент протидії тероризму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300805

Ключові слова:

інформація про пасажирів, обробка інформації про пасажирів, тероризм, протидія тероризму, національна безпека, законодавство у сфері боротьби з тероризмом

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародних та європейських практик обробки інформації про пасажирів в контексті протидії тероризму. Проаналізовано положення резолюцій Ради Безпеки ООН № 2170 (2014), № 2178 (2014), № 2309 (2016), № 2396 (2017), № 2482 (2019), Директив ЄС № 2004/82/ЄС, № 2016/681/ЄС, а також стандартів Міжнародної організації цивільної авіації IKAO. З урахуванням вимог цих міжнародних та європейських актів здійснюється аналіз законопроекту “Про отримання, обробку, поширення, зберігання та захист інформації про пасажирів та персонал транспортних засобів міжнародних рейсів”. Запропоновано оптимальну, на думку авторів, модель реалізації функції збирання інформації про пасажирів усіх видів транспорту з метою протидії міжнародному тероризму, а також попередження переміщення осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці України.

Біографії авторів

Б.Д. ЛЕОНОВ, головний науковий співробітник МНДЦ при РНБО України

доктор юридичних наук, професор

Я.В. ШЕВЧУК, начальник служби Штабу АТЦ при СБУ

кандидат економічних наук

Посилання

Фігура В.О. Необхідність впровадження системи API/PNR та поняття інтерв’ювання. Правова держава. 2022. № 48. С. 24-31. URL: http://pd.onu.edu.ua/article/view/267960/266505

Філіппов С.О., Марчук А.А. Практичні рекомендації щодо впровадження системи обробки попередньої інформації про пасажирів (API/PNR) як інструменту протидії транскордонним загрозам. Правова держава. 2021. № 44. С 70-77.

Нікіфоренко В.С. Адміністративна відповідальність авіаперевізників за невиконання обов’язку передачі попередніх даних реєстрації особи. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 90-96.

Філіппов С.О. Кримінологічні засади протидії транскордонній злочинності: дис. ...д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08. НАДПСУ; ДДУВС. Хмельницький, 2019. 561 с.

Міжнародний досвід та кращі практики у сфері попередньої інформації про пасажирів (API) та реєстраційних записів пасажирів (PNR) / Ендрю Прістлі, Марк Бове, 2021. 52 с. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/a/6/510620.pdf

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. № 638-IV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/995%20038.4

Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council UN at its 7272nd meeting, on 24 September 2014. URL: https://undocs.org/S/RES/2178(2014)

Resolution 2309 (2016) Adopted by the Security Council at its 7775th meeting, on 22 September 2016. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/295/81/PDF/N1629 581.pdf?OpenElement

Resolution 2396 (2017) Adopted by the Security Council at its 8148th meeting, on 21 December 2017. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/460/25/PDF/N1746025. pdf?OpenElement

Resolution 2482 (2019) / adopted by the Security Council at its 8582nd meeting, on 19 July 2019. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3813038?ln=ru

Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ ALL/?uri=CELEX%3A32016L0681

Міжнародний досвід та кращі практики у сфері попередньої інформації про пасажирів та реєстраційних записів пасажирів: посібник ОБСЄ, ДПСУ. 12 с. URL: https://www.osce.org/ files/f/documents/a/6/510620.pdf6

Про отримання, обробку, поширення, зберігання та захист інформації про пасажирів, службовий персонал транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон України: проект Закону України (розроблений СБУ).

Про отримання, обробку, поширення, зберігання та захист інформації про пасажирів, службовий персонал транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон України: пояснювальна записка до проекту Закону України (розроблений СБУ).

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 21.03.17 р. № 1965-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1965-19#Text

Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України: Указ Президента України від 14.04.99 р. № 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99

Про порядок взаємодії з міжнародними антитерористичними організаціями: Указ Президента України від 26.07.01 р. № 570. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570/2001# Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті