Патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: проблеми теорії та практики

Автор(и)

  • Г.О. АНДРОЩУК головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0781-9740
  • О.Ф. ДОРОШЕНКО директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2542-2328
  • Л.І. РАБОТЯГОВА провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5450-1607

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300790

Ключові слова:

інтелектуальна власність, винахід, винахідник, штучний інтелект, патентування, експертиза патентозданості

Анотація

У статті, на основі інструментів аналітики інтелектуальної власності, аналізу міжнародного та національного патентного законодавства, досліджено проблеми винахідництва винаходів, створених з використанням штучного інтелекту (ШІ): динаміку патентування, патентну активність у сфері технологій ШІ, проаналізовано особливості експертизи патентоздатності винаходів у різних юрисдикціях (ЄПВ, Німеччина, Китай, США, Японія) та судову практику з цієї проблеми. Розглянуто основні положення законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” щодо врегулювання відносин, які виникають щодо винаходів і корисних моделей, створених з використанням штучного інтелекту”. Зроблено висновок, що Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” виключає комп’ютерні програми із патентованих об’єктів. Рекомендовано імплементувати норми Керівництва ЄПК щодо винаходів, реалізованих на комп’ютері, у Правила складання, подання та розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які не відображають цих аспектів.

Біографії авторів

Г.О. АНДРОЩУК, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат економічних наук, доцент

О.Ф. ДОРОШЕНКО, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник

Посилання

WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence. URL: https://www.wipo.int/publicat ions/en/details.jsp?id=4386

Андрощук Г.О. Технології штучного інтелекту: аналіз патентних трендів. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, 2021. № 3(15). С. 12-25.

Число виданих у світі патентів у сфері ШІ виросло у вісім раз за п’ять років. URL: https://sk.ru/news/chislo-vydannyh-v-mire-patentov-v-sfere-ii-vyroslo-v-vosem-raz-za-pyat-let

Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence: WIPO/IP/AI/2 /GE/20/1. URL: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=470053

James Nurton WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy. URL: WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy (ipwatchdog.com)

James Nurton Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship. URL: German Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship (ipwatchdog.com)

The latest news on the DABUS patent case. URL: https://www.ipstars.com/NewsAndAnaly sis/The-latest-news-on-the-DABUS-patent-case/Index/7366

Background document on patents and emerging technologies: SCP/30/5. Standing Committee on the Law of Patents Thirtieth Session Geneva, June 24 to 27, 2019. URL: https://www.wipo.int/ edocs/ mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_5.pdf

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0051

European Parliament resolution of 12 February 2019 on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics (2018/2088(INI)). URL: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019IP0081&qid=1703004911339

Daniel Faggella What is Artificial Intelligence? An Informed Definition. URL: https://emerj. com/ai-glossary-terms/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition

Q272-SR-P-2020 Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence: Summary Report. URL: https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3815

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Chinese Taipei. URL: https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3711

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Belgium. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3689

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Hungary. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3738

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Italy. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3751

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / USA. URL: https://aippi.so utron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3811

Daniel Faggella What is Artificial Intelligence? An Informed Definition. URL: https://emerj. com/ai-glossary-terms/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition/

Resolution 2020 – Study Question – Patents Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence. URL: https://aippi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adopted-Resolution-Q272-Patents-Inventorship-of-inventions-made-using-Artificial-Intelligence.pdf

Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного Кодексу України / за заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. Київ: Парламентське вид-во, 2006. 432 с.

Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні: монографія. Київ: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. 340 с.

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / France. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3731

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / UK. URL: https://aippi.soutron. net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3806

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Japan. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3755

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence / Finland. URL: https://aippi. soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/3727

Guidelines for Examination in the European Patent Office. March 2023 edition. URL: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc

Андрощук Г.О. Патентування винаходів, реалізованих на комп’ютері: керівні принципи і практика ЄПВ: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності (“Крайнєвські читання”), м. Київ, 24 груд. 2020 р. Київ: Видавництво Ліра, 2020. С. 54-68.

Guidelines for Examination in the European Patent Office. March 2023 edition. Index for Computer-Implemented Inventions. URL: https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/j.html

2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance. A Notice by the Patent and Trademark Office on 01/07/2019. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance

Aaron Wininger CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent Applications Covering AI and Blockchain. URL: CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent App lications Covering AI and Blockchain – China IP Law Update

WEN XIE What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? URL: What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? (ipwatchdog.com)

Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan. Annex A. Case Examples. 5. Inventive Step (Article 29(2). URL: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook _shinsa/document/index/app_a5_e.pdf

AI in Eastern Europe Industry Landscape. URL: https://mindmaps.dka.global/ai-in-eastern-europe

AI Readiness Index 2020. URL: https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020

Government AI Readiness Index 2021. URL: https://www.oxfordinsights.com/government-ai- readiness-index2021

2022 International IP Index Compete for Tomorrow. URL: https://www.2022-IP-Index-Final-Report.pdf (theglobalipcenter.com)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті