Гнучка структура даних в мережевих ресурсах правової інформації

Автор(и)

  • С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300777

Ключові слова:

інформаційні технології, правова інформація, інтегрована інформаційна система

Анотація

В роботі розглядається модель гнучкої структури даних інтегрованої інформаційної системи надання доступу до правової інформації в Україні в цілому та в окремих її регіонах.

Біографія автора

С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Про доступ до публічної інформації: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 05.12.2023).

Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти). Інформація і право. № 3(6)/2012. C. 141-152. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/12asaopa.pdf (дата звернення: 05.12.2023).

Цифрова трансформація. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga/ coordination/cifrova-transformaciya (дата звернення: 05.12.2023).

Офіційний український державний сайт “Децентралізація влади”. URL: https://decentral ization.gov.ua (дата звернення: 05.12.2023).

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 05.12.2023).

Про місцеві державні адміністрації та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні: проект закону про внесення змін до Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?pf3511= 70293 (дата звернення: 05.12.2023).

Нестерович В.Ф. Децентралізація як конституційний принцип здійснення публічної влади на регіональному та місцевому рівнях. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 47-54. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/ uploads/2019/12/3-19-ua/10.pdf (дата звернення: 05.12.2023).

Vivien A. Schmidt, Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization. Cambridge University Press. 1990. 406 p.

Robert Leroux, French Liberalisminthe 19th Century: AnAnthology, Chapter 6: Maurice Blockon “Decentralization”. Routledge. 2012. 320 p.

Barbara Levick Claudius Psychology Press. 2012. 257 p. URL: https://www.perlego.com/ book/1642544/claudius-pdf (дата звернення: 05.12.2023).

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. – (Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні. DESPRO”). 2012. Київ: ТОВ “Софія”. 28 с.

Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку. Вісник КНУ. Серія “Міжнародні відносини”. 2003. Вип. 27. С. 198-204.

Брайчевський С.М. Проблема надання нормативно-правової інформації в особливих умовах. Інформація і право. № 2(41)/2022. № С. 28-36. URL: http://ippi.org.ua/braichevskii-sm-problema-nadannya-normativno-pravovoi-informatsii-v-osoblivikh-umovakh-s-28-36 (дата звернення: 05.12.2023).

Брайчевський С.М. Уніфікація структури правової інформації в умовах децентралізації: матеріали Першої конференції Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан та проблеми, м. Київ, 30 берез. 2021 р. Київ, 2021. С. 40-43.

Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право і процес. Київ: Парламентське вид-во, 2014. 518 с.

Про інформацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. Ст . 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12#Text (дата звернення: 05.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті