Екзистенція як гуманістична методологія права в інформаційному суспільстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300695

Ключові слова:

екзистенціалізм, буття людини, гуманізм, індивідуальне правове регулювання, принципи інформаційного права, відповідальність

Анотація

Входження суспільства в інформаційну епоху потребує кардинального оновлення існуючих та розвитку нових зв’язків та опосередкувань, що призводять до зміни суспільних відносин, вироблення нових вимог до їх правового регулювання. У статті розглядаються питання застосування засадничих методологічних підходів до формування права в інформаційному суспільстві, засновані на філософії екзистенціалізму. У глобальному вимірі гуманізм протистоїть антигуманізму – демократична Україна бореться з військовою агресією авторитарної рф, що актуалізує розробку ідей гуманізму, у тому числі в якості одного з напрямків удосконалення інформаційного права. Обґрунтовується теза про те, що саме екзистенція найбільшою мірою відповідає потребам гуманістичного напрямку розвитку права, оскільки ця методологія побудована на визнанні унікальності людини та її буття, свободи вибору особистості, дотриманні моральних принципів поведінки, орієнтована власне на самість та її взаємодію з іншими людьми, що відповідає характерним рисам функціонування інформаційного суспільства. Гуманістична екзистенційна парадигма розкривається через призму відповідальності за існування, при цьому не лише індивідуального, а й відповідальності за інших, як це стверджується у працях Мартіна Гайдеггера, Жана Поля Сартра та ін. послідовників цього вчення. У якості механізму реалізації екзистенційної парадигми гуманістичного змісту права в інформаційну епоху пропонується сконцентрувати увагу на розвитку такої його складової як індивідуальне правове регулювання, яке за своїм призначенням та суттю спроможне забезпечити справжню свободу вибору людини і водночас задовольнити потреби суспільства у регулюванні інформаційних відносин. Проведено аналіз співвідношення принципів регулювання штучного інтелекту та інформаційного права, в результаті чого пропонується доповнити інформаційне право етичними та ціннісними змістовними аспектами, що відповідає потребам його подальшого розвитку.

Біографія автора

В.А. ЯЩЕНКО, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Панова І. В. Поняття та види загальних принципів інформаційного права України. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/-soc_gum/vkhnuvs/2009_45/VV-45/VV-45_6.pdf (дата звернення: 27.02.2024).

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Ярема О.Г. Інформаційне право України: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 416 с

Шапенко Л.О., Мельничук І.С. Індивідуальне правове регулювання в контексті правової реформи. Юридичний вісник, № 4 (57) 2020. С. 60-65.

Кириченко В.В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 245 с

Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Війна і мир в Україні: шляхи до реальної перемоги і розвитку. Вісник НАН України, 2022, № 9. С. 38-49.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди ; ред. кол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Абрис, 2002. 258 с

Heidegger M. Ober den Humanismus. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1975, S 5-47. URL: https://ibib.ltd.ua/haydegger-pismo-gumanizme-32957.html (дата звернення: 17.02.2024).

Сартр Ж.П. Екзистенціалізм – це гуманізм. – (Читанка з філософії: у 6 кн). Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ століття. Київ: Довіра, 1993. С. 131-139.

Мартін Гайдеггер Буття і час. URL: https://lib.sashko.me/files/2021/03/17/10/17/50/buttya-i-chas.pdf (дата звернення: 18.02.2024).

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 17.02.2024).

Клара Неппель, Патриція Шоу. Управління для цифрового гуманізму: роль регулювання, стандартизації та сертифікації. – 21 грудня 2023 р. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007 /978-3-031-45304-5_21 (дата звернення: 18.02.2024).

Про інформацію: Закон України від 02.10.92. р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48. Ст. 650.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.07 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12. Ст. 102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті