Концептуалізація протиріч безпеки в эпоху постмодерну: феноменологічний аспект

Автор(и)

  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна http://orcid.org/0000-0002-2075-7508
  • П.М. ФІВКІН начальник кафедри права національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0009-0003-6924-0811

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2024.1(48).300686

Ключові слова:

безпека, небезпека, насильство, суспільство, загрози, гіпостазис, ідентичність, біополітика

Анотація

Аналізується проблема безпеки з урахуванням постмодерної трансформації понять “людина”, “суспільство”. Основна увага зосереджена на кореляції розуміння проблеми безпеки з розумінням “Іншого”. Показано, що розуміння безпеки в культурі постмодерну виходить за межі звичного розуміння проблеми загроз і небезпек. На рівні понятійного осмислення безпеки та культурно-антропологічного аналізу безпеки як феномена ставиться питання про відношення суб’єкта з “Іншим” у різноманітних його іпостасях.

Біографія автора

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Barthes R. La Mort de l'auteur. URL: https://pdfcoffee.com/barthes-roland-la-mort-de-lx27aut eur-pdf-free.html (дата звернення: 24.10.2023).

Foucault M. The archaeology of knowledge and the discourse on language. URL: https://mon oskop.org/images/9/90/Foucault_Michel_Archaeology_of_Knowledge.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Гваттарі Ф., Делез Ж. Капіталізм і шизофренія: Анти-Эдіп / пер. О. Шевченко. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Gilles_Deleuze/Kapitalizm_i_shyzofreniia_Anty-Edip (дата звернення: 24.10.2023).

Derrida J. L'écritureetla différence. URL: https://web.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-lib rary/Derrida_L-e%CC%81criture_et_la_diffe%CC%81rence.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Жижек С. Дратівливий суб’єкт. Відсутній центр політичної онтології. Харків: ППС-2002, 2008. 510 с.

Азарова Ю.О. Поняття “об’єкта” в психоаналізі Ж. Лакана: матер. VІ мiжнар. наук. конф. Майбутнє особистості та сім’ї: виміри філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії, м. Київ, 22–23 трав. 2019 р. Київ: Нац. пед. унів. ім. М.П. Драгоманова, 2019. С. 123-128.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / пер. з англ. Н.П. Поліщук. Київ: Альтерпрес, 2004. 100 с.

Habermas J. Legitimations problemeim Spätkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. 195 s.

Hardt M., Negri A. Empire. Harvard: University Press, 2000. 400 р.

Гайдеггер М. Буття в колі речей / пер. Т. Возняк. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/ Heidegger_Martin/Buttia_v_okoli_rechei (дата звернення: 24.10.2023).

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо (фрагменти) / пер. В. Лях. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/ Sartre_Jean-Paul/Buttia_i_nischo_frahmenty (дата звернення: 24.10.2023).

Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / пер. з нім.: В. Терлецький, Н. Спринчан. Київ: Дух і Літера, 2012. 267 с.

Tillich P. Theology of Culture. URL: https://ru.scribd.com/document/344727778/Paul-Tillich -Theology-of-culture-pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Kovalenko I., Meliakova Y., Kalnytskyi E., Nesterenko K. Оn conspiracy thinking in the phenomenology оf modern culture. Cogito. 2021. Vol. XIII. Numero 3. P. 67-83.

Huserl E. Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology. Martinus Nijhoff Pub, 1977. 157 p.

Kojeve A. Introduction to the Reading of Hegel. URL: https://www.marxists.org/reference/ subject/philosophy/works/fr/kojeve.htm (дата звернення: 25.10.2023).

Kojeve A. The Idea of Death in the Philosophy of Hegel. Interpretation. 1973. Vol. 3 (2/3). P. 114-156.

Levinas E. L’etreetl’autre. Paris, 1975. 265 р.

Levinas E. Totalitéet Infini: essaisurl'extériorité. Duquesne University Press, 1961. 416 p.

Buber M. Two ways of faith. Syracuse University Press, 2003. 240 p.

Жижек С. Погляд скоса: Вступ до Жака Лакана крізь популярну культуру / пер. М. Тсомпаніс, С. Антонюк. Львів: Каменяр, 2007. 188 c.

Girard R. The Scapegoat. JHU Press, 1986. 232 p.

Agamben G. Homo sacer. Stateo femergency. URL: https://www.generation-online.org/p/ fpagambenschmitt.htm (дата звернення: 24.10.2023).

Agamben G. Homo sacer. Remnants of Auschwitz. ZoneBooks, 1999. 175 p.

Agamben G. Homo sacer. Sovereig npowerandbare life. URL:https://www.sup.org/books/ title/?id=2003 (дата звернення: 24.10.2023).

Agamben G. The Open: Man and Animal. URL:http://ewa.home.amu.edu.pl/Agamben.% 20The%20Open.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Agamben G. Means without ends. URL:https://monoskop.org/images/3/3c/Agamben_Giorgio _Means_without_end_notes_on_politics_2000.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

ŽižekS. Violence. Picador; First Edition, 2008. 272 p.

Said E. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. Penguin Books Limited, 2016. 416 p.

Безрук О.О. Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві: теоретичний аспект. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Серія: Соціологічні науки. 2012. Т. 15. № 1-2. С. 47-53.

Завацький Ю. Соціально-психологічна специфіка соціальної мобільності особистості в період криз. Психологія особистості. 2021. Т. 11. № 1. С. 46-53.

Чаплик М.М. Кримінальні практики як засіб соціальної мобільності. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2021. Вип. 33. С. 83-87.

Kovalenko I., Meliakova Y., Kalnytskyi E., Nesterenko K. Postpanopticon: Controland Media in the New Digital Reality. Filosofija, Sociologija. 2023. 34 (3). P. 219-227.

Christie N. Crime Control as Industry. Towards GULAGS, Western Style. URL: https://old. prison.org/download/pdf/kristi%20-%20gulag.pdf (дата звернення: 26.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-06

Номер

Розділ

Статті