Особливості використання штучного інтелекту у питаннях забезпечення кібербезпеки

Автор(и)

  • С.В. ГУРЖІЙ старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3642-4975

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291669

Ключові слова:

штучний інтелект, кібербезпека, кібератака, кіберзагроза, національна безпека, інформаційні технології, машинне навчання

Анотація

Визначено роль та значення штучного інтелекту у сфері забезпечення кібербезпеки та деталізовано методи його використання. Визначено переваги та пріоритети використання штучного інтелекту у сфері кібербезпеки. Узагальнено недоліки та вади, пов’язані із застосуванням xакерами технологій штучного інтелекту у сфері кібербезпеки. Висвітлено інноваційні здобутки практичного впровадження технологій генеративного штучного інтелекту ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Окреслено правові засади регулювання штучного інтелекту у сфері кібербезпеки в Україні. Визначено загрозливі тенденції використання теxнологій штучного інтелекту на підставі звіту Європолу 2023 року. Проведено огляд законодавчиx ініціатив ЄС, спрямованиx на врегулювання сфери штучного інтелекту, зокрема, й у питанняx забезпечення кібербезпеки. Узагальнено шляxи удосконалення правовиx засад щодо використання технологій штучного інтелекту у сфері кібербезпеки, особливо в умоваx правового режиму воєнного стану в Україні.

Посилання

Неретін О., Харченко В. Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаxодів. Information Systems And Networks. 2022. № 12. С. 7-20.

Савченко В.А., Шаповаленко О.Д. Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці. Сучасний захист інформації. 2020. № 4 (44). С. 6-11.

Стьопочкіна І.В., Новіков О.М. Методи штучного інтелекту в кібербезпеці: навч. посіб. для здобувачів спец. 125 “Кібербезпека”. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 82 с.

Шаров С.В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання: зб. наук. пр. Інноваційні обрії України. 2023. № 6. С.136-144. – (Громадська організація Українські студії в європейському контексті).

Цяпа С.М. Огляд зарубіжних законодавчих ініціатив стратегічного використання технологій штучного інтелекту в сучасних умовах. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 51-59.

Tuomo Sipola, Тero Kokknen, Mika Karjalainen Artificial Intelligence and Cybersecurity: Theory and Applications. JAMK University of Applied Sciences. Publisher: ‎Springer; 1st ed. 2023 edition (December 8, 2022). 311 p. DOI 10.1007/978-3-031-15030-2

Narcisa Roxana Mosteanu. Artifical Inelligence and cyber security – face to face with cyber attack – a maltese case of risk management approach. Ecoforum journal. 2020. Vol 9. № 2. URL: http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/1059

Rammanohar Das, Raghav Sandhane. Artificial Intelligence in Cyber Security. ICACSE 2020. IOP Publishing. Journal of Physics: Conference Series 1964 (2021). P.1-10 doi:10.1088/1742-6596/1964/4/042072. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1964/4/042072/pdf

Гладка Ю.А., Назаренко Є.О. Аналіз застосування технологій штучного інтелекту в кібербезпеці: наукові праці третьої Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій, м. Київ, 25 – 26 січня 2021 р. Київ: НУХТ, 2021. С. 64-66.

Про сxвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.20 р. № 1556 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-2020-р#Text

Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021 – 2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.21 р. № 438 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2021-р#Text

Федоров: в Україні став доступний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. – (Українські національні новини від 18.02.23 р.). URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/20160 33-fedorov-v-ukrayini-stav-dostupniy-chat-bot-zi-shtuchnim-intelektom-chatgpt

ChatGPT. The impact of Large Language Models on Law Enforcement. Europol Public Information. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tech%20Watch% 20Flash%20Enforcement.pdf

Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21 _1682

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті