Шляхи удосконалення державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки України

Автор(и)

  • Г.Б. МАЛАХОВ науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5333-0666

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291666

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, шляхи удосконалення, кібербезпека, приватний сектор, інвестиції

Анотація

У статті досліджено зміст та форми державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки в Україні, актуальність даного напряму у контексті забезпечення кібербезпеки України. Проаналізовано досвід США та ЄС у сфері розвитку державно-приватного партнерства. Запропоновано актуальні напрями вдосконалення державно-приватного партнерства. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України щодо такого партнерства у сфері кібербезпеки.

Посилання

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України: аналіт. доп. / за заг. ред. Д. Дубова. Київ: НІСД, 2018. 84 с. URL: https://niss.gov.ua/ sites/default/files/2019-05/Dopovid_Derzhavn-pryvatn_partnerstvo_Ciberb ezpeka.pdf

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text (дата звернення: 19.09.2023).

Григоренко В.А. Найкращі зарубіжні практики розбудови механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки. Інформація і право. № 2(37)/2021. С.155-161.

Заскока Ю.В. Державно-приватне партнерство в сфері кібербезпеки України: стан та проблеми забезпечення. Наукові перспективи. 2021. № 9 (15). URL: http://perspectives.pp.ua/ index.php/np/article/view/467/470

Марушак А., Панченко В. Взаємодія державного та приватного секторів у сфері кібернетичної безпеки: іноземний досвід та перспективи для України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2014. № 3(16). С. 58-59.

Ткачук Н.А. Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки. Інформація і право. 4(27)/2018. С. 104-111. URL: https://ippi.org.ua/tkachuk-na-pravove-regulyuvannya-vza%D1%94modii-sluzhbi-bezpeki-ukraini-z-pr ivatnim-sektorom-u-sferi-zabe

Linder S. Coming to terms with the Public-Private Partnership – A grammar of multiple meanings. Public-Private Policy Partnerships / P. Vaillancourt Rosenau (Ed.). The MIT Press, Cambridge MA, 2000. Р. 19-36.

Kouwenhoven V., Public-Private Partnership: A model for the management of Public-Private cooperation Modern Governance / J. Kooiman (Ed.). New Government-Society Interactions, Sage, London, 1993. Р. 119-130.

A Look into Public Private Partnerships for Cybersecurity. URL: https://publicpolicy.wharton. upenn.edu/live/news/1815-a-look-into-public-private-partnerships-for.

Cavelty Myriam Dunn, Suter Manuel. Public-Private Partnerships are no silver bullet: An expanded governance model for Critical Infrastructure Protection. International Journal of Critical Infrastructure Protection. December, 2009. Vol. 2, Is. 4. P. 179-187.

Linder S., Vaillancourt P. Rosenau, Mapping the terrain of the Public-Private Policy Partnership. Public-Private Policy Partnerships. P. Vaillancourt Rosenau (Ed.). The MIT Press, Cambridge, MA, 2000. Р. 1-19.

Linder, S. H. Coming to Terms With the Public-Private Partnership: A Grammar of Multiple Meanings. American Behavioral Scientist. 1999. № 43(1). P. 35-51. DOI: 10.1177/0002764992195 5146.

Madeline Carr. Public-Private partnerships in national cyber-security strategies. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_03_Carr.pdf

Moore T. Introducing the Economics of Cybersecurity: Principles and Policy Options. Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy. URL: https://www.nap.edu/read/12997/chapter/3

Presidential Decision Directive/NSC-63. URL: https://fas.org/irp/off docs/pdd/pdd-63.htm

Cybersecurity Information Sharing Act of 2015. URL: https://www.congress.gov/bill/114 thcongress/senate-bill/754/text

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions. URL: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex%3A52015DC0192

Повідомлення про стратегію кібербезпеки Європейського Союзу – відкритий та безпечний кіберпростір. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-cybersecurity-strategy-europeanunion-%E2 %80 %93-open-safe-and-secure-cyberspace

Директива про захист мережевих та інформаційних систем (Директива щодо ННД) URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/directive-security-network-and-information-sys tems-nis-directive

Стратегія кібербезпеки Європейського Союзу: відкритий та безпечний кіберпростір. URL: http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202369

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року щодо заходів щодо забезпечення високого загального рівня безпеки мережевих та інформаційних систем у всьому Союзі. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

Лист Служби безпеки України № 30/5/2-3288 від 05.03.18 р. на запит НІСД № 293/54 від 31.01.18 р.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

Про державно приватне партнерство: Закон України від 01.07.10 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури: проєкт Закону України (реєстр. № 8087 від 29.09.2022 р.). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1490881 (дата звернення: 19.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті