Інформаційна безпека: міжнародно-правовий аспект

Автор(и)

  • К.Є. КОВАЛЬОВ старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1243-3973

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291624

Ключові слова:

інформаційна безпека, кібербезпека, національна безпека, правовий аспект, міжнародна співпраця

Анотація

У статті висвітлені міжнародно-правові аспекти інформаційної безпеки. Представлені результати аналізу міжнародно-правових норм у сфері інформаційної безпеки, а також зарубіжного досвіду у цій сфері. Підкреслено значущість досвіду окремих зарубіжних країн у сфері забезпечення інформаційної безпеки для України. З огляду на глобальний характер мереж зв’язку зроблено висновок, що інформаційна безпека має бути забезпечена лише за умови ефективної міжнародної взаємодії держав. В ході дослідження визначаються пріоритети та проблеми забезпечення інформаційної безпеки у країнах Східної Європи. Виділені пріоритетні напрями правового забезпечення інформаційної безпеки України.

Посилання

Войціховський А.В. Інформаційна безпека як складова системи національної безпеки (міжнародний і зарубіжний досвід). Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “ПРАВО”. 2020. № 29. С. 281-288.

Бондар І.Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2014. № 1. С. 68-75.

Біленчук П.Д. Правові засади інформаційної безпеки України. Харків, 2018. 289 с.

Вайцеховська О.Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми в умовах глобалізації: дис. …докт. юрид. наук. Харків, 2020. 472 с.

Присяжнюк М.М. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2013. Вип. 30. С. 32-46.

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2006. 280 с.

Сенченко М.О. Запорука національної безпеки в умовах інформаційної війни. Вісник книжкової палати. 2014. № 6. С. 3-9.

Доктрина інформаційної безпеки України: Указ Президента України: від 25.02.17 р. № 47/2017. URL: //www.president.gov.ua

Клочко А. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах сучасного суспільства. URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/political/article/view/2295/2778.

Грабар Н.С. Зарубіжний досвід правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12388/1/stGrabar.pdf

Біленчук П.Д. Правові засади інформаційної безпеки України. Харків, 2018. 289 с.

Конституція України: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про національну безпеку України: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.

United Nations. A/RES/53/70 "Developments in the fi eld of information and telecommunications in the context of international security" Resolution Adopted By The General Assembly. 4 January 1999 URL: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_53_70.pdf

Фролова О.М. Роль ООН в системі міжнародної інформаційної безпеки. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index. php/pol_n/article/viewFile/3468/3140

NATO Cooperative Cyber Defence Centre (CCDCOE). URL: https://www.cybersecurityintelligence.com/natocooperative-cyber-defence-centre-ccdcoe-395.html

Network and information security: proposal for a european policy approach. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0298&from=EN

Гассельбах К., Завгородня І. Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю починає роботу. URL: http://p.dw.com/p/17HRW

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті