Теоретико-методологічні засади інформаційно-комунікаційних, психологічних та гібридних війн

Автор(и)

  • В.М. БЕБИК професор Українського державного університету ім. М. Драгоманова, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291532

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційна війна, психологічна війна, гібридна війна, інформаційно-комунікаційні війська

Анотація

В статті сформулювало основні категорії теорії інформаційно-комунікаційних, психологічних та гібридних війн. В умовах формування глобального інформаційного суспільства інформаційна сфера стає віртуальним театром військових дій, в якому здійснюється жорстка боротьба за контроль над суспільною свідомістю (загальною, груповою, індивідуальною). В цих умовах потрібно по-новому подивитися на базові категорії та характеристики інформаційного суспільства, переосмислити поняття інформаційного простору і часу, які знаходяться під впливом дії сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, віртуалізації реального простору і часу, маніпулятивних соціально-психологічних впливів та руйнівних технологій інформаційно-комунікаційних військ.

Біографія автора

В.М. БЕБИК, професор Українського державного університету ім. М. Драгоманова, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

доктор політичних, кандидат психологічних наук, професор

Посилання

Асеевский, А. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы: москва: Политиздат, 1985. 271 с.

Бебик В., Куйбіда В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2017. 372 с.

Бебик В. Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини: навчально-методичний посібник. Київ-Ужгород. 2012. 280 с.

Глобальні інформаційні, психологічні та гібридні війни: загрози та протидії: кол. моногр. / за заг. ред. В. Бебика та Н. Мякушко. Київ: Талком, 2023. 260 с.

Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху / пер. с англ. С. Кормильцева, Е. Бачининой, В. Харитонова: екатеринбург: Ультра. Культура, 2008. 480 с.

Інформаційно-комунікаційна демократія: монографія / ред. кол. Довгий С.О., Лісничий В.В., Бебик В.М., Радченко О.В. – (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України). С.: Вид. СВС Панасенко І.М., 2015. 420 с.

Калакура Я.С., Рафальський О.О., Юрій М.Ф. Ментальний вимір української цивілізації. Київ: Генеза, 2017. 560 с.

Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае: москва: Главная редакция восточной литературы, 1985. 383 с.

Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів: монографія. Київ: Центр вільної преси, 2014. 224 с.

Пилипчук В.Г.; Дзьобань О.П. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір : монографія. Ужгород: ТОВ “ІВА”, 2014. 282 с.

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принцип: москва: Издательский дом “Форум”. 1997. C. 34.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. ; за ред. М.П. Требіна. Харків: Право, 2015. 816 с.

Психиатрический энциклопедический словарь / Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.Й. Коева и др. Київ: МАУП, 2003. 1200 с.

Сенченко М., Сенченко О., Гастинщиков В. Мозкові центри країн світу. Київ: ДП Вид. дім “Персонал”, 2016. 278 с.

36 стратагем / пер.з кит. В. Урусова, О. Николишина. Харків: Фоліо, 2016. 223 с.

Cook, Frencis. Hua-yen Buddhism. University Park, Penn.: Pensylvania State University Press, 1977. Р. 2.

Strieber, Whitley. Communion. New York ; Avon, 1987. Р. 229.

Wiener, Norbert. The Human Use of Human Beings. New York : Doubleday Anchor Books, 1954. Р. 17.

The Hindu World / Ed. By S. Mittal, G. Thursby. New York; London : Routledge, 2004. 658 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

Статті