Забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури в умовах кібервійни

Автор(и)

  • Я.С. МАНУІЛОВ старший науковий співробітник Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8149-2745

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287780

Ключові слова:

кібератака, критична інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури, державна політика у сфері кібербезпеки, секторальні вимоги кібербезпеки, кіберзахист, технологічна інфраструктура кіберзахисту, кібервійна, огляд стану кібербезпеки, паливо-енергетичний сектор, спецслужба, національна безпека, уповноважений державний орган з питань захисту критичної інфраструктури

Анотація

Визначено поняття та ознаки об’єктів критичної інфраструктури. Висвітлено роль та місце об’єктів критичної інфраструктури в структурі національної безпеки України. Деталізовані фактори, які впливають на захищеність об’єктів критичної інфраструктури.Окреслено засади державної політики у сфері забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури. Визначено загрози, які впливають на захищеність об’єктів критичної інфраструктури в умовах кібервійни. Обгрунтовано доцільність проведення періодичних оглядів стану кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури
стратегічних галузей економіки. Визначено шляхи та напрями забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури на державному рівні. Деталізовано перелік галузевих об’єктів
критичної інфраструктури та визначено секторальні вимоги кібербезпеки щодо таких об’єктів. Узагальнено систему заходів, які спрямовані на посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури від кібератак російських окупантів. Розкрито роль та завдання вітчизняної спецслужби у сфері контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури. Проведено огляд вітчизняного законодавства з питань захисту об’єктів критичної інфраструктури. Визначено шляхи удосконалення вітчизняного законодавства з метою посилення стану забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури в enhbeумовах правового режиму воєнного стану.

Посилання

Берездецький Ю., Пальчик М. Окремі аспекти забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури: досвід України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2019. № 3(27). С. 49-56.

Ганкевич К.Б., Левчук В.Д., Корольов С.С. Особливості становлення правових засад існування об’єктів критичної інфраструктури України в системі Міністерства оборони України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 79-82.

Іваненко О.І. Підхід до національної оцінки ризиків для критичної інфраструктури. Вісник ХНТУ. 2020. № 2(73). С. 9-22.

Кідалова Н.О. Правові проблеми захисту критичних об’єктів інфраструктури стратегічного значення в Україні. Право. Людина. Довкілля. 2019. № 3. С.124-131.

Ковалів М. Правове забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України / Р. Скриньовський, Ю. Назар, С. Єсімов, І. Красницький, Х. Кайдрович, С. Князь, Ю. Кемська. Traektoriâ Nauki = Pathof Science. 2021. Vol. 7. № 4. Р. 2011-2018.

Когут Ю.І. Кібервійна та безпека об’єктів критичної інфраструктури: практичний посібник ; за ред. А.С. Довгополого. Київ: Консалтингова компанія “СІДКОН”, 2021. 332 с.

Кучерина С.Є, Олейніков Д.О. Сучасний стан кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 90-98.

Осипчук І.І. Правові засади діяльності Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення критичної інфраструктури та місце серед них адміністративного законодавства. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Т. 2. Вип. 6. С. 156-162.

Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3. С. 62-76.

Павлов Д.М, Микитюк М.А. Правові та організаційні засади забезпечення захисту критичної інфраструктури у контексті формування нової безпекової парадигми України. Честь і закон. 2020. № 4 (75). С. 69-77.

Теленик С.С. Державна система захисту критичної інфраструктури України: концептуальні засади адміністративно-правового регулювання: монографія. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. 2020. 602 с.

Цяпа С.М. Правове та організаційне забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури від кібератак Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 121-128.

Демедюк С. Кібербезпека сьогодні – життєво важливий фактор існування енергетичної галузі. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5024.html

Стежко С.М., Фіца В.М. Кібербезпека як важливий фактор забезпечення життєдіяльності вітчизняної енергетичної галузі. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 113-120.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163. Відомості Верховної Ради. 2017. № 45. Ст. 403.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.

Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.21 р. № 1882. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T211882

Про затвердження Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.21 р. № 1426. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-a1426

Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.20 р. № 943.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2020-п#Text

Про затвердження Порядку проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.20 р. № 1176. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-prove-a1176

Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.19 р. № 518. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-п#Text

Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.20 р. № 1109: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.22 р. № 1384. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-9-zhovtnia-2020-r-1109-1384-161222

Про утворення Державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості: постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.22 р. № 787.URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-derzhavnoi-sluzhby-zakhystu-krytychnoiinfrastruktury-ta-zabezpechennia-natsionalnoi-systemy-stiikosti-uk

Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України: Закон України від 18.10.22 р. № 2684. URL: https://ips.ligazakon.net/document/t222684?an=

Цього року СБУ уже нейтралізувала понад 500 російських кібератак. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/02/18/novyna/bezpeka/czoho-roku-sbu-uzhe-nejtralizuvala-500-rosijskyxkiberatak

На Івано-Франківщині працівниця об’єкта критичної інфраструктури агітувала за “руській мір”.URL: sivnitsya-ob-yekta-kritichnoyi-infrastrukturi-agituvala-za-ruskiy-mir

Збирав інформацію про місцерозташування ППО та критичної інфраструктури: СБУ затримала агента ФСБ в Одесі. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-rosiiskoho-ahentayakyi-navodyv-vorozhi-rakety-na-enerhoobiekty-odesy

Зливав ворогу дані про підстанції на заході України: СБУ затримала 20-річного зрадника. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/30/7387127

Про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення спроможностей із кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури: проект Закону України від 29 вересеня 2022 року № 8087. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=8087&conv=9

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті