Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для безконтактного збуту наркотичних засобів в Укра

Автор(и)

  • В.С. БАТИРГАРЕЄВА головний науковий співробітник ДНУ “ІІБП НАПрН України”, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3879-2237

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287776

Ключові слова:

наркоманія, наркотичний засіб, безконтактний спосіб поширення наркотиків, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет-крамниця (магазин), DarkNet

Анотація

У статті розкрито особливості організації збуту наркотичних засобів у безконтактний спосіб через так звані Інтернет-крамниці та визначено роль ключових фігур цього різновиду злочинного бізнесу з тим, щоб зрозуміти ті складності, з якими зіштовхуються правоохоронні органи під час викриття й розслідування випадків поширення наркотиків саме у такий спосіб. Крім того, виділено основні ланки у структурі злочинної Інтернет-мережі. У цілому охарактеризовано стан збуту наркотичних засобів у безконтактний спосіб та зроблено прогноз щодо майбутнього розвитку цього небезпечного явища в Україні.

Біографія автора

В.С. БАТИРГАРЕЄВА, головний науковий співробітник ДНУ “ІІБП НАПрН України”, директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Лапта С.П. Використання Інтернету як інструмента незаконного продажу наркотичних засобів і сильнодіючих речовин: міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М.В. Салтевського Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу, тези доп., м. Харків, 8 лист. 2017 р. – (МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ). Харків: ХНУВС, 2017. С. 114-116.

Тимощук О. Узаконений наркотик, або Українські реалії метадонової програми. Юридичний вісник України. 2011. № 49 (858). 10-16 груд.

Національна служба здоров’я виплатила закладам, що надають допомогу пацієнтам з ВІЛ, понад 291 млн. грн. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/nacionalna-sluzhba-zdorovya-viplatila-zakladam-shcho-nadayut-dopomogu-paciyentam-z-vil-ponad-291-mln-grn

Virtual Currencies: Additional Information Could Improve Federal Agency Efforts to Counter Humanand Drug Trafficking. Reportto Congressional Requesters / Gretta L. Goodwin, John H. Pendleton. Washington: United States Government Accountability Office, 2021.79 р.

Благута Р.І., Мовчан А.В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛДУВС, 2020. 256 с.

Бодунова О.М. Запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій: міжнародно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 246-249. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/61.pdf

Брижко В.М. Безпека інформаційної приватності: види та схеми шахрайства у сфері електронно-інформаційної взаємодії. Інформація і право. № 3(42)/2022. С. 65-79. DOI:org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270237. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3941-1013 (2023-02-17).

Бугера О.І. Перспективи використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: досвід США. Публічне право.2017. № 4. С. 172-178.

Гавловський В.Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 108-117.

Ковальчук А.Ю., Гавловський В.Д. Інформаційно-психологічні впливи як засіб маніпуляції свідомістю, що застосовується організованими злочинними угрупованнями. Інформація і право. № 2(41)/2022. С. 94-98.

Карчевський М.В. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2(98). С. 202-227.

Kaur, S., Randhawa, S. DarkWeb: A Webof Crimes. Wireless Personal Communications. 2020. Vol. 112 (4). Р. 2131-2158.

Кравцова М.О., Литвинов О.М. Запобігання кіберзлочинності в Україні: монографія / за заг. ред. О.М. Литвинова. Харків: Панов, 2016. 212 с.

Liang Zhao. On the development trend of information network crime and the improvement of criminal policy. Chinese applied law. 2022. No. 1. P. 122-134.

Куковинець Д.О. Кримінальна відповідальність за розповсюдження зображень сексуального характеру без згоди особи: до постановки питання: зб. наук. пр. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. В.С. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 44. С. 128-139.

Латиш К.В. Цифрова криміналістика у період війни в Україні: можливості використання спеціальних знань у сфері інформаційних технологій. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. 2022. Т. XVIII. С. 31-37.

Леонов Б.Д. Тероризм: інформаційно-правовий вимір. Інформація і право. № 2(37)/2021. С. 72-79.

Лефтеров Л.В. Запобігання підрозділами Національної поліції шахрайству, що вчиняєтьтся з використанням засобів електронних комунікацій: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2019. 20 с.

Marelino D.A. Understanding the Typesof Cyber CrimeandIts Prevention. Mathematical Statistician and Engineering Applications. 2022. Vol 71. No. 1. Р. 108-112.

Озерчук І.М. Проблеми забезпечення захисту кібепростору від діяльності терористичних організацій. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 148-154.

Петров Г.С. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 99-105.

Pontell H., Ghazi-Tehran A. Researching Political Corruptionand White-Collar Crimeon the Internet. Inbook: Qualitative Researchin Criminology: Cutting-Edge. Methods. NewYork City: Springer Cham, 2022. P. 69-83.

Радутний О.Е., Штучний інтелект, інформаційна безпека та законотворчий процес (кримінально-правовий аспект). Інформація і право. № 1(24)/2018. С. 149-158.

Тарасюк А.В. Співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 73-82.

Foley S., Karlsen J.R., Putnins T.J. Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? Review of Financial Studies. 2019. Vol. 32 (5).P. 1798-1853.

Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості й проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 43. С. 146-151.

Waseem S., Koul R. CyberCrime: Legal Issuesandits Legal Remedies. Inbook: Cyber Crime, Regulations and Security – Contemporary Issuesand Challenges. Greater Noida: Sharda University, India, 2022. P. 215-233.

Брисковська О.М., Грига М.А. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 4 (117). С. 61-68.

Гладкова Є. Феноменологічний аналіз накрозлочинності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 223-227.

Giommoni L., Gundur R. V., Cheekes E. International Drug Trafficking: Past, Present, and Prospective Trends. Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. 2020. 27 August. 43 p. URL:https://oxfordre.com/criminology/display/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-470

Griffiths P., MounteneyJ. Disruptive Potential of the Internetto Transform Illicit Drug Market sand Impacton Future Patterns of Drug Consumption. Clinical Pharmacology and The rapeutics. 2017. Is. 101 (2). P. 176-178.

Rees J., Montasari R. TheUse of Counter Narratives to Combat Violent Extremism Online. Inbook: Advanced Sciencesand Technologies for Security Applications. New York City: Springer Nature, 2023. Р. 109-118.

Salinas M. The Unusual Suspects: An Educated, Legitimately Employed Drug Dealing Network. International Criminal Justice Review. 2018. Vol.28. Is. 3. P. 226-242.

Sharma, S., Sharma, P., Singh, G. Dark Web and trading of illegaldrugs. Journal of Forensic Sciencesand Criminal Investigation. 2018. Vol. 9 (4): 555766. URL: https://juniperpublishers.com/jfsci/JFSCI. MS.ID.555766.php

Гуманізація державної політики щодо людей, які вживають наркотики: дослідження кримінологічних та морально-етичних аспектів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні та її наслідків: монографія / В.А. Тимошенко, В.А. Ященко, С.В. Дрьомов, В.Ф. Буяльський. – (Євраз. ін-т наркополітики). Київ: Логос, 2017. 326 c.

Chawki M. The Dark Web and the future ofillicit drug markets. Journal of Transportation Security.Vol. 15. Is. 3-4. P. 173-191.

Баловсяк Н. Наркотики у браузерах та месенджерах. Як організований продаж заборонених речовин в Інтернеті. URL:https://thepage.ua/ua/it/yak-organizovanij-prodazh-narkotichnih-rechovin-v-interneti

JonesB. L. The 21st Century Dark Net Market: Lessons from the Fall of Silk Road. January 2016. International Journal of Cyber Criminology. Vol. 10(1). P. 40-61.

Manhattan U.S. Attorney Announces The Indictment Of Ross Ulbricht, The Creator And Owner Of The “SilkRoad” Website / Department of Justice U.S. Attorney’s Office, Southern Districtof NewYork. February 4, 2014. URL: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-indictment-ross-ulbricht-creator-and-owner-silk-road.

Пичугин В. “Скорость, соли, фен”: как продают наркотики через Интернет. URL: https://nakipelo.ua/kak_prodayut_narkotiki_cherez_internet

Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій: методичні рекомендації / О.О. Юхно, Т.П. Матюшкова, В.А. Коршенко та ін.; за заг. ред. О.О. Юхна. Харків: ХНУВС, 2018. 56 с.

Використання Інтернету як інструмента незаконного продажу наркотичних засобів і сильнодіючих речовин. URL: https://cherk.otg.dp.gov.ua/novini-ta-podiyi/novini/vikoristannya-internetu-yak-instrumenta-nezakonnogo-prodazhu-narkotichnih-zasobiv-i-silnodiyuchih-rechovin

Карабан В.I. Англійсько-український юридичний словник: понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників. Вінниця: Нова книга, 2004. 1088 с.

Дропы. Сколько живут и почему это опаснее закладок? URL: https://dtf.ru/u/487047-flanders-mediacube/1059069-dropy-skolko-zhivut-i-pochemu-eto-opasnee-zakladok

Вирок Тернопільського міськрайонного суду у справі від 5 серпня 2022 р. № 607/10150/22.

Зимовець В.В., Смирнова І.В., Чувирін Д.Е. Запобігання віртуальному наркобізнесу в Internet: перспективи для України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 16. С. 59-69.

Под “крышей” Гогилашвили: журналисты разоблачили сеть “медцентров”, которые легально продают тяжелые наркотики. URL: https://alternativa-mc.com.ua/ru/single/78

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті