Протидія ворожій медіа-пропаганді в умовах правового режиму військового стану в Україні

Автор(и)

  • О.Ю. ГОРУН головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна http://orcid.org/0000-0002-0447-1729

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287772

Ключові слова:

державна інформаційна політика, медіа пропаганда, дезінформація, мас-медіа, спецслужба, інформаційна безпека, вітчизняний інформаційний простір, інформаційні загрози, деструктивні інформаційні матеріали, колаборанти, військові злочини, фейк, блекаут

Анотація

Розглянуто загрози в інформаційній сфері, які поширює РФ. Розкрито механізми функціонування російської пропаганди як складової інформаційної політики держави-агресора. Акцентовано увагу на тематичних наративах проросійських телеграм каналів та риториці російських пропагандистів. Узагальнено досвід держав ЄС та США щодо боротьби з російською пропагандою. Деталізовано зміст та напрями російської пропаганди у світових масштабах щодо проведення антиукраїнської інформаційної кампанії. Визначено мету та завдання пропагандистської діяльності РФ в інформаційній війні проти України. Розкрито ідеологічне підгрунтя мотивації росіян у війні проти України та особливості тактики інформаційного супроводу російської медіа пропаганди. Визначено завдання Служби безпеки України в інформаційній сфері, зокрема, щодо протидії російській пропаганді. Узагальнено результати роботи спецслужби у вказаному напрямку. Окреслено новели вітчизняного законодавства щодо анулювання ліцензій та скасування реєстрацій медіа, які пов’язані з Російською Федерацією. Деталізовано шляхи удосконалення Служби безпеки України з метою
блокування поширення у мас-медіа та у вітчизняному інформаційному просторі російської деструктивної пропагандистської діяльності на шкоду державним інтересам.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 р. “Про Стратегію інформаційної безпеки”: Указ Президента України від 28.12.21 р. № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069

Стратегія державної безпеки: Указ Президента України від 16.02.22 р. № 56/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#n5

Гурковський В.І. Сучасні медіа та протидії російській пропаганді: державно-управлінський аспект. Публічне урядування. 2015. № 1. С. 70-84.

Кост І. Російська пропаганда в Україні як інформаційна складова конфлікту. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3332/3010

Коруц У.З. Протидія негативним проявам пропаганди в Європейському Союзі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. № 42. Т. 2. С. 134-137.

Марущак А.І. Передумови для формування правових механізмів протидії дезінформації в соціальних медіа у контексті національної безпеки: постановка проблеми. Інформація і право. № 1(40)⁄2022. С. 82-88.

Мережко О.О. Російська пропаганда як міжнародний злочин. Голос Україн. – (14 травня 2022 року).

Новицький В.Я. Стратегічні засади забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах. Інформація і право. № 1(40)⁄2022. С. 111-118.

Панченко О.А. Інституційне забезпечення процесів протидії російській інформаційній експансії та пропаганді в сучасному світі. Інформація і право. № 3(38)⁄2021. С. 28-34.

Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 411 с.

Російська пропаганда намагається знецінити підтримку України з боку США – Центр протидії дезінформації. URL: https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/30054/2022-08-14-rosiyska-propaganda-namagaietsya-znetsinyty-pidtrymku-ukrainy-z-boku-ssha-tsentr-protydii-dezinformatsii

Rubio, Gallagher Introduce Bipartisan Legislation to Ban TikTok. URL: https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?id=D1C2E147-3A23-4F49-AC27-268572AABDCD

Сенат США проголосував за заборону держслужбовцям користуватися TikTok. URL: https://suspilne.media/339194-senat-ssa-progolosuvav-za-zaboronu-derzsluzbovcam-koristuvatisa-tik tok

СБУ знешкодила 35 ботоферм та ініціює посилення відповідальності за їх створення. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zneshkodyla-35-botoferm-ta-initsiiuie-posylennia-vidpovidalnostiza-yikh-stvorennia

Кіберфахівці СБУ активно протидіють російській пропаганді: заблоковано майже 500 Youtube каналів і декілька тисяч акаунтів в інших соцмережах. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/kiberfakhivtsi-sbu-aktyvno-protydiiut-rosiiskii-propahandi-zablokovano-maizhe-500-youtubekanaliv-i-dekilka-tysiach-akauntiv-v-inshykh-sotsmerezhakh-video

СБУ затримала пропагандиста RT, який поширював в Україні та ЄС фейки про війну. URL: https://detector.media/infospace/article/204776/2022-11-10-sbu-zatrymala-propagandysta-rt-yakyy-poshyryuvav-v-ukraini-ta-ies-feyky-pro-viynu

СБУ оприлюднила методички російської пропаганди. URL: https://mil.in.ua/uk/news/sbu-oprylyudnyla-metodychky-rosijskoyi-propagandy

Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.22 р. № 1089. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text

Про медіа: проект закону України від 02.07.20 р. № 2693д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353

У РНБО з делегацією Європарламенту обговорили співпрацю у сфері протидії ворожій пропаганді та дезінформації. URL: rmyinform.com.ua/2023/02/22/u-rnbo-z-delegacziyeyu-yevroparlamentu-obgovoryly-spivpraczyu-u-sferi-protydiyi-vorozhij-propagandi-ta-dezinformacziyi

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті