Електронна юрисдикція Metaverse: виклики та ризики правового регулювання віртуальної реальності

Автор(и)

  • О.В. КОСТЕНКО завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН України”, Україна https://orcid.org/0000-0002-2131-0281
  • О.М. ГОЛОВКО старший науковий співробітник лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН” України, ст. викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна http://orcid.org/0000-0001-8963-6598

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287729

Ключові слова:

Метавсесвіт, Metaverse, штучний інтелект, аватар, цифрова особистість, робот, електронний суд, електронне право, електронна юрисдикція

Анотація

Дана стаття є продовженням дослідження проблем правового регулювання “Метавсесвіту” (Metaverse), викладеного у роботі “Genesis of legal regulation web and the model of the electronic jurisdiction of the metawerse”. У статті запропоновано створення електронної юрисдикції та моделі кодексів та законів Metaverse. Metaverse  це величезний і різноманітний простір, який охоплює все нові області: від спілкування до комерції, від ігор до освіти. Це простір, який регулюється власним унікальним набором правил і норм, які необхідно дотримуватися, щоб забезпечити безпеку та добробут користувачів. У міру того, як цей новий тренд стає все популярнішим і складнішим, все частіше постає питання як вирішувати правові спори, що можуть виникнути в Metaverse. У реальному світі правові суперечки часто вирішуються через суди, які діють під певною юрисдикцією. Однак, Metaverse проходить перший етап розвитку і ще немає єдиної юрисдикції, яка б охопила всю діяльність в ньому. Тобто, на сьогодні існує нагальна потреба в електронній юрисдикції в Metaverse. Електронна юрисдикція передбачає застосування як сучасних, так і традиційних правових норм у електронному просторі. Це забезпечить вирішення правових спорів через електронну судову систему, яка працюватиме за деякими алгоритмами традиційної судової системи та новітніми нормами права. Електронна юрисдикція міститиме не тільки кодекси і закони, а й Конституцію
Metaverse, Звіт реліктових технічних стандартів, Правила кібербезпеки, Кримінальний електронний кодекс, Військовий регламент та інші нормативно-правові акти.
Однією з головних переваг електронної юрисдикції в Metaverse є те, що вона забезпечить надійний і послідовний засіб вирішення спорів завдяки надійності технологій Metaverse. Наявність електронної судової системи сприятиме справедливому та неупередженому вирішенню спорів незалежно від того, де знаходяться сторони процесу.

Ще одна перевага електронної юрисдикції полягає в тому, що вона допоможе створити відчуття довіри та впевненості в Metaverse. Користувачі знатимуть, що всі їх права захищені і вони мають засоби вирішення будь-яких суперечок, які можуть виникнути. Це створить більш стабільне та безпечне середовище для всіх учасників, заохочуючи подальше зростання та розвиток Metaverse.

Біографії авторів

О.В. КОСТЕНКО, завідувач наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН України”

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук

О.М. ГОЛОВКО, старший науковий співробітник лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН” України, ст. викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

кандидат юридичних наук, старший дослідник

Посилання

Kostenko O. V. Electronic Jurisdiction, Metaverse, Artificial Intelligence, Digital Personality, Digital Avatar, Neural Networks: Theory, Practice, Perspective. World Science. 2022. 1 (73). Р. 1-13. DOI:org/10.31435/rsglobal_ws/30012022/7751

Kostenko O., Furashev V., Zhuravlov D., Dniprov O. Genesis of legal regulation web and the model of the electronic jurisdiction of the metawerse. Bratislava Law Review. Vol. 6 No. 2 (2022) Р. 21-36. URL: https://blr.flaw.uniba.sk/index.php/BLR/article/view/316/225

Jinhee Kim, Arnaldo R. Ramos, Michael Kramer, Ray Gigliotti. Let’s create Metaverse Law Theories, Metaverse policy institute. Vol. 1. Series 1. DOI:org/10.13140/RG.2.2.36101.42720/1. URL: https://www.researchgate.net/publication/359255717_Let%27s_create_Metaverse_Law_Theories?channel=doi&linkId=6231baf04ba65b2481342924&showFulltext=true

Tony Parisi. The Seven Rules of the Metaverse. URL: https://medium.com/meta-verses/theseven-rules-of-the-metaverse-7d4e06fa864c (дата звернення: 20.02.2023).

İbrahim Halil Efendioğlu, Metaverse Platformları, Metaverse Oyunları ve Metaverse'e Giriş Yapan İşletmeler. Alternatif Dijital Evren Metaverse-I. Publisher: NEU Yayınları. P. 1-269. ISBN 978-625-6960-07-7.

Woon A. The Straits Times. 2022. URL: https://www.straitstimes.com/opinion/the-metaverseis-not-above-real-world-law (дата звернення: 10.02.2023).

Sean West. Above the Law. 2022. URL: https://abovethelaw.com/2022/11/lawyers-our-onlyhope-in-the-metaverse (дата звернення: 02.02.2023).

Aynur Aydın. THREE-DIMENSIONAL LAW METAVERSE LAW. URL: https://www.researchgate.net/publication/368469297_THREE-DIMENSIONAL_LAW_METAVERSE_LAW (дата звернення: 25.01.2023).

Ian Liu. Is the metaverse above the law? Deacons. 2022. URL: https://www.deacons.com/2022/06/07/is-the-metaverse-above-the-law (дата звернення: 20.01.2023).

Reed Smith boldly goes where no law firm has gone before – the metaverse. Reuters, 2022. URL: https://www.reuters.com/business/legal/reed-smith-boldly-goes-where-no-law-firm-has-gone-before-metaverse-2021-05-20 (дата звернення: 20.02.2023).

Taotao Li, Changlin Yang, Qinglin Yang, Siqi Zhou, Huawei Huang, Zibin Zheng. MetaOpera: A Cross-Metaverse Interoperability Protocol. Journal of LATEX CLASS FILES. Vol. 18. No 9. September 2020. DOI:org/10.48550/arXiv.2302.01600. URL: https://www.researchgate.net/publication/368290432_MetaOpera_A_Cross-Metaverse_Interoperability_Protocol

Oleksii Kostenko, Tyler Jaynes, Dmytro Zhuravlov, Oleksii Dniprov, Yana Usenko. Problems of using autonomous military ai against the background of russia’s military aggression against Ukraine. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. 2022. No. 4 Р. 131-145. DOI:org/10.30525/2592-8813-2022-4-16. URL: http://baltijapublishing.lv/index.php/bjlss/article/view/1954/1963

Clark J. AI Caucus presentation. URL: https://docs.google.com/presentation/d/1hU9637hH8zWgrBLwhu4AyqM6ic53pDfR-bU7rey8G0w/mobilepresent?fbclid=IwAR0ybonZ3yJrqP3318jZNeOkUh8ydufd5JfKQSXMWHSVHgMDboNm5cvfuyg#slide=id.p (дата звернення: 20.02.2023).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04 (дата звернення: 10.02.2023).

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance). URL: https://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj (дата звернення: 10.02.2023).

Proposal for a Directive оf The European Parliament аnd оf The Council on adapting noncontractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive). URL: https://commission.europa.eu/system/files/2022-09/1_1_197605_prop_dir_ai_en.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

Decision (EU) 2022/2481 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 establishing the Digital Decade Policy Programme 2030 (Text with EEA relevance). URL: https://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj (дата звернення: 10.02.2023).

Rita Liao. How China is building a parallel generative AI universe. URL: https://techcrunch.com/2022/12/31/how-china-is-building-a-parallel-generative-ai-universe/?fbclid=IwAR0YN1Qpsd9SLqPEhAjhCUDcgs44BVk59S_HBDJn4VpsW4sBrav6Hblym4k (дата звернення: 18.02.2023).

Moosa Akefi Ghaziani, Seyed Mustafa Milani, vahid Akefi Ghaziani. Metaverse and Legal Challenges in Property Law. Modern Technologies Law. Vol. 3(6). 2022. P. 143-153. DOI:org/10.22133/MTLJ.2022.353672.1109. URL: http://mtlj.usc.ac.ir/article_163217_c385f893fdd9adc7291957fcca122a83.pdf?lang=en

Michael D. Murray Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse. URL: https://www.researchgate.net/publication/361938859_Trademarks_NFTs_and_the_Law_of_the_Metaverse (дата звернення: 16.02.2023).

What Laws Govern the Metaverse? URL: https://www.blockchain-council.org/metaverse/what-laws-govern-the-metaverse (дата звернення: 18.02.2023).

Merve Aysegul, Kulular Ibrahimm. Metaverse avatarlarlarinin telif hakkina konu OLMASI Copyright on Metaverse Avatars. DOI:org/10.47136/asbuhfd.1164658. URL: https://www.researchgate.net/publication/366101459_METAVERSE_AVATARLARLARININ_TELIF_HAKKINA_KONU_OLMASICopyright_on_Metaverse_Avatars

Akbay A. Avatarlar ve Veri Gizliliği: Metaverse’de Kişisel Veriler Korunabilir mi? URL: https://www.hukukvebilisimdergisi.com/avatarlar-ve-veri-gizliligi-metaversede-kisisel-veriler-korunabilir-m (дата звернення: 18.02.2023).

Hua Xuan Qin, Yuyang Wang, Pan.Hui. Identity, Crimes, and Law Enforcement in the Metaverse. DOI:org/10.48550/arXiv.2210.06134. URL: https://arxiv.org/pdf/2210.06134. pdf

Oleksii Kostenko. Іdentification data management: legal regulation and classification. Scientific Journal of Polonia University. Vol. 43(6). 2020. Р. 198-203. DOI:org/10.23 856/4325

Pin Lean Lau. The metaverse: three legal issues we need to address. URL: https://theconversation.com/the-metaverse-three-legal-issues-we-need-to-address-175891 (дата звернення: 18.02.2023).

Zefeng Chen, Jiayang Wu, Wensheng Gan, Zhenlian Qi. Metaverse Security and Privacy: An Overview. DOI:org/10.1109/BigData55660.2022.10021112. URL: https://www.researchgate.net/publication/367455946_Metaverse_Security_and_Privacy_An_Overview

Nitin Kumar. Six Unaddressed Legal Concerns For The Metaverse. URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/17/six-unaddressed-legal-concerns-for-the-metaverse/?sh=564547a07a94 (дата звернення: 18.02.2023).

Won Sang Lee. A Study on the Role of criminal law in Metaverse. DOI:org/10.38133/cnulawreview.2022.42.3.177. URL: https://www.researchgate.net/publication/363143045_A_Study_on_the_Role_of_criminal_law_in_Metaverse

Steven Chung. The Problems With Trying To Apply Real-World Laws In The Virtual Metaverse. URL: https://abovethelaw.com/2022/02/the-problems-with-trying-to-apply-real-world-laws-in -the-virtual-metaverse (дата звернення: 18.02.2023).

Cheong, B.C. Avatars in the metaverse: potential legal issues and remedies. Int. Cybersecur. Law Rev. 3. Рp. 467-494 (2022). DOI:org/10.1365/s43439-022-00056-9

Dóra Petrányi, Katalin Horváth, Márton Domokos. Legal issues in the metaverse. URL: https://cms.law/en/int/publication/legal-issues-in-the-metaverse (дата звернення: 18.02.2023).

Magdalena Nogueira Guastavino. Metaverso y legislación aplicable al contrato de trabajo. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF N. 471 Noviembre-Diciembre 2022. DOI:org/10.51302/rtss.2022.3337

Safari Kasiyanto, Mustafa R. Kilinc. The Legal Conundrums of the Metaverse. Journal of Central Banking Law and Institutions. Vol. 1. No. 2. 2022. Pp. 299-322. DOI:org/10.21098/ jcli.v1i2.25

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті