Правове регулювання цифрової економіки

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с., наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Наукового центру трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН України”, Україна https://orcid.org/0000-0001-7281-6568
  • О.Ю. ГРАЧОВА студентка III курсу факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0002-6502-229X

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287720

Ключові слова:

цифровізація бізнесу, цифрові платформи, цифрова трансформація, право, економічна сфера, цифрова економіка

Анотація

Досліджено цифрову трансформацію економічної сфери. Здійснюється аналіз терміну “цифрова економіка”, “цифровізація”, “цифрова трансформація бізнесу”. Сформульовано визначення цифрової економіки та цифрової платформи, як одного із інструментів цифровізації бізнесу. Описано функціональні можливості цифрових платформ для споживачів та представників бізнесу. Розмежовано етапи переходу до цифрової економіки, а саме: цифровізація бізнесу, цифрова трансформація бізнесу, цифрова економіка, економіка результату. Досліджено поняття економіки результату, як наступного рівня розвитку економічних процесів. Проаналізовано заходи та бар’єри для цифрової трансформації економіки України, визначені у “Національній економічній стратегії на період до 2030 року”. Досліджено напрями та очікувані результати, які мають сприяти цифровій трансформації бізнесу в Україні. Визначено, що цифрова трансформація бізнесу здійснюється завдяки використанню цифрових технологій і нових бізнес-моделей для підвищення продуктивності. Це вимагає системного удосконалення нормативно-правового забезпечення. Встановлено, що для забезпечення процесів цифровізації бізнесу необхідний розвиток інформаційно-технологічних компетентностей. Прийняті закони у сфері цифрової економіки не сприяють системній економічній цифровій трансформації, що свідчить про необхідність системного перегляду нормативно-правового
забезпечення. Основою для удосконалення правового регулювання можуть бути дефініції понять наведені в цій роботі.

Біографія автора

М.В. ДУБНЯК, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с., наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Наукового центру трансформації і права ДНУ “ІІБП НАПрН України”

кандидат юридичних наук

Посилання

Баранов О.А. Трансформація: соціальна & цифрова & правова: монографія, у 3-х томах. Т. 1. Порятунок цивілізації: економіка результату. Одеса: Видавничий дім “Гельневтика”, 2022, 272 с.

Баранов О.А. Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 59-73.

Вінник О.М. (2022) Правове регулювання відносин цифровізації: місце і роль у правовій системі та системі господарського права України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. № 1(43), 21-32.

Дубняк, М.В. Цифрова трансформація освіти та цифрових компетентностей: правові аспекти. Інформація і право. № 3(42)/2022. С. 141-155.

Коляденко С.В. (2016) Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, (6), 105-112.

Котелевець Д.О. (2022) Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія економіка та управління. DOI:org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-01

Левчинський Д., Каширнікова І., Кононова О. (2018). Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір (139), 66-76. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index. php/journal/article/view/372

Новицька М.В. (2022) Порівняльний аналіз визначень терміну “цифрова економіка”. Економіка і організація управління, 2, (46), 183-189.

Омельченко А.В. (2021) Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері цифрової економіки. Київський часопис права, 2, 66-71. DOI:org/10.32782/klj/2021.2.11

Подчасова Т.П. (2009) Віртуальні підприємства як сучасна форма організації виробництва: збірник наукових праць МННЦ “ІтіС” Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем (14), 24-45.

Юдін В.Ю. (2020) Трансформація суб’єктів господарювання в умовах цифровізації економіки. Науковий вісник публічного та приватного права, 6, Том 2, 53-60.

Digital Economy Report (2019) UNCTAD. URL: https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019

Tapscott D. (1996). The Digital Economy. McGraw-Hill. (цитовано за Коляденко С. (2016)).

Hopestone K., Chekol A. (2011). Information communication technology policy, UNECA (цитовано за Коляденко С.(2016)).

Tugui A. (2009). Calm Technologies as the Future Goal of Information Technologies Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, 2009. (цитовано за Коляденко С.(2016)).

Веб-портал “Дія-Бізнес” – (Міністерство цифрової трансформації України). URL: https://business.diia.gov.ua (дата звернення: 26.02.2023)

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.21 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 01.01.23 р. № 755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text

Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні: Указ Президента України від 03.09.20 р. № 371/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371/2020#Text

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 01.01.23 р. №1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text

Про електронні комунікації: Закон України від 01.03.23 р. № 1089-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1089-20#Text

Про електронну комерцію: Закон України від 19.11.22 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/675-19#Text

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/page

Про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової еконоіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки у 2019 році. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/46951/response/110010/attach/6/4.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті