Цифрова трансформація європейської економіки: стан та місце України

Автор(и)

  • Г.О. АНДРОЩУК головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287719

Ключові слова:

цифрова економіка, інтелектуальна власність, цифрові права та принципи, цифрова трансформація, цифрові технології, індекс цифрової економіки, показники ефективності

Анотація

У статті досліджується стан та проблеми цифрової трансформації в ЄС та Україні. На основі аналізу звіту ВОІВ World Intellectual Property Report 2022 показано зростання ролі інтелектуальної власності в цифровій економіці. Рушійною силою зростання є розробка цифрових технологій. За 35 років потроїлася кількість інновацій, пов’язаних із ІКТ, кількість цифрових інновацій зросла в чотири рази, На основі аналізу звіту Індексу цифрової економіки та суспільства 2022 року виявлено загальну позитивну тенденцію конвергенції: ЄС підвищує рівень цифровізації, держави-члени надолужують втрачене, розвиваючись швидшими темпами. Водночас, лише 54 % європейців (від 16 до 74 років) мають базові цифрові навички, 55% підприємств ЄС мають труднощі із заповненням вакансій у галузі ІКТ. Використання бізнесом ШІ та великих даних становить лише 8 % та 14 %. Ці ключові технології мають значний потенціал для інновацій та підвищення ефективності. ЄС надає значні ресурси для
підтримки цифрової трансформації. 127 мільярдів Євро виділено на реформи, пов’язані з цифровими технологіями. Україна визначила цифрову трансформацію як пріоритетну політику, що відзначено визнаними серед європейської експертної спільноти успіхами у запровадженні цифрових технологій, взяла зобов’язання впровадити найновіше законодавство ЄС у сфері цифровізації, синхронізоване з державами-членами ЄС. Запропоновано рекомендації щодо нормативно-правового регулювання відносин у сфері цифрової трансформації.

Біографія автора

Г.О. АНДРОЩУК, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf, 1995. 256 p.

World Intellectual Property Report 2022 The Direction of Innovation. URL: https://www.wipo.int/wipr/en/2022

Баранов О.А. Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем. Інформація і право. № 3(38)/2021. С. 59-73.

Digital Economy and Society Index 2022: overall progress but digital skills, SMEs and 5G networks lag behind. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-economy-and-societyindex-2022-overall-progress-digital-skills-smes-and-5g-networks-lag

Андрощук Г.О. Цифрова трансформація в країнах ЄС на 2021 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання, м. Київ, 2 груд. 2021 р. / наук. керівник конф. О.А. Баранов; упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ-Одеса: Фенікс, 2021. С. 41-50.

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. / В.С. Куйбіда, О.М. Петроє, Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук. Київ: НАДУ, 2019. 28 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/90a7d5c8-d10a-4f8f-8987-4d1077fdc8f6.pdf

EBA у партнерстві з Хуавей Україна та SAP провела експертне дослідження “Індекс цифрової трансформації”. URL: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2021/20210507

Україна та ЄС оновили “цифрове” доповнення до Угоди про асоціацію. URL: https://bit.ly/3Dc0DNy, https://bit.ly/3G5w1z6

17,4 млн. Євро на цифрову трансформацію: Євросоюз запускає проект підтримки України у сфері діджитал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/174-mln-ievro-na-tsyfrovu-transformatsiiu-ievrosoiuz-zapuskaie-proekt-pidtrymky-ukrainy-u-sferi-didzhytal

У Давосі Україна заявила, що матиме найкращу податкову систему в світі, а в адмінсудах працюватиме штучний інтелект. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-davosi-ukrajina-zajavila-shcho-matime-najkrashchu-podatkovu-sistemu-v-sviti-a-v-adminsudakh-pratsjuvatime-shtuchnij-intelekt.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті