Медіа безбар’єрність: поняття та удосконалення правового регулювання

Автор(и)

  • Г.М. КРАСНОСТУП

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287718

Ключові слова:

державна політика, безбар’єрні медіа, соціальна інтеграція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання існуючих механізмів правового регулювання забезпечення доступності інформації з дотриманням принципу безбар’єрності. Здійснено аналіз досвіду європейських країн щодо організаційно-правового забезпечення здійснення державної інформаційної політики у сфері медіа. Підготовлено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час забезпечення доступу кожного до інформації.

Біографія автора

Г.М. КРАСНОСТУП

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.09 р. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 9. Ст. 77. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17#Text

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.21 р. № 366-р. Офіційний вісник України. 2021. № 36. Ст. 2154. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

Про аудіовізуальні медіа-послуги: Директиви Європейського Парламенту та Ради 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року. URL: https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Dyrektyva_mediaposluhy_kodyf.pdf

Європейський форум інвалідності. “Audivisual Media Services Directive”. Toolkit for transposition. November 2019. P. 7-9. URL: https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/final_edf_avmsd_toolkit_november_2019_0.pdf

Про засоби масової інформації: Закон Нідерландів 2008 р. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/20 22-07-01

Про медіа: Закон Угорщини. URL: https://njt.hu/jogszabaly/2010-185-00-00

Декрет щодо радіо- та телетрансляції. Бельгія. URL: https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1017858.html

Державний договір про модернізацію медіапорядку в Німеччині. URL: https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e201/Medienstaatsvertrag.pdf

Про радіо- та телетрансляцію: Закон Норвегії. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127

Про рівні права та можливості, участь і громадянство людей з обмеженими можливостями: Закон Франції від 11.02.05 р. № 2005-102. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00000080 9647

Про свободу спілкування: Закон Франції від 30.09.86 р. № 86-1067 (Закон Леотара). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті