Еволюція інформаційних прав людини

Автор(и)

  • О.О. ТИХОМИРОВ доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національна академія Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5163-6584

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287538

Ключові слова:

права людини, інформатизація, інформаційні права людини, цифрові права, інформаційне суспільство

Анотація

Статтю присвячено виявленню етапів і ключових тенденцій еволюції інформаційних прав людини, які в сучасних умовах можуть розглядатися як самостійний своєрідний комплекс прав, принципів, вимог, гарантій, механізмів забезпечення в межах системи прав людини. З’ясовано, що становлення інформаційних прав перебуває під впливом низки чинників, визначальним з яких є інформатизація суспільного життя, що веде до формування глобального інформаційного суспільства. На основі фактів юридичного визнання і оформлення у міжнародному праві проявів інформаційних прав у процесі їх розвитку виділено “дотехнологічний” період, етапи “концептуалізації соціальної інформатизації”, “інтернетизації”, “цифровізації”.

Біографія автора

О.О. ТИХОМИРОВ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

The evolution of human rights. COMPASS: Manual for Human Rights Education with Young people. URL: https://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights

Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібою. Київ: Світогляд, 2005. 78 с.

Іванків І.Б. Права людства: монографія. Київ: Ваіте, 2020. 158 с.

European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade. Brussels, 26.1.2022 COM(2022) 28 final. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Declaration

Declaration of the Committee of Ministers on human rights and the rule of law in the Information Society. CM(2005)56 final. 13 May 2005. URL: https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/Public_participation_internet_governance/Declaration-Information-Society/011_DeclarationFinal%20text_en.asp

Стандарти Ради Європи у сфері медіа. Законодавчий бюлетень. Київ: IREX UMedia, 2005. 88 с.

Європейські стандарти у галузі суспільного мовлення / за ред. Шевченка Т.С., Сушко О.А. Київ: Тютюкін, 2010. 264 с.

Recommendation CM/Rec(2022)11 of the Committee of Ministers to member States on principles for media and communication governance. URL: https://old.archives.gov.ua/International/REfinal.pdf https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a61712

Керівні принципи у сфері прав людини для Інтернет-провайдерів. URL: https://rm.coe.int/1680599368

Бєляков К.І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія. Київ: КВІЦ, 2008. 576 с.

United Nations General Assembly: Resolution A/RES/59 (I) (14.12.1946) Calling of an International Conference on Freedom of Information. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59(I)

The English Bill of Rights, 1689. URL: https://www.ssc.wisc.edu/~rkeyser/wp/wp-content/uploads/2015/06/English-Bill-of-Rights1.pdf

The Bill of Rights: A Transcription. America's Founding Documents. URL: https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-ducitoyen-de-1789

Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis. The Right to Privacy. URL: https://www.jstor.org/stable/1321160#metadata_info_tab_contents

Okinawa Charter on Global Information Societ. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/economysummit/2000/documents/charter.html

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations General Assembly Human Rights Council: Resolution A/HRC/20/L.13 (29.07.12) The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet. URL: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.L.13en.doc

United Nations General Assembly Human Rights Council: Resolution A/HRC/RES/32/13 (01.08.16). URL: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=a/hrc/res/32/13

The right to Internet access. Parliamentary Assembly Resolution 1987 (2014). Final version. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20870&lang=en

Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Lei n0 27/2021, de 17 de maio. URL: https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Educacao_Carta-Portuguesa-de-Direitos-Humanos-na-Era-Digital.aspx

Digital democracy with a purpose. Lisbon declaration. URL: https://www.lisbondeclarat ion.eu

Commission puts forward declaration on digital rights and principles for everyone in the EU. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP22452

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті