Інтелектуальні агенти в сфері парламентського контролю

Автор(и)

  • С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287536

Ключові слова:

інформаційні технології, парламентський контроль, штучний інтелект, інтелектуальний агент

Анотація

В роботі розглядаються питання перспективи використання в сфері парламентського контролю елементів штучного інтелекту в рамках агентно-орієнтованого підходу.

Біографія автора

С.М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Ланде Д.В., Дмитренко О.О., Радзієвська О.Г. Побудова онтологій в галузі права за даними сервісу Google Scholar. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 74-85.

Баранов А.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання: збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні, м. Львів, 17 лист. 2017 р. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. 318 с. С. 18-42.

A. Smith. Artificial intelligence. 2015. URL: http://nationalmagazine.ca/Articles/Fall-Issue-2015/Artificial-intelligence.aspx (дата звернення: 14.02.2023).

J. Paulo A. Lenardon. The regulation of artificial intelligence. Tilburg. Tilburg University. 2017. URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142832 (дата звернення: 14.02.2023).

S. Legg and M. Hutter. A Formal Definition of Intelligence for Artificial Systems. URL: http://www.vetta.org/documents/universal_intelligence_abstract_ai50.pdf (дата звернення: 14.02.2023).

N. Bostrom. How long before superintelligence? Oxfrord Future of Humanity Institute. University of Oxford. Originally published in Int. Jour. of Future Studies. 1998. Vol. 2. URL: https://nickbostrom.com/superintelligence.html (дата звернення: 16.02.2023).

M. Allaby Basics of Environmental Science. 2nd edition. Routledge. London, N.Y. 323 p.

Y. Shoham, K. Leyton-Brown. Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. London: Cambridge University Press, 2009.

Y. Shoham Agent Oriented Programming. Artificial Intelligence. 1993. Vol. 60. No1. P. 51-92.

N. Kasabov, Introduction: Hybrid intelligent adaptive systems. International Journal of Intelligent Systems. Vol. 6. (1998) 453-454.

S. Haag. Management Information Systems for the Information Age, 2006. P. 224-228.

B. Hayes-Roth. An Architecture for Adaptive Intelligent Systems. Artificial Intelligence. 1995. Vol. 72. P. 329-365.

K. Sycara, A. Pannu, M. Williamson, D. Zeng, K. Decker Distributed Intelligent Agents. IEEE Expert: Intelligent Systems and Their Applications. 1996. Vol.11. No 6. P. 36-46.

S.J. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: a Modern Approach. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1995.

P. Maes. Artificial Life Meets Entertainment: Life Like Autonomous Agents. Communication of the ACM. 1995. Vol. 38. No 11. P. 108-114.

Kevin Ashton. That Internet of Things Thing. In the real world, things matter more than ideas. (англ.). RFID Journal (22 June 2009). URL: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 (дата звернення: 16.02.2023).

Бондар Ю.В. Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2010.

Бундак О.А. Перспективи входження України у світовий інформаційний простір: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Українська політична журналістика і вибори, м. Луцьк, 17–18 трав. 2005. С 40-46.

Буньківська О.В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні. Київ: Нац. ун-т культури і мистецтв, 2009.

Вернік О.Л. Людина і інформаційний простір. Психологічні аспекти проблеми: зб. наук. праць Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. Вип. 7. С. 23-31. Київ: Міленіум, 2006.

Денисова Л.В. Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту: автореф. дис. …канд. пед. наук. Київ: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2010.

Добровольська А.Б. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту: збірник статей Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 3. Київ, 2010. С. 61-71.

Брайчевський С.М. Резонансні явища в системах Інтернету речей. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 68-73. URL: http://ippi.org.ua/braichevskii-sm-rezonansni-yavishcha-v-sistemakh-internetu-rechei-st-68-73 (дата звернення: 16.02.2023).

Norbert Wiener. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Hermann & Cie Editeurs, Paris, The Technology Press, Cambridge, Mass., John Wiley & Sons Inc., New York, 1948.

Ludwig von Bertalanffy General System theory: Foundations, Development, Applications. 1st ed. N. Y.: George Braziller, lnc., 1968. 289 p.

Брайчевський С.М., Зворотні зв’язки в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту. Інформація і право. № 2(29)/2019. С. 32-39 URL: http://ippi.org.ua/braichevskiism-zvorotni-zv%E2%80%99yazki-v-sistemakh-internetu-rechei-z-elementami-shtuchnogo-intelektu-st (дата звернення: 16.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті