Політико-правова аберація: нігілізм та зброя

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ “ІІБП НАПрН України”, Україна https://orcid.org/0000-0003-0446-5975
  • В.М. КІРІЄНКО аспірант ДНУ “ІІБП НАПрН України”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.1(44).287534

Ключові слова:

верховенство права, європейські правові принципи, міжнародне право, нігілізм, правова культура, політико-правова аберація, протиправність

Анотація

В статті розглядаються практичні прояви правового нігілізму в різних структурах публічної влади України в сучасних умовах, аналізуються їх причини та настання негативних наслідків для здійснення мрії українського суспільства – європейської інтеграції України, входження до сім’ї європейських, демократичних, економічно розвинутих країн. Акцентується увага на деяких аспектах зазначеного, загострюється увага на прояві такого негативного наслідку правового нігілізму, як своєрідне прагнення публічної влади провести в Україні судову реформу. Зазначена ситуація є своєрідним бар’єром для євроатлантичного прагнення українського суспільства. Зазначається, що в сучасних умовах, коли окремими суб’єктами міжнародного права саме право використовується не як універсальний демократичний механізм регулювання суспільних відносин, а як своєрідна правова зброя проти політико-правових опонентів для досягнення своїх, насамперед імперських, меркантильних інтересів, для підриву існуючого у світі правопорядку, системи суспільної безпеки тощо, тим самим здійснюється руйнація існуючих систем міжнародної безпеки, системи напрацьованих та регульованих правових відносин, створюються загрози існуванню самого життя на планеті. Робиться висновок про доцільність здійснення переформатування існуючих міжнародних
інститутів безпеки та правових відносин, або їх повне перезавантаження, або, навіть їх ліквідація та створення нових, за прикладом ліквідації Ліги націй та утворення нинішньої ООН.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, заступник керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації ДНУ “ІІБП НАПрН України”

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: “Укр. енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 1. 672с.

Корж І. Явище аберації в українському законодавстві. Право України. 2006. № 11/2006. С. 89-94.

Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.18 р. № 103. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.12.2022).

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.18 р. у справі № 826/3858/18. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/431198431263 (дата звернення: 22.12.2022).

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text (дата звернення: 22.12.2022).

Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” , та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 р. № 393: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.08 р. № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.12.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”, положень частини першої, третьої статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2020 рік” від 28.08.20 р. № 10-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p2020.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про всеукраїнський референдум” від 26.04.18 р. № 4-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18 (дата звернення: 28.12.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики” від 28.02.18 р. № 2-р/2018. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KS18010?an=1 (дата звернення: 28.12.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах: проект закону України від 12.08.22 р. № 7662 URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1582306 (дата звернення: 28.12.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України “Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України” від 28.06.20 р. № 9-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/9p2020.pdf (дата звернення: 28.12.2022).

Про деякі питання забезпечення національної безпеки України: Указ Президента України від 27.03.21 р. № 124/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1242021-37701 (дата звернення: 28.12.2022).

Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14.07.21 р. у справі № 9901/96/21 про визнання протиправним та скасування Указу Президента України. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=98306624&red=100003250ae60f9ff1e91f5f95a3309fef8bf5&d=5 (дата звернення: 28.12.2022).

Князьков В. Деякі теоретичні аспекти забезпечення якості правосуддя в Україні. Адміністративне право і процес. 2019. № 7. С. 93-98.

Постанова колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.05.18 р. у справі № 127/27182/15-к. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/74475834 (дата звернення: 29.12.2022).

Корж І.Ф. Амбівалентність функціонування публічної влади в Україні. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 9-21.

Венеціанська комісія змінила висновок щодо реформи Конституційного Суду. URL: https://suspilne.media/342276-venecianska-komisia-zminila-visnovok-sodo-reformi-konstitucijnogosudu/ (дата звернення: 30.12.2022).

Микола Семена. Росія виходить з поля міжнародного права. URL: https://wz.lviv.ua/world/423121-rosiia-vykhodyt-z-polia-mizhnarodnoho-prava (дата звернення: 30.12.2022).

Як РФ встигла порушити майже всі норми міжнародного права за одну ніч? URL: https://uba.ua/ukr/news/8973 (дата звернення: 01.01.2023).

Гельсінський акт: 47 років по тому. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/helsinskyy-akt-47-rokiv-po-tomu (дата звернення: 01.01.2023).

Особливості та уроки “гібридної” війни Росії проти України. URL: https://bintel.org.ua/nukma/gibridnajavojna (дата звернення: 04.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Статті