Шлюбно-сімейні відносини в Україні: стан законодавчого закріплення та перспективи розвитку

Автор(и)

  • Т.В. МАНЬГОРА доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-7010-8768
  • Л.В. ШВЕЦЬ студентка 5 курсу Вінницького національного аграрного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287262

Ключові слова:

сім’я, цивільне партнерство, шлюб, шлюбно-сімейні відносини

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань пов’язаних із розкриттям сутності поняття традиційних шлюбних та сімейних відносин, визначенням їх обсягу та принципової відмінності. Досліджено існуючі типи шлюбів, окрім законодавчо-закріплених та з’ясовано їх особливості. Визначено стан законодавчого закріплення норм, що регулюють нетрадиційні шлюбно-сімейні відносини. Проаналізовано проблематику забезпечення державної реєстрації одностатевих відносин в Україні та запропоновано варіанти покращення національного законодавства задля врегулювання спірних питань, що стосуються цивільних партнерств.

Біографія автора

Т.В. МАНЬГОРА, доцент кафедри права Вінницького національного аграрного університету

кандидат юридичних наук,

Посилання

Evan Wolfson. Freedom to Marry. 26.06.2016. URL: http://www.freedomtomarry.org/the-team/entry/Evan-Wolfson (дата звернення: 09.03.2023).

Marriage, civil partnership and cohabitation agreements. Government of the Netherlands. URL: https://www.government.nl/topics/marriage-cohabita tion-agreement-civil-partnership/marriagecivil-partnership-and-cohabitation-agree ments (дата звернення: 08.03.2023).

MARRIED TO THE BERLIN WALL. Pune Mirror Bureau. Pune Times Mirror. 2017. URL: https://punemirror.com/pune/pune-speaks/married-to-the-berlin-wall/cid5099725.htm (дата звернення: 11.03.2023).

Rainbow Map and Index. Rainbow Europe. 2021. URL: https:// www.ilga-europe.org/rainboweurope/2021 (дата звернення: 05.03.2023).

Thomas Hertling. Homosexuelle Männlichkeit zwischen Diskriminierung und Emanzipation. LIT Verlag, Berlin/Münster/Wien/Zürich/London. 2011. URL: https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-11355-9 (дата звернення: 08.03.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.03.2023).

Легалізація одностатевих шлюбів. “Слово і діло”. – (Аналітичний портал). 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/29/infografika/svit/yakyx-krayinax-dozvoleni-odnostatevi-shlyubyta-soyuzy (дата звернення: 05.03.2023).

Ляшенко Н.О. Сучасні альтернативні форми шлюбу. 2017. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/lyashenko-suchasni-alternativni-formi-shlyubu (дата звернення: 06.03.2023).

Майданник О.А. Конституція України – правова основа життєдіяльності суспільства і держави. Юридична Україна. 2016. № 3 – 4. С. 24-31. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/irbis_nbuv/cgiirbis_64.28536_ maidanyk_002016 (дата звернення: 10.03.2023).

Населення України 2020 / за ред. Марії Тімоніної. – (Державна служба статистики України. 2021). URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/dem_2020.pdf (дата звернення: 06.03. 2023).

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25.08.15 р. № 501/2015. URL: https://zakon. rada.gov.ua/go/501/2015 (дата звернення: 08.03.2023).

Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021 – 2023 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.21 р. № 756-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/756-2021-%D1%80 (дата звернення: 08.03.2023).

Про інститут реєстрованих партнерств: проект закону України від 13.03.23 р. № 9103. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/168 1894 (дата звернення: 14.03.2023).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.02 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2947-14 (дата звернення: 10.03.2023).

Суд дозволив одностатеві шлюби в Каліфорнії. RBC.UA. 2012. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/sud-razreshil-odnopolye-braki-v-kalifornii-08022012091400 (дата звернення: 09.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті