Правове регулювання службового твору у законодавстві України: аспект узгодження

Автор(и)

  • О.Ю. ГОРУН головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0447-1729

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287261

Ключові слова:

інтелектуальна власність, службовий твір, охорона об’єктів авторського права, службові обов’язки, творча діяльність

Анотація

У статті проводиться аналіз службового твору як об’єкта інтелектуальної власності. Звертається увага на особливості правового регулювання службового твору. Розглядаються новації в Законі України “Про авторське право та суміжні права” щодо авторського права на службовий твір. Аналізуються неузгодженості між цим Законом та Цивільним кодексом України у частині правового регулювання службового твору. Узагальнюються різні підходи у правовій доктрині до розуміння службового договору. Проаналізовано законодавство окремих держав Європейського Союзу та СНД у цій сфері. На базі цього аналізу пропонується внести зміни до вітчизняного галузевого законодавства.

Посилання

Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/ohorona_intelektualnoyi_vlasnosti_v_ukrayini_problemi_y_rozvyazannya.html

Права інтелектуальної власності роботодавця на об’єкти інтелектуальної створені його працівниками. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Про авторське право та суміжні права: Закон України від 01.12.22 р. № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855

Афанасьєва К.О. Авторське право: практ. посібник. Київ: Атіка, 2006. 224 с.

Бажанов В.О. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 4 (17). URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12bvonst.pdf.

Гаврилов Э.П. Советское авторское право: основные положения. Тенденции развития. Москва: Наука, 1984. 222 с.

Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти, правові основи захисту. Нова педагогічна думка. 2009. № 4. С. 71-76.

Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: підручник. Донецьк: Національний гірничий університет, 2012. 320 с.

Москаленко А.А., Москаленко С.А., Кірін Р.С., Хоменко В.Л. Проблеми захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів: зб. наук. праць Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри. Київ, 2016. С. 221-225.

Сошникова Ю.О. Окремі питання вдосконалення правового регулювання службового твору як об’єкта інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія Право. Вип. 23. Ч. І. Т. 1. 2013. С. 272-276.

Штефан О.О., Проблеми правового статусу суб’єктів “службового” твору питання розвитку права інтелектуальної власності. Питання розвитку права інтелектуальної власності. С. 105-108. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2010/PPP_8_2009/Shtefan. pdf

Хоменко В.Л. Охорона службових творів в Україні, ЄС та США – спільне і відмінне. URL: https://www.researchgate.net/publication/331210261

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.10 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text

Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Створення об’єктів інтелектуальної власності: навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2020. 407 с.

Постанова Верховного Суду України від 07.12.22 р. (справа № 759/3784/20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107770118

Рязанова Н. Юридичні гарантії майнових прав на службові об’єкти інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. – (Науково-практичний журнал). 2010. № 5. С. 105-112.

Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Таджикистан от 13.11.98 г. № 726. URL: http://ncz.tj/system/files/Legislation/726_ru.pdf

Об авторських и смежных правах: Закон Грузии от 09.09.99 г. № 2388-Iс. URL: https://internet-law.ru/law/int/nation_sng/doc004.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті