Система військової юстиції України: теоретико-прикладний аспект

Автор(и)

  • П.П. БОГУЦЬКИЙ завідувач наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного права ДНУ ІІБП НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3537-6991

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287256

Ключові слова:

національна правова система, система військової юстиції, воєнна політика, воєнна безпека, військова поліція, спеціалізована військова прокуратура, військові суди, військова адвокатура

Анотація

В умовах відсічі російській збройній агресії проти України значно актуалізувалися питання правового забезпечення національної безпеки України загалом та воєнної безпеки зокрема. Серед таких питань важливе значення має питання утворення та організації діяльності системи військової юстиції України. Система військової юстиції України передбачає використання історичного досвіду України, який не обмежується радянським періодом національної правової системи, а засновується на усьому складному історичному шляху розвитку воєнної організації держави від козацької доби, періоду Української народної республіки, часів незалежності від 1991 року, ураховує визначений Конституцією України європейський та євроатлантичний вектор розвитку сучасної України. Система військової юстиції України має відповідати світовому досвіду, існуючим міжнародним стандартам
правосуддя у воєнній сфері (сфері оборони) та виходити з особливостей національної правової системи, її нормативно-правових, інституційних та організаційних складових у поєднанні з особливостями формування, реалізації воєнної політики держави. Неодмінною характеристикою системи військової юстиції України має бути компетентна правова культура, що має ознаки стратегічної правової культури та вимагає відповідної підготовки фахівців в умовах проходження військової служби. Особливістю системи військової юстиції є предметна сфера діяльності та правового регулювання, якою є сфера оборони держави, а якщо більш широко з урахуванням положень Закону України “Про національну безпеку України” – сектор безпеки і оборони України. Аналіз визнаних міжнародних стандартів та національних особливостей дозволяє визначити систему військової юстиції як правову систему, що має особливі нормативні, спеціалізовані інституційні складові та діє з використанням правових засобів і відповідних юридичних процедур у секторі безпеки і оборони держави для забезпечення правосуддя та воєнної безпеки. Питання утворення, організації діяльності системи військової юстиції України підлягає невідкладному вирішенню у спосіб внесення законодавчих змін та перетворення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію, утворення Спеціалізованої військової прокуратури у системі прокуратури, військових судів у системі судоустрою, спеціалізованого інституту надання правової допомоги військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним під час проходження зборів.

Біографія автора

П.П. БОГУЦЬКИЙ, завідувач наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного права ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Пилипчук В.Г., Доронін І.М. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 62-

Шевченко В. П. Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. – ( Інститут законодавства Верховної Ради України). Київ, 2002. 175 арк.

Ринажевський Б.М. Адміністративно-правове регулювання діяльності військової служби правопорядку у Збройних Силах України: дис. ...д-ра юрид. наук: 12.00.07. – (Харк. нац. ун-т внутр. справ.). Харків, 2010. 339 арк.

Козачук О.С. Організаційно-правові засади функціонування військових прокуратур в Україні: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.10. – (Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України). Київ, 2016. 20 с.

Беланюк М.В. Становлення органів військової юстиції на теренах України (1939-1942 рр.): історико-правове дослідження: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – (Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова). Київ, 2015. 21 с.

Богуцький П.П. Військове право у системі права України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. – (Одеська національна юридична академія). Одеса, 2009. 23 с.

Правові основи воєнної безпеки України: монографія / Є.Л. Стрельцов, С.Т. Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцький / відп. ред. Є.Л. Стрельцов. Львів: НАСВ, 2016. 188 с.

Пилипчук В.Г., Богуцький П.П., Доронін ІМ. Теоретичні основи та пріоритети розвитку права національної безпеки. Вісник Національної академії правових наук України. 2021. Т. 28. № 2. С. 66-75.

Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали “круглого столу” / упор.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук, М.О. Теплюк, О.В. Лебединська, Л.В. Заславська. Київ-Одеса: Фенікс. 2022. 156 с.

Богуцький П.П. Воєнна політика і система військової юстиції: синергія воєнної безпеки. Наука і оборона. 2022. № 1. С. 10-15.

Draft Principles Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals, U.N. Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (2006). URL: URL:http://hrlibrary.umn.edu/instree/DecauxPrinciples.html

Вашакмадзе М. Особливості військової юстиції: практичне керівництво ; пер. укр. мовою М. Ковальчук; Женевський центр з питань урядування в секторі безпеки (DCAF). Женева: DCAF, 2018. URL: https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_ Military-Justice_Practice-Note_UKR_Final.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті