Формування антитерористичних компетентностей фахівців національної системи кібербезпеки

Автор(и)

  • С.С. КУДІНОВ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287252

Ключові слова:

тероризм, терористична діяльність, кіберпростір, кібертероризм, національна система кібербезпеки, антитерористична компетентність

Анотація

Статтю присвячено питанням протидії тероризму в кіберпросторі. Акцентовано увагу на актуальності терористичної загрози в Україні та світі. Охарактеризовано національну систему кібербезпеки, існуючі підходи до підготовки фахівців для неї та міжнародний досвід у цій сфері. Обґрунтовано необхідність формування у фахівців системи антитерористичної компетентності, описано її зміст на підставі міжнародного досвіду, визначено шляхи запровадження такої підготовки в Україні.

Біографія автора

С.С. КУДІНОВ

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Арсенович Л.І. Стан організації професійної підготовки фахівців із кібербезпеки в умовах особливого періоду. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. Вип. 4. 2022. С. 18-26.

Бурячок В.Л., Богуш В.М., Борсуковський Ю.В., Складанний П.М., Борсуковська В.Ю. Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Т. 67. № 5. С. 277-288. ISSN: 2076-8184.

Гнатюк С.О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи. Безпека інформації. 2013. Т. 19. № 2. С. 118-129.

Діденко О.В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6

Діордіца І.В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення: монографія. Херсон: Видавничим дім “Гельветика”, 2017. 548 с.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

Кудінов С.С. Правова політика з формування антитерористичної компетентності в Україні: монографія. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019, 268 с.

Мельник С.В., Воскобойников С.О, Ступак Д.Є. Оптимізація фахової підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки на основі інноваційної педагогіки та інтегрованого підходу в системі реалізації ключових компетенцій безпеки в інформаційному суспільстві. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Вип. 21. ISSN: Print 2075 – 146 X. Online 2616-6623.

Стратегія воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25.03.21 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/121/2021#n2

Стратегія кібербезпеки України: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n12

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/392/2020#Text

Сьомін С.В., Резнікова О.О. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України. Стратегічна панорама. 1’ 2017. С. 67-73.

Терористи активно опановують нові технології, попереджають в ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2023/01/1436982

Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні: Указ Президента України від 05.03.19 р. № 53/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text

Buzan B., Hansen L. The evolution of international security studies. New York: Cambridge University Press, 2009. 383 p.

Collin B. The Future of Cyberterrorism. Crime & Justice International Journal. 1997. Vol. 13. Вип. 2.1. Р. 5.1-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті