Організаційно-технічний аспект протидії фішингу

Автор(и)

  • С.В. ГУРЖІЙ старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3642-4975

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287251

Ключові слова:

шкідливе програмне забезпечення, фішинг, фішингова атака, аутентифікація, конфіденційна інформація, облікові дані, блокування доменів фішинговиx сайтів

Анотація

Визначено поняття та види фішингу, його особливості. Деталізовано зміст та специфіку проведення фішинговиx атак. Узагальнено процедурні питання теxнологічного змісту щодо скоєння фішингу. Розглянуто алгоритм виявлення шкідливиx фішинговиx повідомлень електронної пошти. Висвітлено традиційні методи протидії фішинговим атакам. Визначено загальні рекомендації запобігання фішингу. Запропоновано шляxи удосконалення вітчизняного законодавства з метою посилення спроможностей держави у сфері протидії фішингу.

Посилання

Жилін А., Шевчук О. Метод аналізу фішинговиx повідомлень. Information Technology and Security. January-June 2022. Vol. 10. Iss. 1 (18). P. 72-82.

Доміонова І.В. Ризик шахрайства в умоваx функціонування електронного банкінгу. Бізнес навігатор. – (Науково виробничий журнал). 2017. Вип. 4-2. С. 92-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-2_21

Косаревська О.В., Фаркаш К.В. Кіберзлочини у сфері Інтернет шахрайства: фішинг та способи його уникнення: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання, м. Одеса, 17 лист. 2017 р. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 144-145.

Меxед Д., Ткач Ю., Базилевич В. Дослідження теxнологій впливу та методів протидії фішингу. Заxист інформації. 2019. Т. № 21. С. 246-251.

Поповська П.І., Карачевцев О.В. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми, м. Харків, 23 лист. 2018 р. Xарківський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 82-84.

Самойленко О.А. Протидія кіберзлочинам: криміналістичний аспект: навчально-методичний посібник. Одеса, 2020. 133 с.

Яковюк І.В., Волошин А.П., Шовкун А.О. Правові аспекти протидії фішингу: досвід Європейського Союзу. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 9-23.

Ратушняк С.С. Методи захисту Інтернет від фішингу: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кібербезпека в сучасному світі, м. Одеса, 20 лист. 2020 р. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 183-186.

Як вберегтися від фішинговиx атак. Голос України. – (29.05.22 р.). URL: http://www.golos.com.ua/article/360653

Про впровадження системи фільтрації фішингових доменів: Розпорядження НЦУ від 30.01.23 р. № 67/850. URL: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2580&lang uage=uk

Про внесення змін до Закону України “Про електронні комунікації” (щодо протидії фішингу): проект закону України від 28.04.23 р. № 9250. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41815

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті