Протидія фінансуванню тероризму з використанням криптовалют

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287248

Ключові слова:

віртуальні активи, криптовалюта, злочинність, фінансування тероризму, держава-агресор, міжнародні терористичні угрупування, хакери, криптобіржі, пожертвування, KYC, санкційний тиск

Анотація

Визначено роль та значення феномену криптовалют. Окреслено напрями злочинного використання криптовалют. Розкрито алгоритми використання російськими злочинцями криптовалют та нелегальних крипторинків. Розкрито передумови та особливості використання криптовалютних міксерів та тумблерів з метою приховування злочинних криптовалютних операцій. Охарактеризовано децентралізований сервіс “Tornado Cash” та напрями його злочинного використання. Визначено сучасні шляхи обходу санкцій та уникнення санкційного тиску під час придбання криптовалют російськими військовими злочинцями та хакерами. Деталізовано особливості функціонування централізованиx та децентралізованиx криптовалютниx бірж у контексті наявних та вірогідних обмежень здійснення росіянами транскордонних платежів у криптовалютаx та p2p-переказів. Розглянуто положення закону ЄС про AML з метою запровадження обмежень щодо здійснення анонімних криптовалютниx операцій. Висвітлено позитивний досвід Ізраїлю щодо боротьби з фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют. Визначено подальші шляхи удосконалення механізмів щодо запобігання використанню криптовалют з метою підтримки військових злочинців та фінансування тероризму, у тому числі й у рамкаx нормативного врегулювання.

Біографія автора

Р.В. ЛУК’ЯНЧУК

кандидат наук з державного управління

Посилання

Грабчук О.В., Супрунова І.В. Фінансування тероризму: нові виклики та загрози державній безпеці, напрями удосконалення державного управління. Вчені записки Університету “КРОК”. 2020. № 3 (59), С. 236-242.

Гресь Д.О. Щодо використання криптовалюти у фінансуванні тероризму: materiały z Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. Łomża: MANS w Łomży, 2023. Pp. 58-61.

Гринчук Т.П., Гусак Л.П. Використання криптовалют у злочинних цілях та пріоритетні напрями її правового регулювання. Фінансовий простір. 2022. № 2 (46). С. 6-14.

Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 72. С. 71-78.

Казначеєва Д.В., Дорош А.О. Кримінальні правопорушення у сфері обігу криптовалюти. Вісник кримінологічної асоціації України. 2021. № 2 (25). С. 149-157.

Калайда Ю.П. Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у кіберпросторі. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 170-178.

Крит’єв АГ. Використання криптовалют для відмивання коштів та фінансування тероризму: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку, м. Київ, 15 черв. 2017 р. – (М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” та ін.). Київ: КНЕУ, 2017. С. 105-106.

Arianna Trozze, Josh Kamps, Eray Arda Akartuna, Florian J Hetzel, Bennett Kleinberg, Toby Davies, Shane D Johnson. Cryptocurrencies and future fnancial crime. Crime Science. (2022). Vol. № 11. Pp. 1-35. URL: https://doi.org /10.1186/s40163-021-00163-8

Teichmann, F.M.J. and Falker, M.-C. Cryptocurrencies and financial crime: solutions from Liechtenstein. Journal of Money Laundering Control. (2021), Vol. № 24. Pp. 775-788. URL: https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060

Naheeda Ali. Crimes Related to Cryptocurrency and Regulations to Combat Crypto Crimes. Journal of Policy Research. (2022). № 8 (Sep. 2022). Рp. 289-302. URL: https://doi.org/10.5281/ zenodo.7288155

У Європі підготували AML закон для криптоіндустрії. URL: https://finap.com.ua/uyevropi-pidgotuvaly-aml-zakon-dlya-kryptoindustriyi

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). URL: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/iocta-report

Anti-Terrorism Law 5776-2016. URL: https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/ Documents/-23 צת 9102% .pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті