Загрозливі тенденції використання криптовалют з метою фінансування терористичної діяльності в умовах війни

Автор(и)

  • І.А. БІЛАН науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1237-1565

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287222

Ключові слова:

фінансова система, віртуальні активи, криптовалюта, криптосектор, злочинність, фінансування тероризму, міжнародні терористичні угрупування, легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом, технологія блокчейн, криптобіржі

Анотація

Визначено світові тенденції сучасності у контексті розвитку міжнародної криптоіндустрії. Деталізовано загрози фінансування тероризму та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом з використанням криптовалюти та віртуальних активів. Розкрито роль та місце механізмів AML/CFT. Узагальнено напрямки діяльності FATF з метою запобігання використанню віртуальних активів для фінансування тероризму. За рекомендаціями FATF окреслено основні ризики та виклики для держав, пов’язані із операціями із віртуальними активами. Деталізовано зусилля світової спільноти щодо попередження глобальниx ризиків та недопущення масштабування відмивання коштів й фінансування тероризму за допомогою криптовалют. Обгрунтовано доцільність подальшого санкційного тиску та повного виключення рф із держав-членів FATF, внесення її до чорного списку. Визначено здобутки вітчизняної спецслужби у напрямку протидії використанню криптовалют з метою фінансування тероризму. Підсумовано подальші шляxи посилення спроможностей щодо запобігання фінансуванню тероризму з боку держави-агресора.

Посилання

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.22 р. № 2074. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Виступ Президента зі щорічним Посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 28 грудня 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/news/ vistupprezidenta-zi-shorichnim-poslannyam-do-verhovnoyi-rad-80113

Грабчук О.В., Супрунова І.В. Фінансування тероризму: нові виклики та загрози державній безпеці, напрями удосконалення державного управління. Вчені записки Університету “КРОК”. 2020. № 3 (59). С. 236-242.

Гресь Д.О. Щодо використання криптовалюти у фінансуванні тероризму: materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. Łomża: MANS w Łomży, 2023. P. 58-61.

Гринчук Т.П., Гусак Л.П. Використання криптовалют у злочинних цілях та пріоритетні напрями її правового регулювання. Фінансовий простір. 2022. № 2 (46). С. 6-14.

Данко Н.С. Перспективи оподаткування криптовалюти в Україні кріз призму міжнародного досвіду. Інтернаука. – (Міжнародний науковий журнал). 2018. № 9. (49). С. 27-30.

Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 72. С. 71-78.

Казначеєва Д.В., Дорош А.О. Кримінальні правопорушення у сфері обігу криптовалюти. Вісник кримінологічної асоціації України. 2021. № 2 (25). С. 149-157.

Калайда Ю.П. Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у кіберпросторі. Інформація і право. № 4(39)/2021. С. 170-178.

Кобильник Д.А., Бурчак А.Ю. Криптовалюта як об’єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання. Право та інновації. 2020. № 2 (30). С. 24-30.

Крит’єв А.Г. Використання криптовалют для відмивання коштів та фінансування тероризму: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку, м. Київ, 15 черв. 2017 р. – (МЩН України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”). Київ: КНЕУ, 2017. С. 105-106.

Спільник І., Ярощук О. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 2. С. 81-92.

Чаплинська О.В. Оподаткування криптовалюти в Україні: реалії та перспективи. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 252-254.

Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). URL: https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng

Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/guidancerba-virtual-assets-2021.html

Як криптовалюта допомагає фінансувати терроризм та як цього уникнути. URL: https://speka.media/yak-kriptovalyuta-dopomagaje-finansuvati-terorizm-ta-yak-cyogo-uniknuti-p1dg5p

New EU measures against money laundering and terrorist financing. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230327IPR78511/new-eu-measures-against-money-laundering-andterrorist-financing

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн. доларів. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-v-ukraini-rosiisku-finansovu-piramidu-na-maizhe-40-mln-dolariv

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, а також до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом: Закон України від 21.03.23 р. № 2997. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40699

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті