Cистемний вимір інформаційно-психологічної консцієнтальної війни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287215

Ключові слова:

інформаційно-психологічна війна, консцієнтальна війна, свідомість, ідентичність, системний аналіз, методика “ПАТЕРН”

Анотація

У статті розглядається один з основних типів інформаційно-психологічної війни – консцієнтальна війна як війна на ураження свідомості, руйнування ідентичності, а також здатності самої людини до самоідентифікації. Зазначається, що теорія “консцієнтальної війни” виникла в кінці ХХ і на початку ХХІ століття в рф як противага впливу політики Заходу щодо просування лібералізму та демократії в росії. Наразі цю теорію успішно застосовано та ефективно впроваджено на практиці в інформаційній і інформаційно-психологічній війні проти України, що потребує докладного її дослідження з погляду
системного аналізу. Система “ПАТЕРН” є важливим інструментом аналізу цілей і функцій консцієнтальної війни, яка характеризується великою невизначеністю. Основні ідеї методики дають можливість об’єднати в одне ціле політичні, психологічні, технологічні тощо чинники. Методика “ПАТЕРН” забезпечує можливість реалізувати дослідження закономірностей цілепокладання, структуризації цілей і функціонування консцієнтальної війни.

Біографія автора

А.Б. КАЧИНСЬКИЙ, радник Секретаря РНБО України на громадських засадах

доктор технічних наук, професор

Посилання

Громыко Ю., Литвиненко О. Оружие, поражающее сознание, что это такое? Інформаційні впливи та операції. Теоретико-аналітичні нариси. Київ: НІСД, 2003. 240 с. URL: http://www.pereplet.ru/text/grom0.html

Литвиненко О. Інформаційні впливи та операції. Теоретико-аналітичні нариси. Київ: НІСД, 2003. 240 с.

Лайнбарджер П.М.Э. Психологическая война. Теория и практика обработки массового сознания ; пер. с англ. Е.В. Ламановой. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2013. 445 с.

Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015. 256 с.

Петрик В.М., Кузьменко А.М., Остроухов В.В. та ін. Соціально-правові основи інформаційної безпеки: навч. посіб. / за ред. В.В. Остроухова. Київ: Росава, 2007. 496 с.

Ващенко Н.М. Теоретичний вимір дослідження поняття “консцієнтальна війна” в умовах гібриднорї агресії росії проти України. – (Навчально-науковий інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка). 2020. journ.univ.kiev.ua› nauka1› archives. С. 1-8.

Джоуэт Г., О’Доннел В. Пропаганда и убеждение ; пер. с англ. О.И. Ткаченко. Харьков: “Гумманитарный центр”, 2021. 496 с.

Померанцев П. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності ; пер. з англ. О. Форостина. Київ: Yakaboo, 2020. 285 с.

Воронова О., Трушин А. Современные информационные войны: стратегии, типы, методы, приемы. Москва: Издательство “Аспект Пресс”, 2021. 176 с.

Качурова С.В., Качуров Є.В., Походзіло Ю.М. Парадоксальна природа консцієнтальних війн. Право та інновації. № 1(33). 2021. С. 96-102.

Мулява В.Д., Григор’єв В.В. Протидія консцієнтальним впливам російської пропаганди на особливий склад збройних сил та населення України. Право та інновації. № 1(33). 2021.

Остапенко М. Консцієнтальна війна як елемент гібридної війни. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 32. 2022. С. 5-12.

Задорожний Г. Консцієнтальна війна – провідна форма геоекономічного підкорення свідомості як нового предмету праці в умовах неоліберальної глобалізації. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 199-206.

Жаботинская С.А. Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций. Україна, декабрь 2013 – декабрь 2014. – (Интернет-издание. Сайт УАКЛиП, Київ). URL: http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf

Волкова В., Денисов А. Теория систем. Москва: Высшая школа, 2006, 511 с.

Сінгер П., Бруклін Е. Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж. Харків: Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2019. 319 с.

Хаббард Д. Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе. Москва: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2009. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті