Особливості протидії кіберзлочинності під час воєнного стану

Автор(и)

  • М.В. ГУЦАЛЮК провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково- дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4496-5173

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287212

Ключові слова:

кіберзлочинність, кібербезпека, кібероборона, електронні докази, кібервійна, міжнародне співробітництво

Анотація

У статті розкриті особливості протидії кіберзлочинності під час воєнного стану. Дано короткий аналіз розвитку спроможностей України щодо протидії кіберзлочинності. Наголошено на необхідності імплементувати положення Конвенції про кіберзлочинність включно з Другим додатковим протоколом щодо використання електронних доказів, а також прискорити формування кібервійськ в Україні.

Біографія автора

М.В. ГУЦАЛЮК, провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково- дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Гуцалюк М.В. Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі “Даркнет”. Інформація і право. № 3(26)/2018. С. 102-108.

One of the world’s biggest hacker forums taken down. URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/one-of-world%E2%80%99s-biggest-hacker-forums-taken-down

Ахтырская Н. Формы противодействия расследованию преступлений, совершаемых в сфере компьютерных технологий. Компьютерная преступность и кибертерроризм: сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. С. 258-267.

Комп’ютерна злочинність: навч. посібник / Б.П. Діленчук, В.В. Бут, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, Б.В. Романюк. Київ: Атіка, 2002. 240 с.

Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: наук.-практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. 144 с.

Тітуніна К.В. Характеристика комп’ютерних злочинів, учинених із використанням мережі Інтернет: аналіз матеріалів анкетування. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ: МНДЦ, 2009. № 21. С. 307-314.

Електронні (цифрові) докази у кримінальних провадженнях: методичні рекомендації / М.В. Гуцалюк, В.Д. Гавловський, В.Г. Хахановський та ін. / за заг. ред. О.В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.

Шеломенцев В.П. Поняття та сутність кібернетичної атаки. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25 – 26. С. 337-344.

Волков О. Початковий етап розслідування створення використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Дніпро, 2023. С. 26. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2023/05/5_3.pdf

Яцишин М. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/bd0/aref_Yatsyshyn%20M.Y.pdf

Кравцова М. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8da73c50-5c7d-4ae4-85b4-30fa7107489f/content

Конвенція про кіберзлочинність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text

Ахтирська Н., Гуцалюк М. Правові засоби боротьби з кіберзагрозами під час воєнного стану в світлі використання механізмів Другого додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики, м. Київ, 12 трав. 2022 р. / за заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н., доц. Г.З. Остапенко, к.ю.н. А.В. Айдинян. Київ, 2022. С. 283-286.

Electronic evidence: new rules to speed up cross-border criminal investigations. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96203/electronic-evidence-new-rules-to-speed-up-cross-border-criminal-investigations

European Cybercrime Centre. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3

Declarations of Cyberwar. What the revelations about the U.S. Israeli origin of Stuxnet mean for warfare. URL: https://spectrum.ieee.org/declarations-of-cyberwar#toggle-gdpr

NATO: Military cyber defenders need to be present on networks during peacetime. URL: https://therecord.media/nato-peacetime-cyberdefense-david-van-weel-cycon

The Digital Services Act package. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package

Науково-практичний коментар Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” (станом на 1 січня 2019 року) / М.В. Гуцалюк та ін. / за ред. М.В. Гребенюка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 220 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https:// www. president.gov.ua/documents/4472021-40013

У 2022 році кількість зареєстрованих кіберінцидентів виросла майже втричі: звіт. URL: https://cip.gov.ua/ua/news/u-2022-roci-kilkist-zareyestrovanikh-kiberincidentiv-virosla-maizhe-vtrichi-zvit

Пандемія шахрайства: в Україні зафіксовано рекордна активність шахраїв. URL: https://opendatabot.ua/analytics/fraud-pandemic

Шахрай “вивів” гроші із рахунків 19 військовослужбовців. URL: https://ua.Korrespondent.net/ukraine/4597499-shakhrai-vyviv-hroshi-iz-rakhunkiv-19-viiskovosluzhbovtsiv

Привласнили понад 2 мільйони гривень за допомогою фішингу: кіберполіція викрила організовану злочинну групу. URL: https://cyberpolice.gov.ua/news/pryvlasnyly-ponad--miljony-gryven-za-dopomogoyu-fishyngu-kiberpolicziya-vykryla-organizovanu-zlochynnu-grupu-7102

Цільові кібератаки UAC-0036 (COLDRIVER) у відношенні користувачів сервісу UKR.NET (CERT-UA#6858). URL: https://cert.gov.ua/article/4928679?fbclid=IwAR0qT-uzXZ8rgFKzyZY10QNRmHpYgjeGYM58KkV_3SO69gzHr0YL5_Mruek

NCA проникає на ринок кіберзлочинності за допомогою прихованих сайтів DdoS. URL: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nca-infiltrates-cyber-crime-market-with-disguised-ddos-sites

US Army Cyber Command. URL: https://www.arcyber.army.mil

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті