Спеціальні інформаційні операції проти України як елемент гібридної війни та напрями протидії їм

Автор(и)

  • Н.В. НЕТЕСА вчений секретар Науково- дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0567-4296
  • В.В. МОКЛЯК Служба безпеки України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1116-7167

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287168

Ключові слова:

спеціальні інформаційні операції, інформаційна безпека, національна безпека, інформаційний простір, інформаційний вплив, гібридна війна, протидія спеціальним інформаційним операціям

Анотація

Розглядаються спеціальні інформаційні операції як елемент гібридної війни рф проти України. Формулюється авторське визначення спеціальних інформаційних операцій, визначаються вектори їх спрямування та види. Увага приділяється з’ясуванню можливих об’єктів інформаційного впливу, а також характеристиці засобів, методів та форм здійснення спеціальних інформаційних операцій. Констатується, що кримінальним законодавством України наразі охоплюється більшість форм розміщення та поширення інформації з деструктивним контентом, що становить зміст спеціальних інформаційних операцій, та висловлюються судження щодо деяких резервів для його подальшого вдосконалення. Робиться висновок, що оскільки спеціальні інформаційні операції є складною, багатоетапною системою заходів протидія їм має будуватися на комплексному підході, що передбачає три основні стратегічні напрями: 1) контррозвідувальні заходи спецслужб; 2) заходи із реалізації державної політики в інформаційній сфері; 3) заходи кримінально-правового характеру.

Біографії авторів

Н.В. НЕТЕСА, вчений секретар Науково- дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук

В.В. МОКЛЯК, Служба безпеки України

кандидат юридичних наук

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про Стратегію інформаційної безпеки”: Указ Президента України від 28.12.21 р. № 85/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069

Edgar Jeffry L. The Role of Special Operations Forces in Information Warfare: Enablers, Not Cyber Warriors. Newport: Naval War College, 2000. 27 p. URL: https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA381914.pdf

Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik: Towards an American Information Strategy. RAND/MA-103305D. 1999. 102 p.

Bachmann S-D, Gunneriusson H. Hybrid Wars: The 21st Century’s New Threats to Global Peace and Security. Scientia Militaria. South African Journal of Military Studies. Vol 43. No. 1. 2015. Рp. 77-98. URL: https://ung.edu/institute-leadership-strategic-studies/_uploads/files/bachmann-gunneriusson-hybrid-wars-16-sep-2016-scientia-militaria.pdf

Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 192 p.

Schneier B. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World. Wiley; 15th Anniversary edition. 2015. 450 p.

Верголяс О.О. Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій. Інформація і право. № 4(27)/2018. С. 126-133.

Вєдєнєєв Д., Левченко С., Сегеда С. Організаційно-правове структурування системи протидії загрозам в інформаційно-психологічній сфері України: тези Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Хмельницький, 16 бер. 2023 р. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 334-337.

Заруба О.Г. Планування спеціальних інформаційних операцій. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. № 1(21). С. 140-154.

Когут Ю.І. Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології): практ. посіб. Київ: Консалт. компанія “СІДКОН”; ВД “Дакор”, 2022. 284 с.

Лебедєв О. Деструктивний інформаційний вплив як елемент інформаційної війни проти України: тези Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Хмельницький, 16 бер. 2023 р. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 155-157.

Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: монографія. Київ: Сатсанга, 2000. 222 с.

Ліпкан В.А. Сучасний зміст інформаційних операцій проти України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 102(1). С. 34-43.

Новицький В.Я. Стратегічні засади забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах. Інформація і право. № 1(40)/2022. С. 111-118.

Панченко В.М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання. Інформація і право. № 3(12)/2014. С. 13-16.

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. Харків: Майдан, 2011. 244 с.

Фурашев В.М., Ланде Д.В. Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів. Правова інформатика. № 2(22)/2009. С. 49-57.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 14.09.20 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Про рішення Ради безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 26.08.21 р. № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України”: Указ Президента України від 21.03.21 р. № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року “Про Стратегію забезпечення державної безпеки”: Указ Президента України від 16.02.22 р. № 56/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377

План реалізації Стратегії кібербезпеки України: Указ Президента України від 01.02.22 р. № 37/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0087525-21#Text

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.23 р. № 272-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272-2023-%D1%80#Text

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення державної безпеки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.23 р. № 328-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2023-%D1%80#Text

Нетеса Н.В. Пропаганда як форма інформаційного впливу в умовах гібридної війни: тези Всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Хмельницький, 16 бер. 2023 р. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 207-210.

Батиргареєва В.С. Модернізація кримінально-правової охорони інформаційного простору України. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.С. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 11-23.

Павленко Т.А. Інформаційна безпека та протидія дезінформації в умовах збройної агресії рф проти України: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л.М. Демидова (голов. ред.) та ін. – (НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад. організація “Всеукраїнська асоціація кримінального права”). Харків: Право, 2022. C. 233-235.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції: проєкт Закону України (реєстр. № 8384 від 25.01.23 р.). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41227

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті