Інформаційно-комунікаційні війни та інформаційно-комунікаційні війська

Автор(и)

  • В.М. БЕБИК професор Українського державного університету ім. М. Драгоманова, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287154

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна війна, гібридна війна, інформаційно-комунікаційні війська, маніпулятивні психо-технології, інформаційно-комунікаційні технології, розвідка, контррозвідка

Анотація

В статті аналізуються базові категорії теорії інформаційно-комунікаційних війн: театр інформаційно-військових дій, інформаційно-комунікаційні війська, розвідка, контррозвідка та ін. Доводиться, що в умовах формування глобального інформаційного суспільства духовна сфера суспільства стає особливим театром військових дій, в якому ідуть жорстокі бої за контроль над глобальною суспільною свідомістю, свідомістю націй, соціальних груп та індивідів. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, віртуалізація інформаційного простору і часу, розвиток маніпулятивних психо-технологій, формування інформаційно-комунікаційних військ створюють достатньо ефективні можливості у досягненні цілей і завдань інформаційних та гібридних війн.

Біографія автора

В.М. БЕБИК, професор Українського державного університету ім. М. Драгоманова, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

доктор політичних, кандидат психологічних наук, професор

Посилання

Бебик, Валерій (2009). Політологія: наука і навчальна дисципліна. Київ: Каравела. 496 с.

Бебик В., Куйбіда В., Мякушко Н. (2022). Сталий розвиток і соціальна глобалістика : навч. посіб. Київ: Талком. 256 с.

Бебик, Валерій (2022). Як правильно порахувати втрати ворога на війні. – (Відео). URL: https://www.youtube.com/watch?v=iehGywymwVc

Бебик, Валерій (2022). Невиліковне. РуZZкій шаманізм. – (Відео). URL: https://www. tiktok.com/@prof.valeriy.bebyk.ua/video/7185475259464748293

Бебик, Валерій (2022). Гібридні війни. Цей обман від ЗСУ врятував Київ. – (Відео). URL: https://www. tiktok. com/@prof.valeriy.bebyk.ua/video/7187349887837588742

Бебик, Валерій (2016). Глобальне інформаційне суспільство. – (Відео). URL: https://www.youtube.com/watch?v=qbTwFtNLV0Q

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Сучасна війна: трансформація сенсу в епоху інформаційних технологій. Інформація і право. № 4(43)/2022. С. 9-22.

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Інформаційне насильство та безпека: світоглядноправові аспекти: монографія / за заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. Харків: Майдан, 2011. 244 с.

Бебик, Валерій (2022). Зразок роzzійської антиукраїнської пропаганди в малоформатній соціальній мережі “Tiktok”. – (Відео). URL: https://www.tiktok.com/@prof.valeriy.bebyk.ua/video/71911612714 02777862

Бебик, Валерій (2016). Інформаційне суспільство України. – (Відео). URL: https://www.youtube.com/watch?v=G4Cqv5Oyy8s

Бебик, Валерій (2016). Інформаційні війни. – (Відео). URL: https://www.yout ube.com/watch?v=Db7I_FzABLw

Бебик, Валерій (2016). Інформаційна безпека. – (Відео). URL: https://www.youtube.com/watch?v=-CynLMjot6k

Кревельд М. Ван. Трансформация войны. Москва: ИРИСЭН, Социум, 2015. 320 с.

Маклюэн Г.М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, 2004. 432 с.

Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн / за заг. ред. В. Куйбіди і В. Бебика: монографія. Київ: НАДУ, 2019. 384 с.

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. Москва: Издательский Дом “ФОРУМ”,. 1997. 376 с.

Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. Москва: Алгоритм, 2015. 254 с.

Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України / Пилипчук В.Г., Компанцева Л.Ф., Кудінов С.С., Доронін І.М., Дзьобань О.П., Акульшин О.В., Заруба О.Г. / за заг. ред. В.Г. Пилипчука: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 272 с.

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах / Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.О., Піпченко Н.О., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В.: монографія. Київ: Вадекс, 2019. 442 с

Сунь-Цзы. Искусство войны. Москва: Астрель, 2012. 192 с.

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века. Москва: АСТ: Транзиткнига, 2005. 412 с.

Требин М.П. Войны XXI века. Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2005. 608с.

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики: философско-политический трактат. Санкт-Петербург: ИЦ “Гуманитарная Академия”, 2006. 288 с.

Швец, Юрий (2023). Кто русский шпион, а кто герой Украины? – (Відео). URL: https://www. youtube.com/watch?v=qPyv_nOYoqQ

Huntington, S.P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Penguin Books India. 367 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті