Правове забезпечення застосування цифрових технологій в умовах трансформації суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287151

Ключові слова:

цифрові технології, цифрова трансформація, інформаційно-правовий ресурс, правова інформація, цифрова нормотворча діяльність, електронна демократія, інформаційна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових аспектів процесу цифрової трансформації в Україні. Визначено поняття правового забезпечення у контексті цифрових технологій та цифрової трансформації в Україні як державно-правового процесу. Окреслено види та коло документів, що становлять правове забезпечення цифрової трансформації в Україні. Розглянуто питання цифрових технологій, що впливають не тільки на право, але безпосередньо відображаються на нормотворчих і правозастосовних процесах. Визначено, що сучасні юридичні дослідження правового забезпечення застосування цифрових технологій в умовах трансформації суспільства часто визначаються безсистемно та поверхово. Правила гри у сучасному технологічному світі встановлюють не юристи, оскільки вони змушені пристосовуватись до економічних законів. З однієї сторони, це природно, з іншої – має місце суттєве відставання юридичних осіб досліджень від рівня розвитку технологій, що не дозволяє юристам впливати на процеси, що відбуваються. Разом з питанням правового забезпечення застосування цифрових технологій доречно зауважити про те, що сьогодні в Україні кількість цифрових послуг розширюється з кожним днем, але можливості скористатися ними є не
скрізь. Встановлено, що вплив трансформації проявляється і в умовах війни в Україні та світовій кризі, тож порушено актуальні питання правового забезпечення стратегічних національних пріоритетних напрямів розвитку інформаційного суспільства в Україні та цифрової трансформації. Необхідність ефективного регулювання правовідносин щодо управління та застосування цифрових технологій в умовах трансформації суспільства вимагає чіткого вирішення багатьох практичних та теоретичних проблем, а також створення відповідного нового законодавства.

Посилання

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова КМ України від 02.09.19 р. № 829. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/829-2019-%D0%BF

Духовна О. Україна “в цифрі”: напрямки реформування. Юридична газета online. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practi-ce/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/ukrayina-v-cifrinapryamki-reformuvannya.html

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМ України від 20.09.17 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр. та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМ України від 17.01.18 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р

Ткачук Г.О. Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2019. Вип. 4. Т. 11. С. 42-50.

Полякова Т.А., Бойченко І.С., Троян Н.А. Інформаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері правової інформації в умовах цифровізації. Моніторинг правозастосування. № 1 (38). 2021. С. 24-27. DOI: 10.21681/2226-0692- 2021-1-24-27.

Коваль С.М. Стратегії розвитку безпеки цифрових комунікацій служби криміналістики. Юридичний науковий електронний журнал, 2020. № 3. Т. 2. С. 83-87.

Марченко В.Б. Поняття та правове забезпечення цифрової трансформації в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, 2019. № 6. С. 279-282.

Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій : монографія / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін. / за ред. О.Г. Данильяна. Харків: Право, 2020. 344. С. C. 10.

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМ України від 08.11.17 р. № 797-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/797-2017-р

What is Digital Transformation? Theagileelephant.com. website. URL: http://www.theagileelephant.com/what-is-digital-transformation (the date of application: 27.03.2021).

Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Левицька Я.В. Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7300

Положення про Міністерство цифрової трансформації України: Постанова КМ України від 18.09.19 р. № 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text

Водько Ю.В. Правове забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій: матеріали науково-практичної конференції Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання, 10 груд. 2020 р. / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ: Фенікс, 2020. 272 с. C. 66.

Єсімов С.С. Персональні дані як предмет захисту права на недоторканність приватного життя. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. Львів, 2017. № 884. С. 120-126.

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.22 р. № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Юшина А. Штучний інтелект: кому належать авторські й майнові права. Що передбачають законодавства іноземних країн і України. URL: https://mind.ua/openmind/20255019-shtuchnij-intelekt-komu-nalezhat-avtorski-j-majnovi-prava

Самойленко Ю.С. Адміністративно-правові засоби захисту персональних даних. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 294-297.

Подоляк А. Що не так із новою редакцією Закону “Про захист персональних даних”. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/poki-mi-spali-rinok-bigdata-stav-skladnishim.html

Електронна система охорони здоров’я в Україні. URL: https://ehealth.gov.ua

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14.11.17 р. № 2206-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19#Text

Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions). Statista. 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connecteddevices-worldwide

Колодін Д.О. Деякі правові аспекти запровадження Інтернету речей. URL: http://clj.nuoua.od.ua/archive/33/17.pdf

Убивство журналіста в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі записав його годинник Apple Watch. – (УНІАН: Інформаційне агентство). 2018. URL: https://www.unian.ua/world/10298241-ubivstvo-zhurnalista-v-konsulstvi-saudivskoji-araviji-v-stambuli-zapisav-yogo-godinnik-apple-watch-zmi.html

Хлебинська О.І. Теоретичні підходи до цифровізації та цифрової трансформації: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, м. Київ, 22 квіт. 2021 р. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2021. 288 с. C. 114-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті