Економіка даних: правовий та етичний аспект

Автор(и)

  • М.В. ДУБНЯК старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с. наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП” НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-7281-6568

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287147

Ключові слова:

економіка даних, етика даних, екосистеми даних, правовий режим даних, персональні дані

Анотація

У статті сформульовано етичні питання економіки даних та проблеми етики даних. Проаналізовано поняття цифрової та ГІГ-економіки та сформульовано поняття економіки даних. Досліджено поняття “інформаційного суверенітету” у контексті проблеми захисту персональних даних. Проаналізовано норми Загального Регламенту про захист даних (GDPR) та Регламенту про управління даними (DGA). Встановлено динамічну властивість даних. На прикладі конкретних наборів даних  родемонстровано правову невизначеність режиму персональних та неперсональних, метаданих за цими актами. Досліджено наукові підходи до визначення ціни даних. З економічної точки зору, збір та обробка даних має цінність залежно від обсягу, якості, своєчасності та повноти даних. Одиничні дані не можуть розглядатись в економічному сенсі як одиниця вартості, оскільки не є дефіцитним ресурсом і не відображають сталу вартість (ціну) в певний момент часу. З правової точки зору, об’єкт права (інформаційний ресурс, інформаційна послуга, персональні дані, промислові (індустріальні) набори неособистих даних, відкритих даних, метаданих, Великих даних) можуть мати економічний зміст, навіть з урахуванням їх нематеріальної та динамічної їх властивостей.

Біографія автора

М.В. ДУБНЯК, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського, с.н.с. наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права Наукового центру цифрової трансформації і права ДНУ “ІІБП” НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Баранов О.А. Трансформація: соціальна & цифрова & правова: монографія. У 3-х т. Порятунок цивілізації: економіка результату. Одеса: Видавничий дім “Гельневтика”. 2022. 272 с.

A European strategy for data COM (2020)/66 dated on 19.02.2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066#footnote4

Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council on General Data Protection Regulation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1684155858687

Floridi L., Taddeo M. (2016). What is data ethics? Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences. Vol. 374. Doi:10.1098/rsta.2016.036.

Дубняк М.В., Грачова О.Ю. Правове регулювання цифрової економіки. Інформація і право. № 1(44)/2023. C. 79-88.

Schwellnus C., Geva A., Pak M., & Veiel, R. (2019). Gig economy platforms: Boon or Bane? OECD Economics Department Working Papers. 33 Р.

European Data Market study, SMART 2013/0063 (1 February 2017), Final results of the European Data Market study measuring the size and trends of the EU data economy, of 2 May 2017, URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy

Lammi M., Pantzar M. (2019). The data economy: How technological change has altered the role of the citizen-consumer. Technology in Society. 59, 10115. Doi: https://doi.org/10.1016/j.techsoc. 2019.101157.

Oliveira and Lóscio, B. (2018). What is a data ecosystem?. In Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (dg. o'18), Anneke Zuiderwijk and Charles C. Hinnant (Eds.). ACM, New York, NY, USA, Article 74.

Koskinen J., Knaapi-Junnila S., Rantanen M. (2019) What if we had fair – people centred – data economy ecosystems? 2019 IEEE Conference: IEEE Smart World Congress 2019 / Forum on Ethics and Human Rights in Smart Information SystemsAt: UK / Leicester. DOI:10.1109/SmartWorld-UIC-ATC-SCALCOM-IOP-SCI.2019.00100.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI (станом на 31.03.23 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Thomas J. Farcas. (2017). Data created by the Internet of Things: the new gold without ownership? Revista la propriedad inmaterial. Issue № 23. P. 5-17.

Hummel P., Braun M., Augsberg S., Dabrock, P. (2018). Sovereignty and Data Sharing. ITU Journal: ICT Discoveries. Special Issue № 2, 23 Nov. URL: https://www.itu.int/en/journal/002/Documents/ITU2018-11.pdf

Солодка О.М. Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 80-87.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР.

Баранов А., Брыжко В., Базанов Ю. Защита персональных данных. Київ: Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 1998 г. 88 с. – (Про запровадження у законодавстві права власність на персональні дані. С. 40-42, 84-85). ISBN 966-73-08-10-3; Брижко В. Персональні дані та право власності. Українське право. 2002. № 1. С. 152-157; Брижко В., Швець М. Про економічний аспект захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію. Правова інформатика. № 1(9)/2006. С. 45-54; В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.; В.М. Брижко, В.М. Фурашев. Інформаційне право та інформаційне законодавство. 2-ге вид., доп. Харків: Видавництво “Право”, 2021. 288 с. – (Про право приватної власності людини на свої персональні дані. С. 167-173). ISBN 978-966-998-080-9.

Некіт К.Г. (2020) Персональні дані та індустріальні дані як об’єкти права власності: оцінка перспектив. Часопис цивілістики. Вип. 36. С. 57-64.

Pazos R. (2017). Personal Data as an Economic Good – Misleading Commercial Practices and Social Networks. Law & Society: Private Law - Property eJournal, 288- 297.

Privacy Policy Meta (Facebook) dated on 01.01.2023. URL:https://www.facebook.com/privacy/policy

Gambaro M. (2019). Big Data Competition and Market Power. Market and Competition Law Review. DOI:10.7559/MCLAWREVIEW.2018.326.

Брижко В., Швець М. До питання е-торгівлі та захисту персональних даних. Правова інформатика. № 1(13)/2007. С. 14-27.

Regulation of the European Parliament And Of The Council on European data governance (Data Governance Act) COM(2020)/767 dated on 25.11.2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A52020PC0767#footnote2

Graef I., Gellert R., Husovec, M. (2018). Towards a Holistic Regulatory Approach for the European Data Economy: Why the Illusive Notion of Non-Personal Data is Counterproductive to Data Innovation. Cybersecurity. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3256189

Williamson C. (2017) Pseudonymization vs. anonymization and how they help with GDPR. Protegrity blog. URL: https:// www.protegrity.com/blog/pseudonymization-vs-anonymization-help-gdpr

Cofone I. (2017). The Dynamic Effect of Information Privacy Law. Social Science Research Network. 518-571

Richard Stallman Copyleft: Pragmatic Idealism. GNU Project. Free Software Foundation. URL: https://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.en.html

Lawrence Lessig. Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books, 1999. 297 p. ISBN 0-465-03912-X.

Lawrence Lessig. The Future of Ideas Random House 2001. ISBN 0-375-50578-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

Статті