Відстрочення виконання вироку під час війни. Практика застосування (1941-1942 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282339

Ключові слова:

війна, воєнний стан, мобілізація, військовослужбовці, військові трибунали, пленум Верховного суду, вирок, відстрочення

Анотація

У статті висвітлено історичні витоки та практику застосування відстрочення виконання вироку для військовослужбовців і військовозобов’язаних в умовах воєнного стану, запровадженого у роки Другої світової війни. Така можливість надавалася засудженим, які виявили бажання брати участь у бойових діях у складі частин Червоної армії (від липня-вересня 1942 р. – штрафних батальйонах і ротах), а також особам призовного віку, які перебували під слідством. Хронологічні межі охоплюють перший рік застосування практики відстрочення. Нижня межа 22 червня 1941 р. – день запровадження воєнного стану, верхня обумовлена часом створення штрафних частин в Червоній армії, які стали місцем служби для “відстроченців”.

Біографії авторів

Т.В. ВРОНСЬКА, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор історичних наук, с.н.с.

М.В. БЕЛАНЮК, учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник 

Посилання

Васильев Н.В. Применение к военнослужащим примечания 2 к ст. 28 УК. Социалистическая законность. 1944. № 5-6. С. 21-23; Васильев Н.В. Применение к военнослужащим отсрочки исполнения приговора в военное время: дис. ...канд. юрид. наук. ВЮА, 1945.

Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. Харьков: Вища школа, 1979. 137 с.

Вронська Т. , Лисенко О..Формування особового складу штрафних батальйонів і рот у Червоній армії періоду Великої Вітчизняної війни. Український історичний журнал. 2006. № 3. C. 137-150.

Чернієнко А.О. Відстрочка виконання вироку в кримінальному процесі України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: Акад. адвокатури України, 2018. С. 20.

Чернієнко А. Відстрочка виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов’язаному на період проведення антитерористичної операції. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 2. С. 122-127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_ 2016_2_21

Сборник законов и распоряжений СССР. 1927. № 50. Ст. 505.

Уголовное законодательство СССР и союзних республик. Госюриздат, 1957, 507 с.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сб. документов. В 8 т. / редкол.: Н.П. Патрушев (пред.) и др.; авт.-сост.: В.П. Ямпольский (рук. группы) и др. АО “Кн. и бизнес”, 2000. Т. 2. Кн. 1. Начало: 22 июня – 31 августа 1941 года. – 2000. – 717 с.

ГАРФ, Ф. 9474. Верховный суд СССР. 1922 – 1991. Оп. 16, д. 252.

ГАРФ, Ф. 9492. Министерство юстиции СССР. Оп. 1, д. 63.

Відлуння Великого терору: збірник документів. У 3-х т. Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за “порушення соціалістичної законності” (жовтень 1938 р. – червень 1943 р.). Кн.2: УНКВС по Київській області, УНКВС по Миколаївській області, УНКВС по Вінницькій області, УНКВС по Харківській області та УНКВС по Ворошиловградській області / авт.-упоряд.: С. Кокін, Д. Россман. – (НАН України Інститут історії України, Торонтський університет, Вірджинський університет, Галузевий державний архів Служби безпеки України). Kиїв: Видавець В. Захаренко, 2019. 824 с.

Відлуння Великого терору: збірник документів у 3-х т. Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за “порушення соціалістичної законності” (жовтень 1938 р. – червень 1943 р.). Кн. 3: УНКВС по Дніпропетровській області, УНКВС по Полтавській області, особливі органи НКВС, центральний апарат НКВС УРСР / передмова, упорядкування: Сергій Кокін. Київ: Видавець В. Захаренко, 2022. 704 с.

Законодательные и административно-правовые акты военного времени с 22 июня 1941 г. по 22 января 1942 г.: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. А.И. Денисов. Юр. вид-во НКЮ СРСР: 1942. 35 с.

Сборник действующих постановлений пленума и директивных писем Верховного Суда СССР 1924-1944 гг. / под ред. И.Т. Голякова, 1946. 227 с.

Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924-1957 гг. / сост.: Апурин А.И., Марышева Н.И., Молчанова О.А., Смолицкий Г.Р., Чапурский В.П., Шейнина Х.Б. / под ред. Морозова Н.К. Госюриздат, 1958. 279 с.

Советское право в период Великой Отечественной войны. В 2-х ч. Ч. П. Уголовное право. Уголовный процесс, 1948., 215 с.

ГАРФ. Ф. 7863, оп. 2, д. 16

Карев Д.С. Особенности судопроизводства в органах военной юстиции: учебное пособие для слушателей ВЮА. 1947., 115 с.

ГАРФ, Ф. 5446. Совет Министров СССР. 1923 – 1991 гг. Оп. 81 а, д. 347.

ГАРФ, Ф. 8131. Прокуратура СССР, п. 37, д. 967.

О направлении в штрафные части военнослужащих, осужденных военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны: Приказ от 16.10.1942 г. № 323. URL: https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/1941-45/1942.10.16%20Transfer %20to%20Penal%20Batallions.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті