Інститут секретних винаходів у забезпеченні національної безпеки держави: проблемні питання

Автор(и)

  • Г.О. АНДРОЩУК головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0781-9740
  • Я.В. КОПИЛ адвокат, аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282338

Ключові слова:

винахідник, державна таємниця, секретні винаходи, службові винаходи, національна безпека, несанкціонований виток винаходів, розсекречування, грошова компенсація

Анотація

В роботі здійснено аналіз інституту секретних винаходів у контексті забезпечення національної безпеки держави. Зазначається, що більшість секретних винаходів є одночасно службовими винаходами. Національне законодавство багатьох держав обмежує подання міжнародних заявок до інших відомств з міркувань національної безпеки. Водночас, багато українських винахідників подають заявки на винаходи безпосередньо в інші країни, без попередньої подачі заявки на винахід в Україні і одержання відповідного дозволу. Несанкціонований виток винаходів, так звана патентна міграція з України, зростає. Проаналізовано правову охорону секретних винаходів у промислово розвинених країнах. Важливим є не лише належним чином здійснювати засекречування та захист секретних об’єктів патентного права, а й вчасно здійснювати їх розсекречування. Показовим є приклад США, де частка секретних патентів, які розсекречуються щороку, становить 0,5 % від їх загальної кількості. Заслуговують на увагу комплексні економічні заходи нового Закону Японії про зміцнення національної безпеки: керівні принципи нерозголошення, експертиза безпеки, система попереднього визначення секретності, компенсація урядом за обмеження у вигляді оплати “звичайних збитків”, санкції за витік нерозкритої патентної інформації. Підкреслюється важливість використання досвіду НАТО у регулюванні секретних винаходів. Розкрито проблеми інституту секретних винаходів в Україні, звернено увагу на критичний стан у цій сфері, запропоновані шляхи їх вирішення.

Біографія автора

Г.О. АНДРОЩУК, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 р. № 3687-XII. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/3687-12#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.01 р. № 22. URL: https://zakon.rada. gov. ua/laws/show/z0173-01#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3855-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Канарик Ю.С., Філоненко В.В. Особливості патентування секретних винаходів в Україні та аналіз зарубіжного досвіду. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 90-93.

Андрощук Г.О. Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва. Наука та інновації. 2012. Т. 8. № 1. С. 89-111.

Андрощук Г.О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва: монографія. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ. 2013. 236 с.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.06 р. № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#n343 (дата звернення: 29.03.2023).

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи: наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.01 р. № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-01#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Андрощук Г.О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки. Наука та наукознавство. 2020. № 4 (110). С. 24-43.

International applications and national security considerations. WIPO - World Intellectual Property Organization. URL: https:www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html

Michael E. Salla. Secret Presidential Memoran dumissued to Declassify Anti-aging&Free Energy Technologies. URL: https://www.exopolitics.org/tag/secret-patents

Андрощук Г.О. Зростання ролі інтелектуальної власності в національній економічній безпеці Японії: законодавче забезпечення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 5. С. 54-67.

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ): міжнародний документ від 24.04.99.р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_009#Text (дата звернення: 29.03.2023).

NATO Agreementon Safeguarding Defence-Related Inventions. URL: https://treaties.un.org/ doc/Publication/UNTS/Volume%20394/volume-394-I-5664-English.pdf

Андрощук Г.О., Дем’яненко О.В., Жиляєв І.Б. та ін. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України. Київ: Парламентське видавництво, 2008. С. 75-76.

Про затвердження Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. № 2292. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2292-99-п#Text (дата звернення: 29.03.2023).

Україна вийшла з угоди СНД про секретні винаходи, створені в СРСР. URL: https://www. unian.ua/politics/10529520-ukrajina-viyshla-z-ugodi-snd-pro-sekretni-vinahodi-stvoreni-v-srsr.html

Геннадій Андрощук. Врятуйте патентну систему Америки… і України також! URL: https://yur-gazeta.com/golovna/vryatuyte-patentnu-sistemu-ameriki--i-ukrayini-tako.zh.html

Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Наука та наукознавство. 2014. № 4. С. 90-100.

Филь С.П., Филь Р.С. Особливості патентування секретних винаходів (корисних моделей) в Україні (продовження). Сучасна спеціальна техніка. 2013. № 3(34). С. 114-122.

Пархоменко О.А, Работягова Л.І. Правова охорона секретних винаходів: Патентне право. Охорона секретних винаходів. Німеччина. Велика Британія. Франція. США. Інтелектуальна власність. 2005. № 8. С. 24-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті