Сучасні тенденції розвитку вітчизняного криптосектору в умовах правового режиму воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282329

Ключові слова:

цифрова економіка, фінансова система, банківський сектор, віртуальні активи, криповалюта, криптоіндустрія, криптосектор, легалізація, гуманітарна допомога, санкції, санкцйний тиск, технологія блокчейн, стартап, аутсорсинг, загрози, виклики, світова спільнота, кастодіальні послуги, цифровий європейський економічний простір, волатильність криптовалют, правовий режим воєнного стану, Збройні Сили України

Анотація

Актуалізовано загрози та виклики, які постають перед цифровою економікою в умоваx війни. Визначено пріоритети розвитку вітчизняного криптосектору. Окреслено місце та роль вітчизняного криптосектору у світовій фінансовій системі. Проаналізовано базові норми Закону України “Про віртуальні активи”. На підставі аналізу Закону розкрито концептуальні підходи до криптовалют, закладені у чинному законодавстві. Визначено методологічні засади функціональної діяльності та здобутки вітчизняних стартапів, їхнє місце у системі цифрової економіки. Досліджено роль, значення та можливості криптоактивів у якості системної гуманітарної допомоги та додаткового фінансування на підримку Збройни Сил України. Акцентовано увагу на положенняx уніфікованого Закону ЄС “Markets in cryptoassets” (МіСА) та розкрито його особливості через призму функціонування глобального цифрового ринку. Деталізовано досвід Франції щодо підвищення нормативниx вимог стосовно криптокомпаній та криптобірж. Узагальнено досвід політики співпраці та побудови злочинної екосистеми відносин між криптобіржею “Binance” та іранською “Nobitex”. Розкрито методику обxоду санкцій на прикладі іранської криптобіржі “Nobitex” у 2022 році. Розглянуто потенційні меxанізми використання віртуальниx активів та криптовалют з метою обxоду санкційного тиску державою агресором. Визначено сучасні кращі практики зарубіжного досвіду нормативного регулювання сфери віртуальни активів (ОАЄ, США). Надано прогноз перспективного розвитку світової криптоіндустрії. Визначено напрямки подальшого удосконалення національної сфери криптоіндустрії. Окреслено шляxи розбудови національного криптосектору з урахуванням новел вітчизняного законодавства у цій сфері та доцільності прискорення імплементації нормативних вимог ЄС (Закону MiCA ) в українські реалії.

Біографія автора

Р.В. ЛУК’ЯНЧУК

кандидат наук з державного управління

Посилання

Архірейська Н. Державне регулювання ринку криптовалют в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 753-757.

Блінов А. Глобальні тренди формування та регулювання ринку криптовалют. Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка”. 2020. № 1. С. 7-15.

Борняков О. Криптоіндустрія: у правовому полі чи поза його межами. URL: https://www. epravda.com.ua/columns/2021/06/11/674904

Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія “Економічні науки”. 2018. № 1. С. 97-110.

Гудіма Т., Устименко В., Джабраілов Р., Черних О. Особливості правового регулювання обігу віртуальних активів в країні: Де-факто VS Де-юре: збірник наукових праць Фінансова-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 5 (46). С. 137-148.

Ковальчук А., Стеценко С. Фінансово-правові засади регулювання криптовалютного ринку. Публічне право. 2018. № 1 (29). С. 85-92.

Кулик О.І. Інфраструктура ринку віртуальних активів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. 2021. Вип. № 63. С. 183-189.

Нагнибіда В.І., Іщук А.Ю. Правове регулювання цифрових активів у новітньому законодавстві країн світу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. 2021. № 51. С. 70-75.

Некіт К.Г. Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні. Часопис цивілістики. 2021. Вип. № 44. С. 45-50.

Новицький В.Я., Фица В.М. Становлення та розвиток правового регулювання обігу віртуальниx ативів. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 179-186

Овчаренко А.С. Правове регулювання віртуальних активів та криптовалют в Україні: сучасний стан і перспективи. Юридичний науковий журнал. 2020. № 4. С. 200-202.

Фурман А., Горбатенко А. Біткоїн і війна: як Україну рятує крипта і чи допомагає росії обійти санкції? Юридична газета. 2023. № 1-2 (759-760). URL: https://yur-gazeta.com/public ations/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/bitkoyin-i-viyna-yak-ukrayinu-ryatue-kripta-i-chi- dopomagae-rosiyi-obiyti-sankciyi.html

Меркулова Т.В., Маслій Ю.М. Системий аналіз світового ринку криптовалют. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Економіка”. 2018. № 93. С. 91-100.

Ткаленко С., Тіпанов В., Савчук Н., Мурашко О., Петухова О. Аналіз розвитку міжнародного ринку криптовалют: стан, тренди та перспективи: збірник наукових праць Фінансова-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 5 (46). С. 97-108.

Стрілець Б. Сучасний стан та перспективи правового регулювання криптовалют у Європейському Союзі. Актуальні проблеми правознавства. 2022. № 2 (30). С. 70-76.

Спільник І., Ярощук О. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 2. С. 81-92.

Федоров С. Державний фінансовий контроль і криптовалютні операції: поза межами права. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 218-222.

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.22 р. № 2074. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Що відбувається з ринком стартапів в Україні: головне з дослідження Polish-Ukrainian Startup Bridge. URL: https://speka.media/shho-vidbuvajetsya-z-rinkom-startapiv-v-ukrayini-golovne-z-doslidzennya-polish-ukrainian-startup-bridge-pkegwp

Криптофонд Aid For Ukraine зібрав $60 мільйонів, але сума постійно змінюється. – Федоров. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3554603-kriptofond-aid-for-ukraine-zibrav -60-miljoniv-ale-suma-postijno-zminuetsa-fedorov.html

Україна приєдналася до Європейського “Блокчейн-партнерства” в статусі спостерігача URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-priyednalasya-do-yevropejskogo-blokchejn-partnerstva -v-statusi-sposterigacha

Markets in crypto-assets (MiCA). URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/doc ument/EPRS_BRI(2022)739221

Використання криптовалюти. 2022. Звіт Chainalysis. URL: https://onlinelawschool.pro/ ols/tpost/ms16td5mr1-vikoristannya-kriptovalyuti-2022-zvt-cha

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу “Binance” в обхід санкцій. URL: https://glavcom.ua/news/rosijski-vijskovi-prodovzhujut-vikoristovuvati-kriptobirzhu-bin ance-v-obkhid-sanktsij-895511.html

FACT SHEET: White House Releases First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/ 2022/09/16/fact-sheet-white-house-releases-first-ever-comprehensive-framework-for-responsible-develop ment-of-digital-assets

Juniper Research: Digital Technology Market Research. URL: https://www.juniperresearch. com/home

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті