Відкрита наука та інтелектуальна власність

Автор(и)

  • Ю.М. КАПІЦА директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-9449-8422
  • К.С. ШАХБАЗЯН учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2205-374X

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282324

Ключові слова:

відкрита наука, відкритий доступ, інтелектуальна власність, результати досліджень

Анотація

Досліджуються особливості охорони прав інтелектуальної власності, захисту конфіденційної інформації в умовах відкритої науки в Європейському Союзі та Україні. Зазначається необхідність вирішення в Україні низки питань на рівні законодавства та практики діяльності органів державної влади, установ, що стосується, зокрема, визначення правових механізмів передання електронних копій наукових статей, звітів, даних для відкритого доступу з забезпеченням охорони авторського права, захисту конфіденційної інформації, комерційної таємниці.

Біографії авторів

Ю.М. КАПІЦА, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

доктор юридичних наук

К.С. ШАХБАЗЯН, учений секретар Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

кандидат юридичних наук 

Посилання

Budapest Open Access Initiative. URL: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/ ukrainian-translation (дата звернення: 20.04.2023).

Plan S Principles and Profile. URL: https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2021/03/ Plan-S_profile_March2021.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

ALLEA Response to Plan S. URL: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/12/ ALLEA _Response_PlanS.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information. C/2018/2375.

Council of the European Union. The transition towards an Open Science system. Council conclusions (adopted on 27/05/2016). No. prev. doc.: 8791/16 RECH 133 TELECOM 74. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Communication from the Commission a Digital Single Market Strategy for Europe. COM/2015/0192 final.

Council of the European Union. Principles and values for international cooperation in research and innovation – Council conclusions (adopted on 10 June 2022). No. prev. doc.: 9524/1/22 REV 1. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/56956/st10125-en22.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013.

Annotate Model Grant Agreement “HORIZON Europe”, EU Funding Programmes 2021-2027, issued 30 November, 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/ 2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Сommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe. COM(2016) 178 final. 2016.

Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication. DIAMAS. Grant agreement ID: 101058007. Start date 1.09.2023. URL: https://cordis. europa.eu/project/id/101058007 (дата звернення: 20.04.2023).

The EU's open science policy. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strat egy/ strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en (дата звернення: 20.04.2023).

Angelopoulos, C. Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right. European Commission, 2022. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/ 891665 (дата звернення: 20.04.2023).

Senftleben, M., Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data. European Commission, 2022. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973 (дата звернення: 20.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті