Становлення національного законодавства про інформацію: врахування найкращих європейських практик

Автор(и)

  • Г.М. КРАСНОСТУП

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282323

Ключові слова:

законодавство про інформацію, медіа, доступ до публічної інформації, свобода вираження поглядів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання історії становлення та розвитку національного законодавства про інформацію, зокрема про прийняття ключових законодавчих актів, важливі зміни та нововведення в цій сфері, а також про вплив зарубіжного досвіду на формування українського законодавства.

Біографія автора

Г.М. КРАСНОСТУП

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Інформаційне законодавство України: науково-практичний коментар / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. Київ, 2006. 232 с.

Красноступ Г. Організаційно-правові аспекти необхідності реформування сучасного інформаційного законодавства. Право України. 2005. № 9. С. 81-83.

Науково-практичний коментар до Закону України “Про доступ до публічної інформації” / за заг. ред. Котляра Д.М. Київ: 2012. 170 с. URL: https://www.rada.gov.ua/uploads/ documents/72474.pdf

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2657-12#Text

Global RTI Rating. URL: //https://www.rti-rating.org

Енциклопедія соціогуманітарної інформології / коорд. проекту та заг. ред. проф. К.І. Бєляков. Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Т. 1. 472 с.

Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора: Закон України від 03.03.22 р. № 2109-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-20#n23

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції: Закон України від 03.03.22 р. № 2110-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2110-20#Text

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну: Закон України від 22.05.22 р. № 2265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#n65

Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора: Закон України від 19.06.22 р. № 2310-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2310-20#n12

Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій: Закон України від 16.08.22 р. № 2529-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2529-20#n23

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану: Закон України від 16.08.22 р. № 2534-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/2534-20#n8

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.15 р. № 389-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану: наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 03.03.22 р. № 73. URL: https://www. mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_zi_zminamu.pdf

Про аудіовізуальні медіапослуги: Директива. URL: //https://www.nrada.gov.ua/wp-con tent/uploads/2019/10/Dyrektyva_mediaposluhy_kodyf.pdf

Арістова І.В., Ткаченко В. В. Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів: монографія / за заг. ред. Арістової І.В. Київ, НУБіП України. 2015. 185 с.

Про медіа: Закон України від 13.12.22 р. № 2849-ІХ. URL: //https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2849-20#Text

Горобцов В.О. Проблеми визначення поняття “інформації”, “інформаційного законодавства” і “інформаційного права”. Держава і право: зб.наук. пр. Юрид. і політ. науки. Вип. 10. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. С. 203-205; Горобцов В.О. Законодавче регулювання правової інформації. Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. Вип. 12. С. 150-155; Горобцов В.О. Проблеми правового захисту персональних даних в Україні та Канаді (порівняльний аналіз). Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. Вип. 11. С. 161-166.

Баранов О. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. Київ: СофтПрес, 2005. 316 с.

Новицький А.М., Касянюк Т.С. Інформаційне законодавство України: окремі питання систематизації. Правова інформатика. № 2(22)/2009. С. 17-24. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/ Pinform_2009_2_5

Брижко В., Базанов Ю. та ін. е-майбутнє та інформаційне право / за ред. д.е.н., професора М. Швеця. 2-е вид., доп. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2006. 233 с.; Брижко В., Швець М. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія. Київ: ТОВ “ПанТот”, 2007. 234 с.; Брижко В.М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин: монографія. Київ: ТОВ “Пан Тот”. 2009. 322 с.; Брижко В.М., Фурашев В.М Інформаційне право та інформаційне законодавство. 2-ге вид., доп. Харків: “Право”, 2021. 288 с.; Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Баранов О.А., Мельник К.С. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017 р. 226 с.

Розробка проекту Концепції кодифікації інформаційного законодавства України. Інформація і право. № 1(4)/2012. С. 5-14. URL: http://ippi.org.ua/vid-redaktsiinoi-kolegii-rozrobka-proektu-kontseptsii-kodifikatsii-informatsiinogo-zakonodavstva-ukr

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті