Дезінформація як фактор маніпулювання свідомістю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282318

Ключові слова:

дезінформація, маніпуляція свідомістю, інформаційне право

Анотація

Про дезінформацію та маніпуляцію свідомістю людини, зокрема у інформаційній сфері. Обґрунтовується, що маніпулювання, як один з видів інформаційних атак, перешкоджає правовій життєдіяльності людей, що унеможливлює формування стійкої системи інформаційних відносин, стимулює непрогнозовану рухливість та різкі коливання соціально-політичних орієнтацій та оцінок у населення, що, в результаті, трансформується в нестабільність соціальних і політичних процесів у цілому в країні і в суттєві загрози безпеці людини, суспільства й держави.

Біографії авторів

В.М. БРИЖКО, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с.

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України

доктор філософських наук, професор

Посилання

Дзьобань О.П. Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства. Інформація і право. № 3 (12)/2014. С. 3-12.

Про наукові та етичні принципи. Етичний кодекс ученого України. Інформація і право. № 2(8)/2013. C. 149-155.

Самін Д.К. 100 великих учених. Вид. “Віче”, 2000. 592 с. С. 294-298.

Брижко В.М. Філософія права: юридична онтологія у сфері інформаційного права. Інформація і право. № 3(6)/2012. С. 14-21; Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство. 2-ге вид., доп. Харків: Видавництво “Право”, 2021. 288 с. С. 10-20.

Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія, 1998. Т. 2: Д–Й.

Звоздецька О. Дезінформація як загроза національній безпеці Європейського Союзу: проблеми та підходи. Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2021. Т. 43. С. 30-39.

Походження слова маніпуляція. URL: https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/% D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D 1%8F

Кара-Мурза С. Маніпуляція свідомістю. URL: //www.lib.ru.POLITOLOG.karamurza.txt

Грачов Г., Мірошник І. Маніпулювання особистістю: організація, способи й технології інформаційно-психологічного впливу. URL: //www.gumer.info.bibliotek_Buks.Psihol.Grach.intro.php

Почепцов Г. Інформаційні війни. Київ: “Ваклер”. 2000. 574 с.

Расторгуев С.П. Філософія інформаційної війни, 2003 р. 496 с. URL: https://www.libex. ru/detail/book691534.html

Гороховський О.М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи. Дніпро: Ліра, 2017. 133 с.

Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Українська енциклопедія, 1998. Т. 1: А–Г.

Чорних П.Я. Історико-етимологічний словник, 1994. 1184 с. URL: https://kulikbook.com. ua/p/1028722098-chernyh-p-ya-istoriko-etimologicheskiy-slovar-sovremennogo-russkogo-yazyka-v-2

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): в 11 томах. Т. 11. 1980. С. 65. URL: http://sum.in.ua/s/khytryj

Кирілов В.І., Старченко А.А. Логіка: підруч. для юридич. вузів і фак. ун-тів. 2-е вид., 1999. 256 с. URL: http://pravolib.pp.ua/ist-18--idz-ax272.html

Брижко В.М. До гносеології категорії “інформація”. Інформація і право. № 2(2)/2011. С. 17.

Баландин Р.К. 100 великих геніїв. Вид. “Віче”, 2004. 480 с.; Муский І.А. 100 великих мислителів. Вид. “Віче”, 2000. 688 с.

Платон. Соч. в 3 т. / під ред. А.Ф. Лосева та В.Ф. Асмуса ; пер. з давнегрец. Вид. “Думка”, 1968-1970. URL: https://rozetka.com.ua/288084863/p288084863

Шопенгаур А. Повн. зібр. творів. Друкарня Вільде, 1910. Т. 4.

Дюпра Ж. Неправда / пер. с фр. Саратов: Вид. “Новь”. 1905. 296 с.

Піз А. Мова рухів тіла: як читати думки інших людей щодо їх жестів, 2003. URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-psychology/360798-allan-piz-yazyk-telodvizheniy-kak-chitat-mysli-okru zhayushchih-po-ih-zhestam.html

Сахнова Т.В. Навіщо суду психолог? Вид. “Знання”, 1990. 96 c.

Зеньковский В. Психология детства. Вид. “Academia”, 1996. URL: https://studfile.net/pre view/5553735

Брижко В.М. Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права. Правова інформатика. № 1(41)/2014. С. 18-22.

Макіавеллі Н. Государ. 1990. URL: https://rozetka.com.ua/288084853/p288084853

Невербальні засоби спілкування. Кінесичні особливості невербального спілкування. Жести і пози. Міміка. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/14868

Рікьор П. Герменевтика та метод соціальних наук. URL: https://kerchtt.ru/uk/riker-germenevtika-i-metod-socialnyh-nauk-principy-istolkovaniya-e-betti-o-kanonah-germenevtiki

Знаков В.В. Психологія розуміння правди, 1999. 249 с. URL: https://www.ipras.ru.engine. documents.document13015

Закатов А. Неправда і боротьба з нею. 1982. URL: www.core.ac.uk.download.pdf

Штучний інтелект як погроза людству. Маск і Возняк призвали зробити паузу в розвитку технологій ШІ. URL: https://www.bbc.com/news-65117669.

Батько штучного інтелекту назвав загрозу ШІ більшою за зміну клімату. URL: https://noworries.news/batko-shtuchnogo-intelektu-nazvav-zagrozu-shi-bilshoyu-za-zminu-klimatu/#

Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/rozrobnik-chatgpt-zaklikav-kongres-ssha-regulyuvati-1684276164.html

Штучний інтелект ChatGPT підробив факти і позбавить юриста ліцензії. URL: https://now orries.news/shtuchnyj-intelekt-chatgpt-pidrobyv-fakty-i-pozbavyt-yurysta-liczenziyi/#

Пентагон попередив про ризик поширення дезінформації за допомогою таких ШІ, як ChatGPT. URL: https://processer.media/ua/pentagon-predupredil-ob-riske-rasprostraneniya-dezinformacii -s-pomoshhju-takih-ii-kak-chatgpt

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

Статті